Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

April

 

 

1

 

1572 Ett band sjörövare hissar upprorsflagg i Brill utanför Rotterdam och ger signal till Nederländska frihetskriget, som slutligen förs till seger av de puritanska kalvinisterna. Krigets syfte är religiös frihet och Nederländerna blir det första land i Europa där detta mål förverkligas - trots att kalvinisterna hellre hade infört kalvinistiskt religionstvång om de bara hade kunnat.

1649 En kommunistisk sekt, 'Grävarna', ockuperar ett obrukat adelsgods i Surrey i England och sår säd, palsternackor, morötter och bönor. De blir snabbt bortjagade av militär trots att det är mitt under den engelska revolutionens höjdpunkt.

1985 75.000 strejkar vilt i Danmark sedan regeringen upphöjt ett bud från arbetsgivarna till lag. Efter en vecka manar facken till återgång och till att 'rösta rätt i nästa val', men danskarna fortsätter att strejka oorganiserat tills det hela rinner ut i sanden.

 

2

 

1883 Svenska Freds- och skiljedomsföreningen bildas.

1893 Det första Folkets Hus invigs i Malmö som en tillflykt undan fastighetsägarnas och ordningspolisens trakasserier.

1997 Lärarfacket reser ett stort vitt tält utanför Argentinas riksdagshus där 1500 lärare genomför en hungerstrejk mot nedskärningar och privatiseringar. Inom en vecka blir det fokus för andra protester mot andra yttringar av samma nyliberala politik, och andra tält börjar resas i landet.

2009 Hyresgästerna i kvarteret Linjalen på Södermalm i Stockholm röstar till 56 % nej till ombildning till bostadsrätter efter en hård kampanj av både anhängare och motståndare.

 

3

 

1985 Medelklassen i Khartoum ansluter sig till det bröduppror som brutit ut till följd av regeringens lydighet mot IMFs nedskärningsorder, med massdemonstrationer arrangerade av yrkesgrupper som läkare, banktjänstemän och butiksägare. Sedan följer generalstrejk varpå militären avsätter diktatorn.

 

4

 

5

 

1920. Blindmarschen, bestående av 250 blinda personer, börjar på tre platser i England för att samlas i London 25 april för att protestera mot arbetsvillkoren. De tas emot av fackföreningsledare och av premiärministern som ser till att världens första lag till skydd för människor med funktionsnedsättningar kommer till stånd. Organisatörerna bidrar senare till att organisera en motsvarande demonstration mot arbetslösheten sex år senare.

1932 Arbetarna i textilindustrierna i Vichuga nordost om Moskva går i strejk efter en längre tids agitation mot den stalinistiska "revolutionen från ovan" bestående av hårdare arbete och lägre lön. Strejken sprider sig till andra industrier i Ivanovo industridistrikt men slås ner med mord och deportationer efter en vecka. Kommunistpartiet fastslår träffande att strejken satts igång av "klassfiender", därmed uppenbarligen syftande på att de själva inte längre representerade arbetet utan kapitalackumulationen.

1977 Funktionshindrade ockuperar det federala hälsodepartementets byggnader i San Francisco i protest mot ett förslag att öppna kryphål i en föreslagen rättighetslagstiftning och håller den ockuperad i tjugofem dagar, tills regeringen beslutar att lägga fram lagförslaget som det var tänkt.

1992 Halv miljon i demo i Washington för rätten till abort.

1994 150.000 indiska bönder demonstrerar mot bildandet av WTO.

2006 Den samlade politiska oppositionen kallar till generalstrejk i Nepal för att protestera mot diktaturen och undantagstillståndet. Ursprungligen är det tänkt att strejken ska vara fem dagar men på grund av det massiva stödet bara fortsätter den allt mer aktivit med demonstrationer och ockupationer tills kungen ger upp den 24 och låter oppositionen bilda regering.

 

6

 

1653 Ledarna för Morgonstjärneupproret i Närke, ett av många uppror mot det ökande adelsväldet strax efter trettioåriga kriget, avrättas.

1830 Mormonkyrkan startar bland fattiga invandrare i USA, men utvecklas tack vare driftighet till urtypen för medelklasskonservativ rörelse.

1840 Sex svårt alkoholiserade män bildar den s k Washingtonrörelsen i USA, som räknas som föregångare till den moderna nykterhetsrörelsen.

1918 Indiska Kongresspartiet utlyser generalstrejk mot en ny lag om fängelse utan rättegång. Till Kongresspartiets förvåning blir generalstrejken en stor framgång som uppmuntrar dem till att sätta upp full självständighet som mål.

1919 Den första allindiska kampanjen håller massmöten mot det engelska styret, närmast riktat mot ett lagförslag som skulle öka regimens makt att bestämma.

2000 Folkrörelsen mot privatisering arrangerar demonstrationer på torget i Cochabamba i Bolivia mot den nyligen företagna privatiseringen av den kommunala vattenledningen, som lett till fördubblat pris på vattnet. Trots undantagstillstånd tvingas stan till slut ta tillbaka vattenledningarna.

2008 Strejk i textilindustrin i Al Mahalla al Kubra i Egypten som stöds av en ungdomsrörelse i Kairo blir startskottet för den egyptiska demokratirörelsen.

 

7

 

1979 10.000 i antikärnkraftsdemonstration i Stockholm

 

8

 

1984 2 miljoner demonstrerar för demokrati i São Paulos centrum på uppmaning av det militanta metallarbetarfacket. Början till slutet för militärregeringen.

 

9

 

1927 Dödsdomen mot Nicola Sacco och Bartolomeo Vanzetti, fackföreningsmän anklagade för mord, betecknar misslyckandet för den tidens mest välorganiserade solidaritetsrörelse.

1956 Gruvarbetare och bönder gör uppror mot militärregimen i Bolivia. Upproret blir en fullständig framgång och de blir tvungna att bilda en regering som delar ut jorden, höjer lönerna och nationaliserar gruvorna. Det tar fyra år innan de internationella ekonomiska makthavarna kan sätta åt tumskruvarna såpass att den traditionella eliten kan installeras vid kontrollspakarna igen.

2005 300.000 irakier demonstrerar mot ockupationen och kräver omedelbart stopp för denna, rättegång mot Saddam Hussein och vatten och el till alla irakier.

 

10

 

11

 

1997 Den Europeiska Arbetslöshetsmarschen startar från Tanger, Tuzla och Ivalo för att två månader senare nå EUs toppmöte i Amsterdam.

2002 En pliktskyldig demonstration sammankallad av det officiella facket i Voronezh, Ryssland, för att protestera mot ett lokalt försök till avskaffad arbetsrätt och avskaffade sociala skyddsnät får plötsligt ett eget liv -- de demonstrerande ockuperar stadshuset och klår upp kommunledningen. Varpå Kreml omedelbart ger upp försöken.

 

12

 

1934 Strejk börjar på biltillbehörsfabriken Auto-Lite i Toledo, USA. Företaget kallar in strejkbrytare och myndigheterna, i samarbete med företagsledningen, gör allt för att försvåra protester och demonstrationer. Sedan av företaget betalade extrapoliser misshandlat en äldre man bryter kravaller ut som varar i tio dagar. Efterhand börjar regeringen tycka att bråket blir för dyrt och förhandlar fram en lösning som uppfyller de flesta av arbetarnas krav. Detta är det stora genombrottet för 30-talets amerikanska arbetarrörelseoffensiv.

1971 Första antikärnkraftsdemonstrationen äger rum i Fessenheim i Alsace.

1997 20.000 hamnarbetare, ravare, gatuockupanter och sjukvårdsarbetare arrangerar en protestdans mot en lag som stärker polisens rätt att trakassera protesterande människor.

 

13

 

1827 Kooperationspionjären Robert Owen och baptistpredikanten Alexander Campbell påbörjar sin åtta dagar långa offentliga debatt inför fullsatta hus om rationalism eller religion bör vara ledande för de folkliga rörelserna. Efteråt ges debatten ut i bokform, godkänd av båda parter, men Owen lyckas inte övertyga många.

1985 Växjöbor jagar ut nazisterna ur stan.

1866 Sveriges första arbetarförening under arbetarkontroll bildas i Göteborg. Syftet är att vara sjukkassa, ha bibliotek och kanske senare starta produktionskooperativ. Men de liberala 'arbetarvänner' som tidigare haft kontroll över arbetarföreningarna ser till att de drivande avskedas från sina jobb och därmed enligt dåtidens lösdrivarlagar inte får sitta i styrelser.

2005 Gatudemonstrationer i Quito kräver presidentens avgång med stöd av stadsstyrelsen. Protesterna sprider sig till hela Ecuador och den 21 flyr presidenten, som tidigare valts med indianrörelsens stöd men svikit, sålt ut landet till IMF och bolagsintressena, och slutit fred med de korrupta politiker som störtades vid en annan folkresning några år tidigare.

 

14

 

1980 Solidaritetsdagar för Namibia inleds i Elverum i Norge. 7.000 av stadens 15.000 invånare satsar 10.000 dagsverken. För alla gäller: hälften teori, hälften praktik.

2001 En halv miljon arbetare demonsterar i Turkiets städer (utom Ankara där det är förbjudet) mot pådyvlad IMF-politik

 

15

 

1520 Hantverkarna i Toledo drev ut de kungliga ämbetsmännen och utropade en "kommun". Revolten spred sig till andra städer i Castilien i protest mot nya av kungen egenmäktigt pålagda skatter och ledde så småningom till inbördeskrig. Eftersom städerna inte brydde sig om att alliera sig med bönderna lyckades kungen och hans aristokratiska medhjälpare besegra städern 1522.

1756 Ett slavuppror i Minhas Gerais organiseras av det av frigivna bestående religiösa brödraskapet Nossa Senhora da Rosario.

1959 Den första sit-in-aktionen äger rum i Miami då två svarta och två judar överträder segregationslinjen på Woolworths bar. Till skillnad från den senare och mer berömda sit-in-aktionen i Greensboro dröjer det dock mer än ett år innan Miamis offentlighetslokaler avsegregerats.

1967 Första massbränningen av inkallelseorder i USA som protest mot Vietnamkriget

1985 Arbetarna på Daewoo Motors ockuperar företaget och kräver löneförhöjning. Detta blir början på den fackliga rörelse i den sydkoreanska tunga industrin som leder till diktaturens fall två år senare.

 

16

 

1917 Veckolång strejk mot kriget i de tyska ammunitionsfabrikerna.

1917 Strejkkommittén i Västervik tvingar köpmännen att sätta ner priserna på mat och andra nödvändighetsvaror. Aktionen som inspireras av syndikalister får socialdemokraterna att bryta med sin samförståndspolitik och organisera kamp mot dyrtiden för demokrati.

1980 Internationell cocacola-bojkott proklameras pga bolagets mord på en facklig ledare i Guatemala.

1983 En grupp inom fredsrörelsen blockerar en olaglig vapenexport sedan massmedia visat sig helt ointresserade av ett bevismaterial som ställts samman. Blockaden får däremot journalisterna att vakna, och efter ytterligare några år ställs Bofors inför rätta.

2000 20.000 demonstranter mot Världsbanksmötet i New York möts av en ny proaktiv polistaktik, där polisen slår till först mot folk utan att dessa ens har samlats.

2002 11-12 miljoner strejkar i Italien mot lagförslag som underlättar avskedande.

 

17

 

1996 1.500 familjer från Movimento Sem Terra bllockerar riksvägen förbi El Dorado de Carajás i Paraná, Brasilien för protestera mot bristen på landreform. Nitton av dem dödas av polisen, och till minne av detta förklaras 17 april som Internationella Småbondedagen. Samma dag invaderar 15.000 MST-bönder familjen Giacometis gigantiska fazenda nära Iguaçú som de sen förvandlar till ett livskraftigt bondesamhälle.

 

18

 

1756 Strilerne (jfr 1.3) ockuperar Bergen.

2001 Polisen skjuter en person i Kabylien vilket ger upphov till en demokratirörelse som efter ett halvår sprider sig till hela Algeriet trots myndigheternas försök att utmåla rörelsen som kabyl-separatistisk.

 

19

 

1879 Arrendatorer och organisatörer från Irish Republican Brotherhood håller det första protestmötet mot höga arrenden i Balla i County Mayo. Sen utvecklar sig Land League tills det kontrollerar hela västra Irland och tvingar den brittiska regeringen att börja köpa upp storgodsen för att sälja billigt till arrendatorerna.

1943 Upproret i Warszawas getto uppehåller den tyska armén en månad innan det slås ner.

1952 Den första demonstrationen vid kärnvapenfabriken Aldermaston i England hålls av den s.k. Operation Gandhi. Demonstrationen uppmärksammas inte av någon just då, men sju år senare deltar 100.000 i Aldermastondemonstrationer.

1980 Aktionsgruppen för Kynnefjäll beslutar ockupera fjället för att hindra provborrningar för kärnavfall. Aktionen avslutades först tjugo år senare.

1986 Massprotester på centraltorget Zócalo i Mexico DF mot att offren för jordbävningen året innan inte hade fått någon hjälp av myndigheterna. Detta blir startskottet för slumorganisering i Mexico, inte bara i huvudstaden, och framväxten av en ny folkrörelseoffentlighet som först utmanar, sedan slår sönder den paternalistiska PRI-staten och inte minst skapar en miljö där zapatisterna kan växa till sig.

1991 Organisationer från i huvudsak den thailändska medelklassen samlas i Kampanjen för demokrati, riktad mot militärdiktaturen. Efter ett år av demonstrationer och massmöten bestämmer sig stora delar av de politiska eliterna att tillvaron blir för bråkig med militärdiktatur och bestämmer sig för ett mer parlamentariskt statsskick.

1993 Antigolfrörelsen bildas i Kuala Lumpur. Syftet är att försvara skogen och böndernas jord mot den ostasiatiska överklassens växande golfbaneanläggningar.

 

20

 

1902 Olaglig demo för allmän rösträtt med 20.000 deltagare i Stockholm. Polisen angriper och många skadas. Den borgerliga pressen hånar tron att den allmänna rösträtt kan 'komma till stånd genom skrän och tjut', men det bryr sig folk inte om och nästa söndag demonstrerar 40.000.

1992 En indiansk musikfestival i Sevilla demonstrerar mot världsutställningen och dess glorifiering av den europeiska överhögheten. 90 personer grips för störande av (världs?)ordningen och alla icke spanjorer utvisas från landet på fyra år.

1999 270.000 mexikanska studenter går i strejk mot 3.250 procent höjning av avgifterna. Strejken pågår i nio månader.

 

21

 

1856 Den australiska arbetarrörelsen, stark genom massor av deporterade engelska och irländska revolutionärer, arrangerar generalstrejk för åtta timmars arbetsdag. Aktionen blir så lyckad att Andra Internationalen trettio år senare tar den som modell för Första maj-firandet.

1946 Bönderna i Tehri Garhwal håller sitt första massmöte i samarbete med indiska självständighetsrörelsen för att protestera mot engelska skogsbolags avverkningar.

2002 75.000 (enligt polisens siffror) demonstrerar mot Bush, Sharon och WTO i Washington.

 

22

 

1936 Generalstrejk i Palestina mot kolonialväldet och europeiska judars ockupation av jord. Strejken utvecklas till uppror som slås ner genom att de engelska myndigheterna beväpnar de judiska bosättarna.

1980 Beboerbevægelsen på Nørrebro i Köpenhamn tar tillbaka sin bygglekplats som stängts för rivning. Den 29 kommer polisen och sätter i gång ett jätteslagsmål som slutar i undantagstillstånd. 'Byggeren' rivs men en ny bygglekplats måste öppnas inom kort.

1986 Tre ledande norska politiker från tre partier förklarar sig skyldiga till egoistisk och oansvarig politik på Tredje världens bekostnad, i en TV-sänd rättegång arrangerad av Framtiden i våra händer.

1998 Dammen i Maheshwar börjar byggas igen, illegalt, trots regeringens beslut i januari. När byborna protesterar trakasseras de av polisen som lyder bolaget hellre än regeringen.

 

23

 

1916 Ett tusental irländska patrioter startar det s.k Påskupproret mot England -- ett illa planerat försök där man t.o.m glömt klistret till proklamationerna. Efter en vecka måste de ge upp och förs till England under Dublinbornas hånfulla tillmälen. Men när engelsmännen hänger ett dussin av dem blir irländarna förbannade och startar det uppror som leder till Brittiska Imperiets första nederlag och Irlands självständighet.

1986 En grupp ungdomar kastar sten mot USAs ambassad i Stockholm, under parollen 'Reagan tillbaka till Hollywood'. Aktionen är en protest mot US Air Force's terroristattack på Libyen, och ingen blir fast.

2016 50-90.000 människor demonstrerar mot TTIP under ett möte mellan Obama och Merkel i Hannover.

 

24

 

1987 De HIV-positivas organisation ACT UP inviger sin existens med att 250 aktivister stormar Börsen i protest mot att regeringen har gett en firma monopol på AIDS-behandling. Efter ett par år av framgångsrika aktioner, och några mindre framgångsrika, lyckas man i alla fall öka regeringens forskningsanslag, men monopolen är lika bergfasta som någonsin.

1995 Nedskärningar i busstrafiken i Mexico DF leder till leder till demonstrationer, bussockupationer och hungerstrejker.

2005 1,2 miljoner demonstrerar på Zócalotorget i Mexico mot regeringens försök att med ett fejkat åtal hindra stadens anti-nyliberale borgmästare att ställa upp i presidentvalet, och regeringen ger upp i panik.

 

25

 

1974 Militären, ombildad till aktionsgrupp, gör revolution i Portugal och ger signalen till otaliga folkliga övertaganden av fabriker, storjordbruk och hyreshus. Willy Brandt protesterar mot det senare och förklarar att det ska vara 'demokrati, inte folkmakt'.

1974 Framtiden i våra händer startas av ett stormöte på 2.000 personer.

1987 Tunnelbaneförare och ungdomar jagar bort ett gäng rashetsare från T-Centralen i Stockholm, vilket leder till den organiserade rasismens tillfälliga sammanbrott i Stockholm.

2013 Sedan en fabriksbyggnad i Dhaka rasat och dödat över 300 arbetare och deras barn demonstrerar hundratusentals, blockerar gator och river andra hus. Protesterna tar inte slut förrän ägarna och de tjänstemän som gett huset bygglov åtalas.

 

26

 

1943 Nazisterna försöker hålla möte vid Gamla Uppsalas högar - men 49 nazister möts av ca 3000 lokala motdemonstranter. Den lokala, på den tiden kommunala, polisen ser ingen anledning att ingripa eftersom motdemonstranterna är fullständigt fredliga, men den nazistiskt infiltrerade rikspolisen beordar chock mot motdemonstranterna och flera slås medvetslösa. Bland annat får den folkpartistiske stadsfullmäktigeordföranden ett sabelhugg vilket inte mildrar kritiken mot polisen.

 

27

 

1775 Det s.k. mjölkriget bryter ut i Beaumont-sur-Oise och sprider sig i Parisområdet under en veckas tid. Hantverkare och fattiga tar bröd och mjöl i beslag och fastställer priset till 2 sous för ett pund mjöl, en praktik som de skulle utöva under längre tid femton år därefter.

1789 Arbetare i Paris angriper en lokal politiker och företagare som föreslår lönestopp. Aktionen fortsätter med en protestdemonstration till biskopspalatset där valkollegiet just sammanträder, varvid Paris' prästerskap skrämt avstår från alla sina privilegier. Protesterna drar ut över flera dagar och blottar avståndet mellan regimen och Parisarbetarna.

1850 Sveriges första konsumentkooperativa förening startas i Örsundsbro. Detta vållar stark upphetsning bland de konservativa som försöker få riksdan att förbjuda tilltaget.

1979 De argentinska arbetarna organiserar generalstrejk mot militärregimen, stärkta av en våg av lyckade illegala strejker. Strejken tvingar juntan på reträtt i den monetaristiska politiken och efter ytterligare strejker tvingas de tillåta fackföreningar.

 

28

 

1889 Elma Sundqvist i Malmö Kvinnors Arbetarförbund betonar att det finns två kvinnorörelser: 'en överklassrörelse som endast vill frigöra överklasskvinnorna och en rörelse (...) vilken vill frigöra den kvinna som lider mest under de bestående förhållandena, nämligen proletärkvinnorna'

2017 35 miljoner brasilianska arbetare i generalstrejk mot regeringens nedskärningar, med stöd av alla fackförbund och katolska kyrkan.

2021 Massdemonstrationer börjar i Colombia mot planerade skattehöjningar och utförsäljningar av sjukvården. Efter ungefär en vecka drar regeringen tillbaka förslagen.

 

29

 

1915 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet - IKFF - bildas.

1992 De fattiga svarta i Los Angeles gör uppror sedan en jury förklarat att det inte var privata brott att fyra poliser misshandlade en svart fortkörare. Därmed måste förtrycket vara hela det vita samhällets fel, anser de fattiga och tänder eld på den vita övermaktens symboler.

 

30

 

1607 Bönderna i Northamptonshire börjar ta bort staket och häckar som kommersiella jordbrukare inhägnat allmänningarna med. Rörelsen växer och blir delvis framgångsrik. Det är under denna rörelse som begreppen 'levellers' och 'diggers' myntas, som 40 år senare blir berömda som namn på rörelser för politisk och ekonomisk jämlikhet.

1640 Borgarna i Santa Coloma de Farners dödar fogden som kommer för att tvinga dom försörja ett kompani soldater; soldaterna hämnas genom att bränna ner stan och ger därmed signal till hela den katalanska landsbygden att resa sig i självförsvar och jaga bort de arméer som antas försvara det spanska imperiet mot Frankrike. Sen tar det bara åtta år tills den spanska kungen tvingas acceptera den westfaliska freden och ge upp sin stormaktsställning.

1975 USA tvingas till sist lämna Vietnam.

1977 De 'galna mödrarna' börjar sin demonstration på Plaza de Mayo i Buenos Aires för att få tillbaka sina försvunna anhöriga som troligen mördats av militären. De lyckas därmed effektivt sabotera militärens anspråk på att försvara hem och familj, som var en av deras främsta legitimationskällor.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org