Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

Maj

 

 

1

 

1886 Storstrejk i Chicago angrips av polis med sex dödsoffer som följd. Vid ett anarkistorganiserat massprotestmöte ett par dagar senare smäller en bomb, sex anarkister fängslas på lösa grunder och döms till döden i en politisk rättegång.

1890 Arbetarrörelsen demonstrerar för 8 timmars arbetsdag över hela världen enligt beslut på Andra Internationalens kongress året innan. Dagen har sen gammalt varit en speciell helgdag i gesällkretsar då arbetsavtal i regel löpte ut och förnyades, i Australien var också formellt en helgdag inom arbetarrörelsen.

1977 Tältprojektet, den 'fria teaterns' höjdpunkt, har premiär.

1983 300.000 personer, 10% av landets invånare, deltar i ett förbjudet massmöte mot den uruguayanska militärdiktaturen.

1986 Kalixbygdens miljögrupp demonstrerar för omedelbart kärnkraftsstopp.

1995 Två miljöaktivister i Buenos Aires startar landets första kreditring som ersättning för de allt knappare officiella pengarna. Det hela växer med raketfart till 2002 då en gigantisk kupp från ännu okända personer översvämmade systemet med fuskfordringar. Kreditringar lever trots detta kvar i mer anspråkslösa former ännu idag.

2006 Ungefär en miljon immigranter i USA strejkar för medborgarrätt medan mexikaner och centralamerikaner bojkottar gringoprodukter. Minst en halv miljon deltar också i demonstrationer över hela USA för samma krav.

2020 Arbetare på Amazon, Walmart m.fl. ökända USA-ägda serviceföretag går i strejk mot det obefrintliga skyddet mot covid-19-smitta. Amazon förklarar dock omedelbart att hela vinsten från andra kvartalet ska användas till detta.

 

2

 

1930 200 bönder i Long Xuyen kräver anstånd med skattebetalningen. Rörelsen växer ut till ett uppror där bönder till slut kontrollerar två vietnamesiska provinser.

 

3

 

1937 Spanska republikanska regeringen tar Barcelonas telestation med våld från de fackliga aktivister som har hållit och drivit den i ett år. De stridigheter och de beskyllningar som följer demoraliserar den republikanska sidan och bidrar till att ge Franco segern i inbördeskriget.

1963 Det svarta gettot i Birmingham, Alabama, gör uppror och kör bort polisen, som höjdpunkt på den svarta medborgarrättsrörelsens kampanj. Detta uppror gör att regeringen äntligen lyssnar på de mer moderata svarta ledarna och avstår en del till dem, för att slippa det som är värre.

1968 En demonstration i Båstad stoppar en tennismatch mellan Sverige och det av FN bojkottade Rhodesia.

1980 Kärnavfallsanläggningen under byggnad i Gorleben ockuperas av 5.000 personer som utropar det Fria Wendland.

1980 Polisen stormar bygglekplatsen Byggeren i Köpenhamn och startar strider som varar i flera dagar.

 

4

 

1493 Den första europeiska imperialistiska uppdelningen av världen. Påven beslutar att allt land väster om en linje 100 mil väster om Azorerna ska höra till Spanien och att resten ska höra till Portugal.

1552 Sveriges äldsta belagda strejk, i Sala silvergruva.

1919 De kinesiska studenterna demonstrerar mot Versailleskongressens förslag att låta Japan kolonisera Kina. De ger upphov till en jätterörelse i Kina som t o m omfattar köpmän, och inspirerar antikoloniala rörelser över hela Asien och Afrika.

1961 Fjorton 'Freedom Riders' börjar åka buss runt i USAs sydstater för att undersöka om bussarna är ordentligt avsegregerade. De möts av mycket våld men lyckas till slut få bort segregationen i alla fjärrbussar.

2000 Norska LO-medlemmar röstar nej till ett avtalsbud som godtagits av LO-ledningen och går i strejk. Strejken blir en fullständig framgång för arbetarna, som kan hänvisa till hur mycket direktörerna har beviljat sig själva i löneökning.

 

5

 

6

 

1926 En s.k. hjälpkår av strejkbrytare kapitulerar 'under förödmjukande former' till strejkkommittén i Newcastle under den engelska storstrejken.

 

7

 

1930 Textilarbetarna i Sholapur går i strejk och tar över stan för en vecka och hissar den indiska Nationoalkongressens flagga på stadshuset.

1974 En miljon indiska järnvägsarbetare går i strejk sedan hela den fackliga ledningen arresterats. Regeringen sätter in militär för att slå ner strejken, vilket så småningom lyckas. Men Indira Gandhis tidigare enorma popularitet är därmed slut och hon kan bara regera vidare med hjälp av undantagstillstånd.

 

8

 

1838 Chartisternas 8-punktsprogram, sammanställt av London's Workingmen's Association, publiceras. Programmet är inriktat på jämlikhet och stöds av miljontals engelsmän, men är ensidigt parlamentariskt varför chartistpartiet faller sönder efter något tiotal år.

1945 Folket i Setif firar segern över Nazityskland med att kräva jämlikhet mellan muslimer och kristna. Fransmännen svarar med tortyr, massakrer och flygbombning, men deltagarna i aktionen bildar senare kärnan i den befrielserörelse som bryter ut 1954 och når sitt mål 1958.

 

9

 

10

 

1857 Indier i den engelska armén gör myteri i Meerut och myteriet sprider sig i hela Gangesdalen. Det utvecklas snart till ett allmänt uppror där bönderna gör upp med penningutlånare och godsägare, varför den traditionella indiska överhet som till en början stött upproret skyndar sig att sluta fred med engelsmännen och delta i slakten på bönderna.

1973 Front Polisario bildas för att befria Västsahara från spanjorerna.

1981 Bönderna i Larzac i Frankrike vinner sin tioåriga kamp mot att en militärbas anläggs på deras mark då regeringen ger upp planerna.

1984 Bönder som ruinerats av den 'Gröna revolutionen' blockerar guvernörspalatset i Punjab. För att hindra allmänt bondeuppror beslutar den indiska regeringen att bomba sikhernas tempel och förvandlar konflikten till religionskrig istället.

2000 Hälften av Sydafrikas arbetare går i strejk och arrangerar jättedemonstrationer mot nedskärningar som beordrats av IMF.

2000 Den fackliga kampanjen mot Rio Tintos antifackliga politik lyckas få ca 20 procent av rösterna på Rio Tintos bolagsstämma att rösta för en förändring.

2011 En herde som försöker hindra ett gruvfordon att förstöra hans betesmark i Xilinhot, Inre Mongoliet, dödas av föraren. Hundratals grannar protesterar varvid myndigheterna skjuter skulden på chauffören som döms och avrättas för mord samtidigt som gruvbolaget får strängare miljöregler.

 

11

 

1302 Hantverkarskråna i Brugge överraskar den militära garnisonen mitt i natten och erövrar stan. Två månader senare slår de kungens armé på öppna fältet.

1971 Almstriden i Stockholm blir det hittills senaste tillfället folket har slagit svenska staten i en regelrätt gatustrid. Resultatet blir att myndigheternas intresse för stora teknokratisk-kommersiella stadsbyggnadsprojekt avtar kraftigt för femton år framåt.

1983 Chilenska Koppararbetarförbundet bjuder in till en protestdag mot diktaturen och inleder därmed en växande tradition som sju år senare tvingar diktaturen att förhandla med de etablerade politiska partierna om demokratisering.

1985 Fredsresan runt hela världen startar.

2000 Tjugo miljoner indiska arbetare går i strejk mot att regeringen anpassar den ekonomiska politiken efter IMF-krav.

 

12

 

1588 Paris' underklass bygger barrikader och tar makten i staden, gentemot kungen och aristokratin som dels har släppt lös ett långvarigt inbördeskrig och dels lever lyxliv på folkets bekostnad. Istället hävdar parisarna de traditionella kristna värdena - men tyvärr urartar det hela till religionskrig mellan katoliker och protestanter istället.

1823 Catholic Association bildas på Irland för att kämpa för katolikers (dvs irländares) jämställdhet med protestanter (dvs engelsmän). Efter ett halvår införs medlemskap för en penny, vilket gör organisationen till en massrörelse, den första massmedlemskapsorganisationen i historien. Medlemmarna strömmar till och efter bara sex år ger engelsmännen upp och avskaffar alla lagar som diskriminerar katoliker. Istället inför de nya diskrimineringar mot de fattiga, och rörelsen klyvs.

1934 Lastbilschaufförerna i Minneapolis startar den första frmgångsrika strejken under det amerikanska 30-talet. De möter som alltid i USA hårt våld från både bolag och stat, men visar sig för en gångs skull duktigare på våld än polis och militär, i och med att de kan använda lastbilar som vapen, och hålla sig på rörlig fot hela tiden, samt att de kan mobilisera hela lokalsamhället för sin sak.

1978 Arbetarna på SAAB i São Bernardo går i strejk och inspirerar snabbt fler på de transnationella fabrikerna i närheten. Detta blir början på den nya oberoende brasilianska arbetarrörelsen.

1986 Ett massmöte som även kungen ansluter sig till gör uppror mot Kwandebeles utnämning till 'självständig' bantustan och tvingar det korrumperade ledarskapet att ge efter.

 

13

 

1862 Slavar på sydstatskanonbåten Planter under amerikanske inbördeskriget gör myteri och levererar båten till nordsidan.

1968 Arbetarna på Renault går i strejk, efter det att studentrevolten under en längre tid spritts till fabrikerna. Därmed ger de signal till generalstrejk i hela Frankrike med ca 10 miljoner deltagare. Kravet är Makt, men de förslagna fackliga funktionärerna lyckas under några veckors förlopp förvandla det till krav på högre löner, som prompt beviljas och på några år äts upp av inflationen.

 

14

 

1638 Bönder som protesterat mot tullar avrättas i Mariestad.

1931 Demonstration i Ådalen mot strejkbryteriet. Militären skjuter fem arbetare.

1968 Sud-Aviation i Nantes ockuperas av sina anställda. Därmed inleds en våg av fabriksockupationer som blir höjdpunkten på lönekampen i industriländerna runt 1970.

1979 Hundratusen studenter i Sydkorea demonstrerar mot diktaturen. Det hela utvecklas till gatustrider och ockupation av Söuls stadshus, ny militärkupp och så småningom en viss demokratisering för att återställa förtroendet.

2005 Finlands pappersindustriarbetare går ut i en tredagars strejk mot "flexibel arbetstid". Pappersindustrin svarar med att förlänga konflikten i en lockout som varar till i juli - men måste till sist ge sig eftersom pappersindustriarbetare över hela världen blockerar de finska företagen.

 

15

 

1902 Storstrejk i Sverige för allmän rösträtt.

1925 En kinesisk arbetare dödas av en japansk förman i Shanghais internationella stadsdel. Detta provocerar fram en strejkvåg riktad mot japanska och brittiska företag som sprids i hela Kina. Strejkerna stöds till en början av kinensiska köpmän och myndigheter, men när engelsmännen börjar bestraffa den kinesiska överklassen faller den ifrån -- särskilt som den samtidigt skräms över den snabba spridningen av arbetarrörelseorganisationer. Strejkrörelsen varar i två år, inspirerar bondeuppror och nationell befrielse och tar inte slut förrän militären dödar alla aktiva.

1969 Californias guvernör Reagan utmärker sig när han bussar militär på en lekpark som studenter i Berkeley anlagt på en parkeringsplats, och dödar en.

1982 Det stora nordiska fredsmötet i Göteborg samlar 20.000.

2011 Tiotusentals ungdomar från "den förlorade generationen" samlas på Puerta del Sol i Madrid i protest mot utförsäljningen av Spanien till finansintressena. Under de följande dagarna sprider sig protesterna till andra spanska städer. I Barcelona och Valencia bryter det ut våldsamheter när de protesterande skingras av polis, men på de flesta ställen fortsätter protesterna stillsamt i ungefär en månad och ger upphov till långvarigt organiserande mot bankväldet.

2014 Ordföranden för USAs kommunikationsmyndighet avslöjar att man ska tillåta gräddfiler på Internet, och hundratals människor samlas utanför för att protestera. Några beslutar att tälta på gatan tills beslutet omprövas vilket skapar angelägenhet och hundratusentals deltar i lokala manifestationer. Sedan datajättar som Google och Microsoft förklarar att de stöder protesterna ändra myndigheten beslutet.

 

16

 

1954 Fångarna i fånglägret Kengir i Kazakhstan jagar bort vakterna i en ytterst välorganiserad attack och lyckas hålla myndigheterna ifrån sig i över en månad. Tillsammans med det samtida upproret i Vorkuta ledde det till att de flesta sovjetiska fångläger stängdes kort därefter och de flesta fångar släpptes.

1966 Mao Zedong angriper partipamparna för att tysta folk med administrativa medel och manar folk att göra uppror - vilket också miljontals tidigare diskriminerade gör. Programmen som dessa har är dock fullständigt ömsesidigt uteslutande varför det hela mest resulterar i kaos, vilket inte minst förstärks av att landsomfattande organiseringar utanför partiapparatens kontroll fortfarande är helt tabubelagt. Emellertid utnyttjas kaoset av bönderna till att befria sig från partibyråkratins kontroll vilket så småningom resulterar i ett makalöst ekonomiskt uppsving.

1990 Tusen miljöaktivister blockerar ministermötet för miljö och utveckling i Bergen, hindrar ministrarna att komma ut till lunch och skanderar 'Bla bla bla' i protest mot att ministrarna inte kan enas om en enda åtgärd för miljön. Sedan de blivit bortkörda blockerar de på nytt, för att hindra ministrarna att komma tillbaka.

 

17

 

1870 Björnstjerne Björnson m.fl. organiserar barndemonstrationer i Norge mot den svenska imperialismen.

1931 Facket i Söderhamn tar makten i stan och utropar en revolutionär kommun, i protest mot dödsskjutningarna i Ådalen. Det hela förlöper under mycket lugna former och efter en vecka har den socialdemokratiska ledningen övertalat facket att ge upp försöket.

2001 Ett tusental immigranter sätter upp ett protestläger utanför tyska riksdagen i Berlin, i protest mot en ny lag som tvingar dem att leva inom ett begränsat område.

2006 Hundratusen danskar, mest ungdomar och fackföreningsmedlemmar, demonstrerar mot regeringens nya nedskärningsplaner som kommer mitt i en period då pengarna strömmar in och regeringens kassor är proppfulla. Femton års politisk stiltje är därmed bruten i Danmark. Men regeringspartierna svarar med ökad hets mot muslimer.

2010 Strejk bryter ut på Hondas fabriker i Guangdong och Hubei. Strejken får stor uppmärksamhet och lockar till strejker på många andra ställen. Honda tvingas höja lönerna med 24 procent, regeringen följer efter med höjda arbetarlöner generellt, och den officiella kinesiska fackförbundscentralen, dittills ett troget eko åt regeringen, spottar upp sig och börjar förhandla seriöst.

 

18

 

1979 Seger, det första nykooperativet, öppnar i Lund

1980 Folket i Kwangju i Korea gör uppror mot diktaturen. Det börjar med att vildsinta soldater skjuter på en demonstration på universitetet och snart nog löper amok på stan. Upproret sprider sig i allt större kretsar och får stöd av polisen, och under ett par dagar är det de upproriska som styr stan. Upproret sprider sig till några näraliggande städer men armén lyckas effektivt isolera den sydvästspets av Korea där Kwangju ligger för att hindra en allmän revolution. Ändå tar det bara några år tills diktaturen faller.

1987 Den polska miljörörelsen arrangerar en 'bilfri dag' med stora cykeldemonstrationer mot bilismen.

 

19

 

1679 Strejk i Avesta bruk. De strejkande organiserar en demonstration till Stockholm för att protestera mot arbetsvillkoren.

1945 Antikolonial generalstrejk i Syrien som protest mot att Frankrike verkar strunta i gjorda löften om självständighet.

 

20

 

325 Kyrkan sammanträder på statens order för att definiera sin ideologi. Då deltagarna inte kan komma överens bestämmer regeringen en text och tvingar deltagarna att skriva under den s.k. nicenska bekännelsen.

1880 Familjen Meagher i Kilburry, Tipperary, vräks av godsägaren men flyttar tillbaka in igen, stödd av hela byn inklusive präst och handlare. Och när de vräks en gång till flyttar de tillbaka igen, stödd av hela Irish Land League. Därmed uppfinns den segrande strategin i det irländska jordkriget - att göra det så svårt och dyrt att kräva in arrendet att godsägarna frivilligt går med på att de sänks.

1963 Världens äldsta fortfarande existerande Amnestygrupp startas i Ljan söder om Oslo av f.d. koncentrationslägerfången Meta Christensen och hennes man Arne.

1988 Bönder demonstrerar i Taipei mot att de måste betala för industrins exportframgångar. Demonstrationen utvecklas till gatukrig och regeringens förtroende hos bönderna är slut.

 

21

 

1712 Soldaterna i Hälsingland vägrar gå ut i kriget.

1891 Socialdemokratisk kongress i Norrköping. En knapp majoritet beslutar att den parlamentariska vägen är den enda, mot en liten minoritet som förespråkar anarkistisk terror. En stor grupp avstår från att välja sida i denna skenmotsättning, men lyckas inte formulera en klar folkrörelselinje.

 

22

 

1787 Ett dussin personer träffas på en bokhandel i London för att starta världens första kampanj mot slaveriet, som de skulle knäcka genom att rikta in sig på slavhandeln. Det blir också världens första politiska kampanj av det slag vi är vana vid -- med affischer, kampanjknappar, insamlingsbrev, petitioner, köpbojkotter, fair trade, mediatäckning och rättegångar. Först efter tjugo år når de framgång, då det visat sig att engelska slavhandlare har handlat med Frankrike under pågående krig och kan skämmas ut för antinationellt beteende.

1928 Hela den svenska arbetarrörelsen proteststrejkar mot den nya lag som gör strejk under avtalsperiod olaglig. Men lagen finns fortfarande kvar.

1979 'Svarta onsdagen', dagen då Folkkampanjen slutgiltigt blir en valkoallition mellan centerpartiet och vpk istället för en självständig folkrörelse.

1982 Svenska Arbetarteaterförbundet bildas.

2006 Lärarförbundet i Oaxaca, Mexico, går i traditionsenlig strejk för skolor i fattiga byar och gratis läromedel. Till deras demonstration ansluter sig alltfler, som till slut ockuperar stadscentrum och kräver att den korrupte guvernören avgår. Det hela växer till ett allmänt folkuppror som ockuperar delstatens radiostationer och utropar ett alternativt delstatsparlament.

 

23

 

1896 Bomullsarbetarna i St Petersburg går i strejk för kortare arbetsdag, ett krav som tillgodoses sedan strejken spritt sig till hela stadens industri.

1982 10.000 demonstrerar i London mot Malvinaskriget. Detta är samtidigt som fredsrörelsen lyckas mobilisera hundratals tusen mot hypotetiska krig i Europa.

 

24

 

1874 Svenska Gjutareföreningen, den första landsomfattande fackföreningen i Sverige, bildas.

1984 Den andra internationella cocacolabojkotten inleds som svar på försöken att krossa facket på Cocacola i Guatemala. Bojkott och ockupation hävs sen bolaget gett med sig på samtliga punkter.

1984 Småbrukare i Väst bildas på ett offentligt möte i Skålleruds församlingshem, som en protest mot LRFs gynnande av kemi- och storjordbruk.

2000 10.000 lyckas blockera och stänga ett möte av GMO-folk i Genova och tvinga dessa att lämna landet

 

25

 

1810 Småborgerskapet i Buenos Aires invaderar stadsfullmäktige och tvingar det att utropa självständighet från Spanien. Sedermera får de stort besvär med hela inlandet som förklarar sig självständigt från Buenos Aires för att slippa 'porteños' monopol på handeln.

1965 Provorörelsen grundas i Amsterdam, till en början som en antitobak-aktion. Emellertid utvecklas det hela på grund av polisens rabiata motstånd mot alla offentliga aktioner till en rörelse för allmänningar och offentlighet, mot överheten i allmänhet och polisen i synnerhet, tills klimax nås då polisen löper amok mot världspressen under ett prinsessbröllop. När polischef och borgmästare avgår disintegrerar så småningom också Provorörelsen.

2011 Några tiotusentals demonstrerar igen mot nedskärningar i Grekland, mot EU och mot IMF. Demonstrationerna upprepas sen varje dag under ett par veckor med kulmen den 29.

 

26

 

1879 Sundsvallsstrejken, ledd av frikyrkoaktivister, blir den tändande gnistan för den moderna arbetarrörelsen i Sverige.

1933 Bondekooperationen kör över sitt parti Bondeförbundet och kommer överens med socialdemokraterna om krispolitiken, dvs att staten kan sätta igång stora arbeten med avtalsenliga löner och att jordbruket skyddas mot import.

1941 Den första massaktionen i det ockuperade Frankrike: mer än 100.000 gruvarbetare i Pas-de Calais strejkar för bättre villkor i över en vecka innan tyska armén slår ner dem. Sabotageverksamhet fortsätter emellertid.

2020 Demonstrationer börjar i Minneapolis sedan lokal polis dödat en svart man, George Floyd, genom att stå på hans hals. Demonstrationerna sprider sig och inom tre veckor har det hållits demonstrationer i 2000 städer, främst i USA men också i övriga världen.

27

 

1968 Strejkkommittén i Nantes tar över stadshuset och börjar organisera livsmedelsdistribution, skolor och annat nödvändigt.

 

28

 

1358 Ett bondeuppror, 'jacqueriet', bryter ut i Nordfrankrike med syfte att 'utrota adeln' som har betett sig ovanligt svinaktigt under ett långvarigt krig mot England. Upproret slås ner på grund av dålig samordning -- varje by gör uppror för sig -- och brist på positiva alternativ.

1961 Amnesty bildas

1986 Kärnkraftsmotståndet får fart igen i Sverige med en masstidning som trycks i en kvarts miljon ex.

1993 En halv miljon demonstrerar på kyrkligt initiativ mot våldet i Medellín, som en manifestation för en långvarig kampanj som sluminvånarna har drivit mot gangsterväldet.

2000 En kvarts miljon demonstrerar i Sydney för fred med aboriginees.

2013 Protester mot exploatering av Taksin Gezi Park i istanbul växer till generella protester mot regeringen när poliser angriper med tårgas; framför allt är det regeringens krigspolitik mot Syrien och hänsynslösa fastighetsspekulation som står i fokus. Efter tre dagar står hela kollektivtrafiken stilla.

 

29

 

1887 August Palm inbjuder stockholmarna att följa med på en 'promenad'. Över 1.000 finner detta vara ett smidigt sätt att kringgå det rådande demonstrationsförbudet, och sluter upp.

1917 Sågverksarbetarna på Seskarö konfiskerar brödet i bageriet och avväpnar de militärer som kommer dit för att stoppa dem. Ön hålls ockuperad till den 31, då en kanonbåt erövrar den.

2005 55% av fransmännen (80% av arbetarna) röstar nej till EUs nyliberalt inspirerade konstitution efter en serie mobiliseringar mot andra nyliberalt inspirerade reformer.

 

30

 

1434 Husiterna i Böhmen råkar i krig inbördes då den radikalaste falangen inte accepterar en ingången kompromissfred med kejsare och påve. De besegras i kriget, och då kärnan sålunda är krossad är det fritt fram för kejsaren att återta sina löften, krossa återstoden av husiterna och återinföra livegenskapen.

1520 Yllearbetare i Segovia hänger stadens förrädiske riksdagsman och ger därigenom signal till comuneros-upproret, de spanska städernas uppror mot kungens ökade maktanspråk. På grund av stadshögfärd lyckas de inte alliera sig med bönderna och blir slagna efter ett år, varefter den kungliga diktaturen kan befästas för trehundra år framåt.

1743 Dalabönderna beslutar gå till Stockholm för att protestera mot det pågående ryska kriget. De övermannar en armé som sänts ut för att stoppa dem men besegras i ett slag på Gustav Adolfs Torg. Ryska soldater hjälper till att spåra upp överlevande. För att lugna bönderna måste regeringen sänka skatterna och avskaffa diverse handelstvång.

1925 Brittisk polis i Shanghai skjuter mot en demonstration mot ökade befogenheter för kolonialmakten, och dödar tretton personer. Detta leder till att både fackföreningar och kinesiska köpmanna organisationer går i strejk och den antikoloniala rörelse som dittills dominerats av studenter angår plötsligt alla, först i Shanghai och efterhand alltmer i hela landet.

1962 Strejk mot sänkta löner, ökade arbetsnormer och höjda matpriser på Budyonny Ellokfabrik i Novotjerkassk. Strejkledare arresteras och den 2 juni samlas arbetare och andra stadsbor utanför partihögkvarteret och kräver deras frisläppande, men militären öppnar eld och dödar 26 personer. Efteråt döms ett hundratal till fängelse och sju till döden för "banditism". Händelsen bidrar starkt till att slå sönder kommunistpartiets anspråk på att företräda arbetarnas intressen.

1969 Generalstrejk i Cordoba, Argentina, börjar med en studentdemonstration. Strejkkommittén kontrollerar staden till den 16.6. 'El Cordobazo' markerar att de döda åren är slut i Latinamerika och att folkrörelserna tar initiativet från de små gerillagrupperna.

1980 En ungdomsgrupp arrangerar en demonstration mot bygge av ett nytt operahus i Zürich och kräver ett hus för ungdomskulturen istället. Den får ett enormt gensvar och tvingar trots snabb repression fram en öppnare attityd i det dittills så puritanska Zürich, med mycket plats och resurser till alternativa kulturformer. När pengarna börjar tryta på 90-talet lyckas dock de nolltoleranta splittra den segerrika koalitionen och åter förvisa de icke etablerade till underjorden.

1992 Miljö- och solidaritetsrörelsen i Holland blockerar Rotterdams hamn som en protest mot Nords profiterande på alltför billiga råvaror från Syd.

2020 Landsomfattande demonstrationer bryter ut i USA sedan en polis dödat en svart man under arrest. Över 10.000 protestaktioner äger rum under nästan ett års tid tills polismannen döms för mord. Under tiden beslutar flera städer att satsa på program för fredligare polisuppträdande, men rörelsen är skeptisk.

 

31

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org