Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

Februari

 

 

1

 

1931 Filmen De utstötta, producerad av Kommittén för arbetslöshetsfilmen och med arbetslösa i rollerna, har premiär.

1955 De franska bönderna inleder en aktionsvecka och hittar på ett nytt vapen när de tippar ut tolv ton potatis på gatorna i Douai. Samtidigt blockerar de riksvägarna och bjuder trafikanterna på vin.

1960 Fyra svarta studenter i Greensboro i North Carolina startar 'sit-in'-rörelsen genom att kräva att bli serverade på en segregerad restaurang. På bara några månader sprider sig rörelsen till hela Södern och leder snabbt till framgångar då hundratals restauranger och butiker avsegregeras.

2012 Invånarna i Dorotea ockuperar nedläggningshotad vårdcentral.

 

2

 

1896 Verdandi bildas som en utbrytning ur IOGT, i protest mot att det är förbjudet att prata politik inom nykterhetsrörelsen.

2001 Generalstrejk mot Bangladeshs regerings privatiseringskampanj lamslår ett 60-tal städer.

 

3

 

1848 Ett europeiskt sällskap emigrerar till Amerika för att grunda alternativsamhället Icaria. Trots ständiga schismer och splittringar äger det bestånd till 1895 och blir en förebild för ett otal liknande alternativbyggen.

 

4

 

1899 Uppror bryter ut på Filippinerna mot USAs koloniala styre.

1922 Bönder i Chauri Chaura i Indien vägrar att betala skatter och arrenden, ockuperar en polisstation, varvid kravaller uppstår där ett par poliser döda. Gandhi, som inte vill ha något bråk, fördömer detta, vilket demoraliserar massrörelsen som upphör för tio års tid, medan Kongresspartiet övergår till väl kontrollerade former av nationalistisk propaganda. Det folkliga missnöjet exploateras istället av religiösa fanatiker som skapar bråk mellan hinduer och muslimer, innan en bonderörelse kan föra in det i konstruktiva former.

1973 Jharkhands Befrielsefront bildas för att främja stamfolken i södra Bihar i Indien. Under två framgångsrika år lyckas de ta tillbaka mycket jord som penningutlånare lagt beslag på, tills ledarna låter sig lockas in i olika politiska partier och spränger organisationen.

1984 Den libanesiska armén beskjuter ett shi'itiskt bostadsområde i Beirut med tanks. När shi'iternas organisation Amal ber soldaterna att inte ta del i sådana massakrer deserterar majoriteten av dessa och armén och därmed marontiväldet i Libanon bryter samman.

 

5

 

1919 Strejk börjar på Barcelonas elverk, kallat "El Canadiense" eftersom det ägs av en kanadensisk bank. Strejken sprider sig till hela Katalonien och varar tills spanska regeringen erkänner åttatimmarsdagen efter två månader.

1997 Efter ett par månader av protester mot en gigantisk bankskandal i Albanien lyckas en massdemonstration i Vlorë avväpna kravallpolisen och avskaffa hela maktapparaten som hur som helst är förlamad av gräl. Det hela sprider sig till flera städer som under någon månad styrs spontanistiskt av massmöten tills det rinner ut i sanden och resulterar i ett vanligt regeringsskifte och återgår till det normala.

2007 En generalstrejk i Ecuador mot IMF-påtvingade nedskärningar tvingar den nyliberale presidenten att fly utomlands.

2000 500 arbetare i Astrachan går i strejk för att få ut sin lön. Strejken organiseras av den nya fackliga rörelsen Zaschita som når en av sina första framgångar.

2004 Invånarna i byn Valvträsk i Bodens kommun ockuperar en skog nära byn som skogsbolaget Sveaskog försöker avverka trots tidigare utfästelser om samråd med byborna. Skälet är att det är den enda kvarvarande skog som finns. Med hjälp av polis och domstolar lyckas dock bolaget genomföra sin skövling.

 

6

 

1873 Sveriges första kvinnoorganisation, Föreningen för Gifta Qvinnors Eganderätt, bildas.

1914 'Bondetåget', tyskaktivismens höjdpunkt i Sverige, samlar 30.000 för kungamakt, stormaktsallians och aggressiv utrikespolitik, bl a med hjälp av gratisbiljetter på SJ.

1934 120.000 fascister och socialister slåss med varandra på Paris' gator. Händelsen markerar slutet på kommunistpartiets självtillräckliga isolering och början på arbetarpartiernas samarbete för demokratins försvar i Europa.

2009 Stockholms sophämtare går i strejk, olagligt, mot ett lönesänkningskrav från arbetsgivaren. Det tar tre dar, sen ger arbetsgivaren upp.

 

7

 

2006 300-400.000 ungdomar demonstrerar på 187 ställen runtom i Frankrike mot ett lagförslag som tar ifrån unga arbetare alla rättigheter. Sen börjar de ockupera skolor - den 7 mars är hälften av de franska universiteten ockuperade och en miljon demonstrerar. Till slut tvingas regeringen ta tillbaka förslaget.

2012 Generalstrejk i Grekland mot EUs pådyvlade nedskärningsprojekt.

 

8

 

1914 'Arbetartåget' samlar 50.000 för demokrati, nedrustning, fred och neutralitet -- utan mutor från SJ.

1962 60.000 franska fackföreningsmän, ungdomar och krigsmotståndare demonstrerar mot att polis och militär inte nöjer sig med att massakrera algerier utan har börjat bomba hederliga parisare. Polisen mördar nio av dem; i begravningståget den 13 deltar en miljon, och myndigheterna måste börja begränsa militaristernas våld.

1969 Tre familjer ockuperar, med stöd av en nybildad organisation för bostadslösa, ett tomt hus i Redbridge utanför London. Under de kommande femton åren ockuperar tiotusentals bostadslösa, fullständigt lagligt, tomma hus i England vilket leder till att många tusen av dem får kontrakt, ända tills Thatcherregimen ändrar lagarna och kör ut de kvarvarande ockupanterna på gatan.

 

9

 

2000 Invånarna i Chatsworth, ett township utanför Durban i Sydafrika, möter upp och hindrar kronofogden att kasta ut Mr. Mhlongo på grund av obetald hyra. Snabbt sprider sig ett lokalt försvar för rätt till bostad, vatten och elektricitet inte bara i Chatsworth utan också andra townships, i opposition mot ANCs nyliberala politik.

2011 Arbetarna i Kairo, Alexandria och Suez (och flera mindre städer) går i generalstrejk och fåt hela landet att stå stilla. Stora delar av den styrande klassen inser därmed att det är bäst att offra Mubarak för att inte behöva riskera alltför stora samhällsförändringar.

 

10

 

11

 

2011 Massprotesterna i Egypten når sitt första mål i och med att president Mubarak avgår.

 

12

 

1917 Socialdemokratiska partiet sprängs på frågan om riksdagsarbetet ska vara det vägledande för rörelsen eller inte. De som svarar 'inte' handikappas dock av att de inte kan formulera ett samlande alternativ utöver sin allmänna radikalism. Därmed låses också den svenska arbetarrörelsen i två alltmer förstenade falanger som mer hänger sig åt att definiera sig gentemot varandra än att söka nya vägar för arbetarnas befrielse.

1934 En facklig, en socialistisk och en kommunistisk demonstration i Paris mot nazismen, organiserade i opposition till och konkurrens med varandra, möts och bestämmer sig spontant för att samarbeta. En våg av entusiasm över denna begravning av tidigare gräl leder till framgångsrika strejker och en ny regering som emellertid misslyckas med att stoppa de rikas kapitalflykt och faller efter några år.

1995 En miljon demonstrerar i Mexico DF mot militariseringen av konflikten i Chiapas.

2012 Protesterna i Grekland mot EUs pådyvlade nedskärningsprojekt fortsätter med massdemonstrationer på mellan en halv och en miljon deltagare.

 

13

 

14

 

1974 En taxiförare i Addis Abeba agiterar mot höjd bensinskatt och får stöd av så många arga kolleger att militären beslutar sig för att avsätta kejsaren för att förebygga uppror.

1995 Motorvägsbyggare får stora delar av Glasgows barn och ungdomar emot sig när polisen ockuperar en skola som bas för att köra bort motorvägsmotståndets läger.

2011 Shiamuslimer och demokratiförkämpar ockuperar centraltorget i Bahrein för att kräva lika rättigheter och demokrati. Efter fyra dagar slår militären ner på dem och får hjälp av Saudis militär. För att inskärpa sin ståndpunkt låter regeringen till och med åtala de läkare som vårdat skottskadade demonstranter för förräderi. Inga protester hörs från USA eller EU.

 

15

 

1985 Produktionskooperativet Röstånga Mölla startas, med en målsättningsstadga som snabbt kopieras i hela den nykooperativa rörelsen.

1996 Kvinnoorganisationer och kristna och muslimska kyrkor organiserar generalstrejk i Liberia i protest mot inbördeskriget och tvingar parterna att förhandla.

2003 En halv miljon i Berlin, en miljon i London och New York och tre miljoner i Rom -- och sammanlagt miljontals i sexhundra andra städer demonstrerar mot Bush, Blair och deras krigsplaner mot Irak.

2011 Inspirerade av grannländernas revolter demonstrerar även libyska ungdomar i Benghazi mot en auktoritär klanbaserad regim. Tillfället utnyttjas snabbt av såväl rivaliserande klaner som Saudifinansierade qaida-krigare och till slut även Nato-stater som gärna installerar en lydigare regim än den sittande i Libyen.

 

16

 

1992 Befrielseteologiska kyrkor i Kinshasa och andra kongolesiska storstäder organiserar massdemonstrationer för att skynda på de förhandlingar som hoppas avsluta Mobutus diktatur. Någon miljon beräknas ha deltagit, men de politiker som deltar i förhandlingarna fegar in i det sista.

2002 Flera tusen representanter för fackföreningar, kvartersgrupper och organisationer för arbetslösa samlas i Buenos Aires för att bestämma hur man ska fortsätta kampen mot landets korrupta ledning och mot IMF. Man enas om att inte ingå några Saltsjöbadsavtal med dem.

2011 Lärarna går i strejk i Wisconsin mot ett förslag att avskaffa deras fackliga förhandlingsrätt. Efter några dagar börjar det likna generalstrejk i hela delstaten.

 

17

 

1939 Uppsala studenter beslutar av snävt skråmässiga skäl sätta stopp för invandringen av 'intellektuella flyktingar', dvs i praktiken judar, till Sverige.

 

18

 

1688 Kväkarna i Pennsylvania gör den första formella protesten mot slaveriet.

1766 Malagasier fångade för att säljas som slavar gör myteri på det holländska slavskeppet Meermin. På grund av okunnighet i navigering hamnar de på Kapkolonins kust där de fängslas igen.

1831 Kungsholmens Nykterhetsförening, Sveriges första folkliga nykterhetsförening, bildas.

1918 Arbetslösa stormar Börshuset i Köpenhamn och jagar ut spekulanterna. De misslyckas dock med att stänga spelhålan då polis griper in och fängslar flera.

1946 12.000 matroser i indiska flottan gör myteri och hissar kongresspartiets flagga. Gandhi blir förskräckt och ber dem sluta, men under en vecka sprider sig strejker och demonstrationer så långt bort som till Kairo. Matroserna ger upp när engelska flottan hotar att sänka dem, men myteriet bidrar till att engelsmännen till slut ser Indien som ostyrbart och åker hem.

1975 Kärnkraftverksbygget i Wyhl ockuperas för första gången.

1990 Ett massmöte i Kathmandu mot den kungliga diktaturen inleder en massrörelse med generalstrejker, blixtdemonstrationer, organiserade mörkläggnigar av städerna och till slut ett "befriat område" i Patan. Efter två månader ger kungen upp och ger upp makten. Emellertid måste demokratirörelsen göra om hela övningen efter sexton år.

 

19

 

1919 Den första panafrikanska kongressen arrangeras.

1986 Tolv barnstugor i Stockholm strejkar mot den sociala nedrustningen.

2002 Klimataktivister ockuperar en koldioxidhandelskonferens och tvingar delegaterna att byta lokal. Utanför sprids flygblad och spelas samba.

 

20

 

1832 Alexis de Tocqueville lämnar USA för att skriva sin bok om Demokratin i Amerika, där för första gången en teori om folkrörelser framläggs.

1836 Skånska Hypoteksbanken bildas av bönder som vill frigöra sig från stadskapitalisternas ekonomiska kontroll.

1942 Lärarstrejken mot nazismen i Norge börjar. Trots deportationer och mord vägrar lärarna undervisa barnen i nazism.

1975 Några hundra poliser utrymmer Wyhl.

1994 Schweizarna beslutar i folkomröstning att allt transitgods genom Schweiz måste ta tåget, något som omedelbart leder till trakasserier från EG.

 

21

 

1865 Första Internationalen bildas i London. Inledningstalare Karl Marx pekar på de framgångar arbetarklassen har nått sen sist: 10-timmarsdagen och konsumentkooperationen.

1946 En av flera konkurrerande fackliga centraler i Kairo proklamerar generalstrejk mot den brittiska ockupationen, hundratusen demonstrerar och polisen öppnar eld och förbjuder strejker. Det hindrar inte att rörelsen växer ända tills militären tar makten, avskaffar fackföreningar och demonstrationsrätt och jagar ut de brittiska ockupanterna 1956

1968 Olof Palme griper tag i den växande solidaritetsrörelsen och demonstrerar tillsammans med 6.000 för Vietnam.

1989 En våg av protester börjar i Caracas mot att den nyvalda presidenten sviker sitt viktigaste vallöfte och gör upp med Internationella Valutafonden om nedskärningar. Det börjar helt fredligt med att kvinnor tömmer varuhusen och arrangerar fester på gatan, men efter en vecka griper kravallpolisen in och dödar 3000 personer.

1992 Invandrarna i Sverige strejkar en timme för att protestera mot invandrarfientligheten.

2002 Fackaktivisten Gilberto Torres rövas bort av dödsskvadroner. Efter en en månads strejk av 12.000 oljearbetare släpps han.

2003 Italienska krigsmotståndare blockerar transporter till och från den amerikanska militärbasen Camp Darby nära Pisa. Efter några dagar får de stöd av järnvägsarbetarnas och hamnarbetarnas fack som förklarar amerikanska krigstransporter i blockad.

 

22

 

1860 Skoindustriarbetarna i Lynn, Massachusetts, startar USAs dittills största strejk, i försvar för sitt hantverk som hotas av degradering. Den slutar efter två månader med en dålig kompromiss, men samma arbetare blir sedan pionjärer i den fackliga organiseringen under slutet av 1800-talet.

1971 Slutstriden börjar mellan å ena sidan 20.000 bönder, radikala studenter och miljöaktivister och å andra sidan 25.000 poliser vid den plats där Tokyos nya storflygfält Narita ska byggas, efter fem år av alltmer upptrappade protester som blir ett fokus för såväl böndernas, antikrigsrörelsens (USA utnyttjar japanska flygfält för Vietnamkriget) och miljörörelsens strävanden. Till slut är hela fältet befäst med fort, underjordiska gångar och fallgropar för bulldozers, men det hjälper inte, för när efter någon tids strid några av försvararna dödar tre obeväpnade poliser som har tagit ledigt från striderna kan plötsligt regeringen vända nationens vrede mot dem och demoralisera hela den breda alliansen.

1999 50.000 bönder demonstrerar i Bryssel mot EU:s jordbrukspolitik.

 

23

 

1975 Kärnkraftverksbygget i Wyhl ockuperas av 20.000 personer som trotsar taggtråd, vattenkanoner och poliser.

1983 Grönland röstar nej till EG

1986 LO tar ställning för totalbojkott av Sydafrika på Svenska Folkriksdagen mot Apartheid, sedan fackliga representanter från Atlas Copco förklarat att de stöder en sådan bojkott.

1998 People's Global Action bildas av bl.a zapatistiska indianer, indiska och filippinska jordbrukarorganisationer och centralamerikanska fackföreningar för att kämpa mot WTOs bolagsstyrda globaliseringsmodell.

 

24

 

1389 Den nordiska unionsarmén besegrar den tidens transnationella kapital, Hansan, och dess representant Albrekt av Mecklenburg, på Falans slätt i Västergötland.

1971 Tio indianska kommuner i Cauca i Colombia bildar CRIC för att gemensamt kämpa för sin jord. Tjugo år senare får de sin rätt inskriven i konstitutionen men eftersom lagar inte betyder något i Colombia kämpar de fortfarande.

 

25

 

2003 Tredagars generalstrejk mot regeringens privatiseringsplaner börjar i Algeriet. Främsta argumentet är inte att privata företag är sämre än statliga utan att med det hemlighetsmakeri som råder runt processen kan man vara nästan garanterad korruption.

2006 Elvatusen demonstrerar i Bryssel för att papperslösa invandrare i Belgien ska få uppehållstillstånd.

2011 Hundratusentals demonstrerar i Irak mot korruption, repression och samhällets sönderfall i ockupationens spår. 25 februari förblir en mobiliseringsdag de följande åren.

 

26

 

1653 Bönderna i norra Schweiz gör uppror mot städerna. De slås ner men skatterna sänks.

1921 Lika kvinnlig rösträtt beslutas av riksdan.

1983 Den bostadskooperativa rörelsen i Uruguay organiserar en folkomröstning mot militärregimens förslag om tvångsprivatisering av kooperativen. Detta är det första organiserade motståndet mot diktaturen, med öppna protestmöten, protestlistor, eget tryck etc.

 

27

 

1986 Filippinernas diktator Marcos tvingas fly sedan medelklassen och kyrkan anslutit sig till oppositionen och gjort uppror, bl.a. med dagliga joggingrundor för att kringgå demonstrationsförbudet.

1989 Caracas sluminvånare demonstrerar mot en nyliberal prishöjning och militären dödar något tusental. Men sluminvånarna går hem och bildar en rörelse över hela Venezuela för legalisering av deras bosättningar som verkar bli framgångsrik tio år senare.

 

28

 

1927 Generalstrejk börjar i Shanghai för att välkomna den nationalistiska armé som antas befria Kina från krigsherrar och kolonialister. Arméns blodbad på arbetarna betecknar slutet på den dittills starka kinesiska arbetarrörelsen, samtidigt som det ökar den fortfarande okuvade bonderörelsens prestige.

1948 Arbetslösa i Accra organiserar en protestdemonstration som beskjuts av polisen. Nya demonstrationer gör engelsmännen så rädda att de arresterar alla som kräver självständighet vilket gör dessa till folkhjältar som kan organisera en effektiv självständighetsorganisation.

 

29

 

1848 Kommunistiska manifestet kommer ut och förklarar bland annat att 'arbetarklassens befrielse kan bara vara dess eget verk'.

2016 Tusentals kogruvearbetare går i strejk i Anyuan, Kina, sedan några gruvor har stängts och de som arbetade där bara fått 60 yuan i månaden att leva på.

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org