t, och den eventuella utjämning av resursfördelningen sådana kan åstadkomma är osäker och kort.

Trots folkrörelsernas mer eller mindre konsekventa hävdande av jämlikheten har världsmarknadssystemet lett till den mest extrema ojämlikhet som någonsin funnits. Medan en majoritet lever kvar på samma existensminimum som majoriteten alltid har levt på har ca 20% av världens befolkning nått ett överflöd som överträffar allt som tidigare existerat (i mitten av 1990-talet ca 85% av världens omsättning; se även Rasism och Överskott).

Lokalt kan samhällen dock vara mer eller mindre jämlika beroende på historiska orsaker. Faktorer som gynnar jämlikhet är t.ex. nationell kulturell homogenitet, frånvaro av stora handelsströmmar, långvarig fred, svårframkomlig terräng, gott om plats, och starka folkrörelser. Samtliga dessa egenskaper har gjort Norden till ett av de socialt och kulturellt jämlikaste samhällena av någon storlek, där elitism och elitister traditionellt har haft det svårt att frodas. Av faktorerna är det nu tyvärr bara fred och gott om plats som finns kvar och den senare är mindre betydelsefull när de areella näringarna förlorar i betydelse.

Litt: Göran Therborn: Ojämlikhet dödar, Arkiv 2016.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org