1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

nyhetsbrev17u36
Printed: tisdag 23 juli 200220.58.30

Page 1 of 31 Printed For: Louise

IMAGE imgs/nyhetsbrev17u3601.gif

36
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Man d. 2. Jul 2001 3:18pm
Emne: Nyhetsbrev 17

- - - -- - -- - - --- - - -- - - - - - -- - - - --- - --
Göteborgsaktionen 2001 Nyhetsbrev 17. 2 juli. Efter Göteborg II
- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - Innehåll:
1. Arrangemang
A. Göteborgsaktionens manifestation för demokratiska rättigheter i Göteborg den 26 juni
B.Demonstrationmot polisvåld i Stockholm 4 juli,
Stödgruppen för Göteborgs demonstranter
C. Tidigare manifestationer och solidaritetsprotester
D. Informationsturné om Göteborg planeras i juli, privat initiativ

2. Fler uttalanden och pressmeddelanden om Göteborgshändelserna A. SKP om toppmötet i Göteborg, Sveriges Kommunistiska Parti, juni 2001 B. Amnesty betonar vikten av att utreda polisens agerande 010616 C. Fordøm det svenske politiet Jens! Pressemelding fra Rød Valgallianse 010617
D. Vi vil demonstrere igjen! Gøteborgsaksjonen, Norge 010618 E.Fältbiologer vittnar om övervåld 010618
F. SAC motverkade våldsyttringar i Göteborg, enligt Demokrativäktarna, Från SAC:s hemsida, 010619
G. EU håner demokratiet. Udtalelse fra Enhedslistens hovedbestyrelse 010623 H. Öppet brev till rikspolisstyrelsen. Jörgen Hassler och Marco Espvall Internationalen, Saxat från IMC Ver. 010630

3. Analyser
A. Politik efter Göteborg, Tord Björk
B Makedonien på vej i krig med EU's og USA's hjælp 
Jan Øberg, TFF
C. WTO-uppdatering 010627 från Maud Johansson, Forum Syd

4. Frågan om EU:s militarisering
A. Rapport från Göteborgsaktionens
motkonferens: Seminariet om militarisering
B: No to the militarization of EU!
Partipants at the seminar "EU and the globalisation of militarism[!], Göteborg 15 juni 2001
C. Försvara svensk alliansfrihet och neutralitet.
Bekämpa upprättandet av en EU-armé. Svenska Fredskommittén

5. Rapport från demonstration mot Barsebäck

6. Bonn
A. Come to Bonn on july 21.
Build a lifeboat to save the climate treaty!,
Friends of the Earth Europe/Miljöförbundet Jordens Vänner

7. Europafacket tänker demonstrera i Belgien. Källa Yelah

8. Rättelse: Datum för utvärderingsmöte är helgen 8-9 september

9. Kontaktinformation

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 1. Arrangemang
A.Göteborgsaktionens manifestation för demokratiska rättigheter i Göteborg den 26 juni