Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

Juli

 

 

1

 

1786 Representanter för bönderna i Munster samlas och beslutar att tiondet till prästerna inte ska överstiga en prislista de själva har gjort upp. Motståndet mot tiondet blir under kommande generationer ett av de viktigaste fälten för irländskt motstånd mot den engelska överheten, där bönder offrar livet för att skydda sina byar från exproprieringarna.

1917 Kvinnornas Fredskorståg startar i Glasgow med ett massmöte mot kriget.

1976 Limas sluminvånare går ut på gatan och protesterar mot den nedskärningspolitik som IMF har beordrat Perus regering att göra. Detta är den första "IMF-kravallen" och inleder således en tradition som bara har växt sen dess

1982 Det första END-massmötet i Bryssel skapar ett enande forum för den internationella fredsrörelsen, som dittills varit uppdelad på ett otal internationella nätverk som vart och ett för sig försökt plocka russinen ur kakan.

1985 Sverige får en kvinnofolkhögskola i Göteborg.

2020 Uber Eats leverantörer i Brasilien, Mexico, Chile, Argentina och Ecuador går i strejk mot de eländiga arbetsvillkoren. Samordningen fungerar perfekt eftersom jobbet hänger på appar och uppkoppling.

 

2

 

1706 Kimpa Vita bränns på bål för att hon som kristen profet vid Kongoflodens mynning verkat för att återupprätta sitt förnedrade folk och återge människorna deras självrespekt och kulturella identitet.

 

3

 

1992 Miljö- och solidaritetsrörelsen demonstrerar mot de rika ländernas (G7) möte i München för deras vägran att ta globalt ansvar. 9.000 kravallpoliser gör sitt bästa för att få stopp på demonstrationerna men de pågår ändå en hel vecka.

 

4

 

1946 En godsägarattack mot byn Kadavendi i Telengana i Indien provocerar bondeorganisationen att skydda sig med vapen, vilket med tiden utvecklas till väpnad offensiv mot godsägarväldet. Efter två år kontrollerar bondeorganisationerna ett område stort som Danmark med två miljoner invånare, där tvångsarbete avskaffas och jorden återställs till bönderna. Sen kommer kongresspartiets armé och slår ner dem.

1982 Hundratusen israleler demonstrerar mot invasionen i Libanon. Några veckor efteråt demonstrerar fyrahundratusen, och värnpliktiga börjar vägra. Protesterna leder till att regeringen efter några månader drar tillbaka armén.

2005 Protester mot G8:s möte i Gleneagles i Skottland urartar i en rockfestival där stjärnan Bob Geldof predikar att världens makthavare är på rätt väg.

 

5

 

1869 Murarna i Stockholm går i strejk -- första gången arbetare vid flera arbetsplatser strejkar enat. Strejken leder till att murarnas krav, kollektivavtal, uppfylls.

 

6

 

1851 Samer i Kautokeino försöker förmå handlaren att sluta sälja sprit. För det blir de dömda till två års fängelse, varpå handlaren utnämns till länsman. I ett handgemäng dödas såväl handlaren som två samer, vilket leder till att två samer döms till döden och avrättas och ytterligare fyra döms till långa fängelsestraff. Först trettio år efteråt får de fullständig upprättelse.

1984 De tyska grafikerna driver igenom 35 timmars arbetsvecka efter 13 veckors strejk. De blir därmed först om att gå utöver 1800-talskravet på 8-timmarsdag.

1998 Fackföreningar, kyrkor och kvartersorganisationer i Puerto Rico går i två dygns generalstrejk mot privatisering av telefonbolaget. Den gången vinner de.

 

7

 

1647 Skråna gör revolution i Neapel och upproret sprider sig i hela Syditalien. Det slås ner 1648 men skatterna måste sänkas för att folk ska lugna sig.

1791 Franska nationalförsamlingen röstar igenom ett förbud mot 'Sårande av anständigheten'. Jacobinerna driver på men juristen Robespierre undrar hur man ska definiera anständighet. 132 år senare misslyckas också en internationell konferens i ämnet att klarlägga detta. Puritanska revolutionsbyråkrater i alla länder, förena er!

1999 Teherans studenter demonstrerar mot prästöverheten.

2003 500.000 deltar i en fackföreningsledd demonstration mot kinesiska regeringsförsök att införa organisationsförbud i Hongkong.

 

8

 

1842 Industrisamhällets första generalstrejk börjar i kolgruvorna i norra Staffordshire. Kravet är 10 timmars arbetsdag, att lönerna ska höjas till 1840 års nivå, allmän rösträtt och frigivande av politiska fångar. Strejkrörelsen bryts i september genom arresteringar av de ledande och militära attacker mot strejkmötena, men tiotimmarsdagen nås ändå fem år senare.

1960 Chippewa-indianerna begär erkännande som oberoende nation hos FN, vilket de inte får.

1997 20.000 industriarbetare demonstrerar i Surabaya för rätten att organisera sig. Demonstrationen slås ner av polis men fackföreningar bildas i alla fall.

2011 Tahrirtorget i Kairo ockuperas återigen med krav inte bara på att dom som var ansvariga för våld mot januarirevolutionen ska avskedas utan också med krav på en ny budget som gynnar landets fattiga.

 

9

 

1848 De ledande i den irländska motståndsrörelsen beslutar att hellre låta sig arresteras än att ge signal till uppror, enligt arbetarledaren James Connolly beroende på att ett sådant uppror inför den hungersnöd som håller på att utveckla sig skulle riktas lika mycket mot godsägarna som mot den engelska staten, vilket patriotledarna, godsägare som de är, inte vill riskera. Följaktligen dör nära en miljon av svält utan att lyfta ett finger.

2012 Fältbiologer slår läger i Ojnareskogen på Gotland för att hindra att den avverkas och blir kalkbrott. Sedan de fått hjälp av lokalbefolkningen att jaga bort skogsbolagets maskiner avbryts processen i väntan på regeringsbeslut, som blir positivt för skogen 2015.

 

10

 

1889 Förbudspartiet bildas av aktiva inom nykterhetsrörelsen i Sverige. Det läggs dock ner efter sju år sen det visat sig att nykterhetsrörelsen vinner majoritet i de vanliga partierna medan förbudspartiet inte vinner ett enda mandat.

1989 Gruvarbetarna i Mezjdoretjensk går i strejk.

 

11

 

1302 Borgerskapets milis i Courtrai i Flandern besegrar den franske kungens riddararmé i ett slag utanför stadsmurarna.

2002 Bönderna i Atenco, Mexico, Mexico, börjar demonstrera mot en planerad storflygplats. Efter fyra dagar av polisattacker som bevakas över hela landet och vållar en storm av protester drar regeringen sig tillbaka och ger så småningom upp idén.

2010 Något tusental bybor i Chiping, Shandong, börjar demonstrera mot att ett aluminiumsmältverk förstör deras odlingar. Efterhand börjar de ockupera platsen och hindra transporter att nå in. Polisen kommer dit efter två dygn och skjuter varvid tre dödas och 18 skadas.

 

12

 

1789 Parisarna gör uppror för att hindra hovet att göra en statskupp. Efter två dagars massiva demonstrationer beslutar man erövra vapenförrådet i Bastiljen för att nå en entydig seger.

1908 Tre unga socialister kastar en bomb mot strejkbrytarfartyget Amalthea i Malmö. Två av dem döms till döden men benådas senare. En av de dödsdömda, Anton Nilsson, är ännu 80 år senare aktiv agitator.

1994 Fyra tusen arbetare på Firestone börjar en strejk som kommer att vara i 27 månader, under användning av fantasirika aktioner och bojkotter, tills de vinner.

 

13

 

1945 ABF i Jönköping beslutar överlämna sitt bibliotek till kommunen - ett led i arbetarrörelsens efterkrigstida självuppgivenhetspolitik.

 

14

 

1789 Parisarna lägger beslag på alla vapen för att förekomma ryktet om kungakupp. Detta är det första tillfälle under den franska revolutionen som statsmakten måste ge upp inför en folklig rörelse på ett plan som alla bedömer som centralt.

1889 Den andra arbetarinternationalen bildas av arbetarrörelseorganisationer som anser att det behövs starka långsiktiga organisationer i kampen för ett bättre samhälle. Tyvärr kommer två grupper samtidigt på samma tanke, vilket våller mycket stridigheter mellan dem under de följande åren.

1938 Stadsdelsorganisationen i Back of the Yards i Chicago bildas. Organisationen introducerar aktionsformer som inspirerar tusentals stadsdelsorganisationer och byalag i västvärlden, exempelvis sådana som bygger på att få skrattarna på sin sida.

1965 Den första FNL-demonstrationen på tre personer angrips av polisen på Hötorget i Stockholm och tvingar den offentliga debatten ta ställning mellan 'fred i Vietnam' och 'USA ut ur Vietnam'.

1977 150.000 basker demonstrerar mot spanska kärnkraftplaner.

2011 Daphne Leef slår upp ett tält på Habimatorget i Tel Aviv i protest mot bostadsbristen och uppmanar andra att ansluta sig. Det gör de, och demonstrationerna tilltar. Den 6 augusti demonstrerar en kvarts miljon mot bostadsbrist och nedskärningar.

 

15

 

1662 Vetenskapen ger upp sin oppositionella roll och sluter förbund med staten, i det att Royal Society - vars stiftelseurkund förbjuder vetenskapsmän att ägna sig åt 'retorik och politik' - bildas.

1927 Medlemmar i det på pappret otroligt starka Wiens Arbetarparti massdemonstrerar mot att tre högerextremistiska mördare frikänts. Demonstrationerna urartar så småningom till kravaller med brinnande domstol och 89 dödade demonstranter, vilket den konservativa regeringen tar till intäkt för att stärka polismakten och så småningom avskaffa parlamentarismen och förbjuda arbetarrörelsen - medan socialdemokraterna ligger lågt och hoppas att allt ska ordna sig av sig själv.

2009 Någon ställer upp en gul kamel mitt på torget i Bollnäs, i folkmun kallat Öknen sedan det sålts till en dansk entreprenör, grävts upp och sedan övergivits.

 

16

 

1891 IOGT avslår en motion om att nykterhetsrörelsen ska stödja kravet på allmän rösträtt. Motionen visar att det är de rösträttslösa som bär upp nykterhetsrörelsen och stöder dess krav, men formalisterna fäster sig mer vid att nykterhetsrörelsen inte ska syssla med 'politik'.

1934 Generalstrejk i San Francisco med 127.000 deltagare.

2006 En miljon samlas på Zócalo-torget i Mexico för att protestera mot fusk i presidentvalet, enligt vilket en businessvänlig kandidat vann med 0,5%. Protesterna fortsätter med blockader av börsen, av den nyvalde presidentens invigning och av diverse regeringsdepartement under ett par månader.

 

17

 

1946 Internationella Röda Korset kräver förbud mot kärnvapen.

1991 400.000 strejkar i Malagasy mot IMFs strukturanpassningsplaner som kräver mindre mat och mer turism.

2002 Brittiska arbetarrörelsen kommer tillbaka med en strejk bland de offentliganställda som i lika hög grad riktar sig mot ett dåligt avtal som mot regeringens företagsvänliga hållning. Till skillnad från på 70- och 80-talen stöds strejken av en stor majoritet av allmänheten.

 

18

 

1774 Upprorsbudskapet sprids till bönderna i Volgadalen och bönderna svarar med att hänga godsägare och dela deras egendom mellan sig. Staten lyckas slå ner upproret efter ett år men blir samtidigt tvungen att lätta på skatter och andra bördor.

 

19

 

1848 Kvinnokonferens i Seneca Falls i USA kräver likställighet med männen. Till en början vill de huvudsakligen vita medelklasskvinnorna utesluta svarta från rörelsen men sedan den svarta bomullsplockerskan Isabella Baumfree visat sig vara bättre agitator för kvinnligt deltagande i samhällslivet än någon annan av de församlade faller majoriteten till föga och ger upp sin segregationspolitik.

1979 Den nicaraguanska diktatorn Somoza störtas av en folkresning. Resningens ledning bildar en regering som delar ut diktatorns egendom till folket, men världens ekonomiska makthavare startar ett krig mot landet som efter tio år återställer ordningen.

1979 Boligkaravanen i Århus går runt ett 70-tal gånger mellan tomma hus, stadshuset och andra hus med sitt bagage. Aktionen börjar med en annons i lokalpressen som 200 bostadslösa svarar på.

 

20

 

1183 'De Fredliga' i Le Puy i Frankrike slår med kyrkans välsignelse ett band rövarbaroner och tvingar dem att hålla fred. Det hela blir en jätterörelse av bönder och munkar, som kyrkan efterhand blir rädd för och bannlyser.

1919 Strejk i flera europeiska länder mot den engelsk-franska interventionen i Ryssland. På en del håll, bl a i Norge, utvecklar det sig till generalstrejk.

1973 Franska bönder blockerar Tour de France för att protestera mot låga priser.

1978 Bönder i Nuristan inleder upproret i Afghanistan genom att ockupera en polisförläggning i protest mot att regeringen har dödat några av deras grannar.

1994 En miljon turkiska arbetare strejkar en dag mot Världsbankens påtvingade nedskärningar.

2001 200.000 demonstrerar mot G8 i Genova. Polisen angriper med batonger och tårgas men låter fönsterkrossare och andra vandaler vara i fred.

 

21

 

1378 Hantverkargesällerna i Firenze ockuperar matlagren, bränner skattehuset, hänger bödeln och tvingar stadsstyrelsen att avskriva skulder, släppa politiska fångar och ge representanter för arbetarna plats i stadsstyrelsen. Väl där visar det sig att dessa för samma politik som andra politiker, och när arbetarna protesterar mot detta släpper reformisterna lös militären på dem varefter de själva helt naturligt faller.

1985 Fältbiologerna förklarar krig mot Vattenfall genom att ockupera Stornorrfors älvfåra under 'Fallens dag'.

 

22

 

1419 40.000 hantverkare och bönder samlas på en kulle i Böhmen för att grunda staden Tabor som ett fäste för den radikala kyrkoreformen. Taboriterna blir spjutspetsen i kampen mot påve, kejsare och adelsvälde, men deras antiprästerliga radikalism lockar hela tiden de mer moderata reformatörerna till kompromisser med fienden.

1908 Alla marknader i Bombay stängs och textilarbetarna går i strejk för att nationalistledaren B.G.Tilak döms till fängelse för uppvigling.

 

23

 

1542 Värends bönder ockuperar Växjö i protest mot Gustav Vasas laglösa styre. Under hösten blir bönderna herrar i hela Småland, men ger med sig sedan kungen lovat hålla lagen i fortsättningen -- ett löfte han naturligtvis inte håller.

1803 Återigen ett upprorsförsök på Irland. Men eftersom upprorsledningen av rädsla för förrädare inte vågar tala om för de tillströmmande massorna vad som ska göras härnäst går dessa hem och upproret misslyckas.

1860 De första politiska arbetarföreningarna bildas i Sverige. Därmed uppstår en svår konflikt: ska arbetarföreningar ställa politiska krav eller bara förändra arbetarnas livsstil och moral? Först den socialdemokratiska arbetarrörelsen lyckas visa att de båda är oskiljbara.

1918 Fiskarfruarna i Uozu protesterar mot de höga rispriserna och mot att riset skeppas från byn. Protesterna sprider sig i hela Japan under augusti och tar sig uttryck i strejker, plundring av butiker och nedbränning av grosshandlarhus. Hundratusentals deltar men till slut rinner det hela ut i sanden.

1976 De kvinnliga textilarbetarna på Dongil i Sydkorea går i strejk for att värna sin organisationsfrihet. Företaget anvander under flera år alla medel att krossa dem inklusive kravallpolis och hyrda gangsters vilket tvingar arbetarna att vända sig utåt mot samhället och alliera sig med kyrkor och oppositionella studenter, och lägger på detta sätt grunden for den sydkoreanska demokratirörelsen.

1996 Reclaim the Streets i London ockuperar motorväg M41 med en fest där 10.000 deltar. Stark musik och en sju meter hög kqarnevalfigur döljer att asfalten bryts upp och träd planteras.

 

24

 

25

 

26

 

1914 En miljon människor demonstrerar mot det hotande kriget på olika platser i Tyskland.

1931 De chilenska studenterna drar igång ett uppror som tvingar militärdiktatorn Ibañez att fly utomlands.

2002 Ontarios kampanj mot fattigdomen ockuperar ett tomt hus i protest mot bostadslösheten och får stöd av en massdemonstration organiserad av bl.a. Bilarbetarförbundet.

27

 

1830 Parisiska tryckeriarbetare ockuperar stadshuset i protest mot nya censurlagar. Ockupationen möter en så våldsam entusiasm att regeringen flyr efter två dagar.

1996 Tusentals människor från alla kontinenter samlas på zapatisternas inbjudan i La Realidad i Chiapas urskog för att diskutera den globala utvecklingen.

 

28

 

1987 Inledningen till den koreanska arbetarrörelsens segertåg. En demonstration och en fyradagars strejk på Hyundai Electrica Engineering i Ulsan tvingar den företagsstyrda fackföreningen att utlysa öppna val som de självständiga arbetarna vinner lätt.

 

29

 

1914 Andra Internationalens ledare samlas i Bryssel för att bestämma vad man ska göra åt det hotande kriget. Victor Adler från Österrike förklarar att han måste stödja sin stat för att inte riskera att hans parti blir olagligförklarat (vilket skulle göra honom arbetslös). Jean Jaurès i sin tur förklarar att han stödjer den franska republiken som inte kan ha fel. Då ger också resten upp, åker hem och röstar för kriget.

2008 Världens småbonderörelse vinner sin största seger när Sydländerna vägrar gå med på frihandel med mat i förhandlingarna om nya WTO-regler. "Vi kan inte riskera livsmedelssäkerheten för en miljard människor" säger Indiens handelsminister i sin motivering och refererar därmed till Via Campesinas huvudparoll.

 

30

 

1977 Demonstration mot bridreaktorn i Malville. Bristen på perspektiv hos det nationella kärnkraftsmotståndet -- "ska vi använda våld eller inte; ok, var och en gör som han själv vill" -- skapar en förvirring som låter polisen ostraffat mörda en av demonstranterna och paralyserar den tidigare starka franska antikärnkraftsrörelsen och får den att uteslutande rikta in sig på det parlamentariska spelet.

1998 Flera hundra Pehuenches blockerar dammbygget i Riorio-floden i Chile. Regeringen ger efter och hindrar bygget temporärtr.

 

31

 

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org