Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
- Mexico
- Guatemala
- Honduras
- El Salvador
- Nicaragua
- Costa Rica
- Panama
- Cuba
- Jamaica
- Haiti
- Dominikanska rep
- Puerto Rico
- Leeward Islands
- Trinidad & Tobago
- Surinam
- Guyana
- Venezuela
- Colombia
- Ecuador
- Peru
- Bolivia
- Chile
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
- Brasilien
- - Sul
- - Sudeste
- - Centroeste
- - Nordeste
- - Nord
 
Tillbaka till Landindex
 

Uruguay

 

 

 

Folkmängd 2003: 3,4 milj
Yta: 177.000 km2
Produktion 2003: 27 mdr USD

 

 

Kortbeskrivning: Nästan obefolkat före den europeiska bosättningen, bestod under 1800-talet av en hamnstad och dess omland som förde krig mot varandra tills exempellösa köttexportinkomster under första världskriget lade grunden till ett nationellt konsensus med maktdelning och social välfärd. Inkomsterna strömmade in till och med Koreakriget, sen var det slut, och fackliga gruppers och ungdomsrörelsers desperata strävan att bevara den sociala välfärden trappade upp spänningarna tills militären införde en våldsam diktatur 1973. Fackföreningarna gav dock inte upp utan lyckades framemot 1984 göra landet ostyrbart för militärerna som måste träda tillbaka; sen dess har det också varit svårare för liberala övremedelklasspolitiker att sälja ut och skära ner i Uruguay än på många andra håll.

 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org