Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

Mars

 

 

1

 

1765 Strilekriget, det enda framgångsrika bondeupproret under 1700-talet, börjar. Norska Vestlandets småbönder och fiskare gör uppror mot en ny enhetsskatt och tvingar regeringen ta tillbaka förslaget. Regeringen lyckas inte ens, på grund av deltagarnas solidaritet, få tag i någon 'ledare' att bestraffa.

1944 Arbetarna i norra Italien går i strejk mot tyskarna och Mussolini, och området kan befrias i stort sett utan hjälp av allierade trupper. De politiska partier som deltar i resningen spelar dock bort hela sitt övertag genom att ställa upp som ministrar i en regering ledd av en gammal fascistgeneral, varvid allt förblir vid det gamla.

1963 Den första bojkottaktionen mot sydafrikanska varor organiseras på nordisk bas av Sydafrikakommittén och Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd. Den blir snabbt framgångsrik och bl.a Systemet och Konsum avstår från import. Emellertid tappar den fart efter några år när det visar sig att industrin fortsätter att investera i Sydafrika, och fullständig framgång når man först i mitten på 80-talet när en bred kampanj med fackligt stöd organiseras av ISAK. Bojkottaktionen kan blåsas av 1.1.1986 när riksdagen beslutat om importförbud.

1973 Lakotaindianer ockuperar byn Wounded Knee under 10 veckor som protest mot de miserabla förhållandena i USAs indianreservat.

2010 Invandrare går i strejk i Italien, Frankrike och Spanien under mottot "24 timmar utan oss!". Syftet är att visa hur mycket invandrare betyder för dessa länders ekonomier.

 

2

 

1919 Den revolutionära flygeln av arbetarrörelsen i 35 länder möts i Moskva för att bilda den Tredje Internationalen. Syftet är att leda arbetarrörelsens revolution, men detta blir aldrig av eftersom man hela tiden måste försvara den ryska utrikespolitikens alla turer. Det kan dock inte förnekas att organisationen stöder befrielserörelser i Tredje världen under hela 20- och 30-talen.

1921 Matroserna i Kronstadt gör uppror under parollen 'sovjetstyre utan bolsjeviker'.

 

3

 

1656 Svarta och indianer gör gemensamt uppror i Massachusetts.

 

4

 

1906 En fackförening bildas på pappersbruket i Mackmyra. Bolaget avskedar arbetarna och vräker dem från personalbostäderna men 31 augusti tvingas de återanställa dem efter en solidaritetsaktion över hela landet.

 

5

 

1986 Fackklubbarna vid ASEA i Ludvika och Saab-Scania i Falun lämnar över Dalauppropet med 75.000 namnunderskrifter till LO, vari en mer jämlikhetsinriktad ekonomisk politik krävs. Det hela rinner ut i sanden sedan alla små vänsterkotterier invaderat lanseringsmötena och gjort dessa till slagfält för sina för de flesta obegripliga ställningstaganden.

 

6

 

1910 Arbetarrörelsen i Berlin kallar till demonstration för allmän och lika rösträtt i Treptow-parken dit omedelbart hela Berlins poliskår strömmar för att slå ner demonstrationen. Men arbetarrörelsens organisation fungerar perfekt: 2500 distriktsansvariga dirigerar om demonstrationen till Königplatz istället där snart 150.000 personer genomför sin disciplinerade aktion utan skymten av polis under en hel timmes tid.

1978 10.000 personer anmäler sig till domstolen för att bli dömda för ockupationen av Wyhl.

1988 Studenter på Gallaudet's universitet för döva i Washington kräver en döv rektor och lyckas få den nyvalde hörande rektorn att avgå. Detta är den symbolhändelse som får USA att inse att funktionshindrade har rättigheter vilket resulterar i en rekordsnabb lag mot diskriminering samma år.

 

7

 

1907 Tyska socialdemokraternas aktiva kvinnoorganisation arrangerar massmöten och demonstrationer för kvinnlig rösträtt. Männen i partiledningen försöker få dem att inte upprepa aktionen nästa år men tvingas ge sig när de upptäcker hur många nya medlemmar aktionen värvat.

1937 En våg av sittstrejker börjar svepa över USA, med start i Chicagos köttfabriker. Från New Yorks varuhusexpediter till Illinois husmödrar deltar 400.000 arbetare, mest kvinnor.

 

8

 

1917 De kvinnliga arbetarna i Petrograd inleder demonstrationer för bröd och mot kriget, som inom kort hela arbetarklassen ansluter sig till, och som blir inledning till ryska revolutionen.

1979 Återta gatan-aktioner organiseras vid alla infarter i Stockholm.

1988 Kvinnor i Svart börjar sin permanenta demonstration på Paristorget i Jerusalem mot Israels ockupationspolitik och till stöd för palestinierna.

 

9

 

1919 Studenterna i Kairo demonstrerar mot det engelska styret. Den 10 går arbetarna i strejk och köpmännen stänger sina butiker. Efter några dagar börjar bönderna riva upp engelskägda järnvägar och telegraflinjer, och efter tre år erkänner engelsmännen Egyptens formella oberoende.

 

10

 

1793 Bönderna i Vendée gör uppror mot den revolutionära regeringens beslut att ersätta byastämman med en kommunalfullmäktige dit bara de rika har rösträtt och att tvångsförsälja byallmänningarna. De krossas inte bara av den revolutionära regeringens militär utan också av vänsterns teoretiker under 200 år som dömer ut dem som reaktionärer som går emot utvecklingen.

1931 Ecuadors höglandsindianer tågar till Quito för att protestera mot godsägarnas förtryck. Det hela tas ganska positivt upp bland stadsmedelklassen men inte mycket händer från det hållet, så det utbryter ett intensivt organiserande bland indianerna som efter tretton år resulterar i den första indianorganisationen, Federación Ecuadoriana de Indios, 40- och 50-talets småbondeorganisation.

1959 Tibetanerna gör uppror mot den kinesiska ockupationen.

1966 Provos saboterar ett prinsbröllop i Amsterdam med smällare och visselkonserter. Provos, som har som program att 'göra uppror när vi kan', blir så populära på kuppen att dom kommer in i stadsfullmäktige samma år.

1994 Ett folkuppror jagar bort den korrumperade 'hemlandsregeringen' i Bophuthatswana och de sydafrikanska vita nazister som kommer för att hjälpa den. Därmed faller också trovärdigheten för andra 'hemlandsregeringar' som skyndar sig att ställa upp på demokratiseringen samtidigt som de oförbätterliga framstår som svagare än någonsin.

 

11

 

1917 Pavlovskij-regementet i Petrograd gör myteri hellre än att tvingas skjuta på demonstrerande arbetare och förvandlar därmed revolten till revolution.

1973 Oglalas förklarar sig självständiga från USA.

1977 En demonstrant dödas av polis under en demonstration i Bologna.
Den kommunistiske borgmästaren säger att nerskjutningen var rätt och bygger därigenom en mur mellan ungdomar och traditionell arbetarrörelse - en konflikt som blir alltmer våldsam tills ungdomarna slås ner. Sen är det arbetarrörelsens tur.

1981 En specialdomstol i Bollnäs dömer folk som har protesterat mot kärnavfallsprovborrningar till 60 dagsböter. Domen blir möjlig då domaren har uteslutit nämndemän från kärnkraftskritiska partier.

2002 30.000 arbetare demonstrerar utanför stadshuset i Liaoyang i norra Kina mot att de inte har fått ut sina löner och mot företagsledningens korruption. En vecka senare demonstrerar hundratusen på gatorna. För att få ett stopp för protesterna kastas såväl två av demonstrationsledarna som företagets direktör och stadens borgmästare i fängelse medan arbetarna får ut sina löner.

 

12

 

1930 Gandhi startar saltmarschen -- en aktion för att bryta det engelska saltmonopolet och därmed visa engelsmännens sårbarhet för ett enat uppträdande av det indiska folket.

1965 Den första demonstrationen mot vietnamkriget äger rum i USA.

1984 Den stora kolstrejken startar i England, i protest mot avskedanden och varar mer än ett år. Under tiden arresteras mer än 11.000 personer och dödas sex. Dess nederlag gör det möjligt att driva igenom en marknadsfundamenalistisk samhällsomvandling i England.

 

13

 

1893 Folkriksdagen, representerande 'det arbetande folket' i Sverige och vald av ca 150.000 röstande, antar kravet på allmän och lika rösträtt. De socialdemokratiska förslagen röstas dock ner av den liberala majoriteten.

1928 Oljearbetarna i Vietnam startar en strejk som sprider sig till hela landet och innebär början på den långvariga befrielsekampen som vinns först 1975.

 

14

 

1949 41 amerikaner vägrar offentligt att betala skatt som protest mot upprustningen.

2007 Bönder från Nandigram-distriktet i Västbengalen gör motstånd mot polis som kommer dit för att vräka dom från sin jord för att göra en "ekonomisk zon" för transnationell industri, och fjorton av dem dödas. Detta sparkar igång en politisk kris för den kommunistiska regeringen i Västbengalen som en gång kom till makten på en jordreform till böndernas fördel.

 

15

 

1961 Arbetarna på kaffeplantagerna vid Luanda gör uppror då de inte får ut sin lön. Upproret sprider sig in till staden och blir början till befrielsekampen mot Portugal. Dock blir det kaffehandlarnas politiska representanter som tar hand om upproret till en början.

1994 25.000 paraguayanska bönder tågar till huvudstaden för att kräva stopp för den nyliberala politiken. Sedan sluter också arbetarna upp i en generalstrejk den 2 maj, medan regeringen försvarar sig med dödsskvadroner.

2002 En halv miljon demonstrerar i Barcelona mot EUs toppmöte.

2008 Några hundra Nyköpingsbor jagar bort en nazistdemonstration genom att skandera paroller och skramla med nyckelknippor.

 

16

 

1781 Mestizerna i Socorro gör uppror mot en skattehöjning, utropar en kommun och tågar mot Bogotá. På vägen får de följe av tusentals indianer som stöder deras krav, men då blir mestizerna rädda och sluter kompromissfred med överheten.

1889 Malmö kvinnors arbetarförbund, 'Sveriges hittills enda klassmedvetna kvinnoförening', inviger sin fana på en fest. Förbundet som bildats året innan organiserar främst de eländigt betalda sömmerskorna.

1950 Stockholmsappellen mot kärnvapen presenteras på ett möte på Hotell Malmen i Stockholm. Denna som kommer att bli den hittills största namninsamlingskampanjen i världshistorien innebar framför allt en folklig manifestation mot det kalla kriget och mot utstämplingen av kommunister.

1967 En kampanj för yttrandefrihet börjar på Nanterre-universitetet i Paris. Bland annat ockuperar manliga och kvinnliga studenter tillsammans de segregerade kvinnliga studentkorridorerna vilket vållar en väldig uppmärksamhet.

2002 En halv miljon demonstrerar i Barcelona mot kapitalets makt över EU.

2007 Calcutta går i generalstrejk i protest mot massakern i Nandigram.

 

17

 

1980 70.000 personer, beväpnade med slangbellor demonstrerar under borgmästarens ledning mot kärnkraftverket i Plogoff. En av höjdpunkterna i den bretonska kampen för självhävdelse mot Paris, vilket leder till att kärnkraftverksplanerna stoppas i papperskorgen.

 

18

 

1848 Hantverkarna i Milano jagar bort den österrikiska armén och skapar problem för de italienska nationalisterna -- hur ska de kunna ta över regeringsmakten utan att belöna hantverkarna? Som tur är kommer den piemontesiske kungen till deras undsättning med en stor armé som först kan ockupera Milano och sen få stryk av österrikarna.

1871 Arbetare och småborgare i Montmartre vägrar lämna över nationalgardets kanoner till armén och ger därmed signalen till Pariskommunen. 'Natten mellan den 18 och 19 mars upplöstes staten, krigsmakten och militären; allt det som trycker och betungar människorna det skingrades nu, dunstade bort'.

1988 Studenter från teknis i Rangoon demonsterar mot ett mord och demonstrationen sväller till en massprotest mot dikaturen som pågår hela sommaren trots mördande repression. Till slut ger diktaturen upp och utlyser allmänna val som oppositionen vinner stort. Men när regimen vägrar avgå kommer oppositionen inte på något mer att göra och protesterna ebbar ut.

1994 Den franska regeringen tar tillbaka ett förslag om att sänka ungdomslönerna sedan hundratusentals ungdomar på gatan protesterat mot förslaget, med fackligt stöd.

1995 Papperslösa invandrare demonstrerar i Frankrike mot sin illegala situation och kräver erkännande.

2015 Omrking 20.000 personer demonstrerar i Frankfurt mot Merkels och EU:s nedskärningspolitik. Några hundra lyckas också blockera Europeiska Centralbanken i några timmar enligt en plan som gjorts upp åratal i förväg och, enligt ockupanterna själva, skrämt ECB från att göra något riktigt stort av invigningen.

 

19

 

1179 De ledande inom valdenserrörelsen, en kristen lekmannarörelse, förhörs av påvens expertis för att det ska klarläggas om de är tillräckligt renläriga för att få agitera offentligt mot kätteriet. Men eftersom det visar sig att de inte behärskar latin blir de istället utskrattade av experterna som inte bryr sig om huruvida så okunniga personer är renläriga eller inte. Fem år därefter blir de i alla fall fördömda som kättare, för att hierarkin ska vara på den säkra sidan. Därefter förföljs valdenserna i sjuhundra år och lyckas bara överleva i några avlägsna alpdalar, men föraktet för uppblåsta experter håller de vid liv än idag.

1531 Allmogen i Dalarna skriver till Gästrikland och Hälsingland om hjälp mot Gustav Vasas konfiskering av socknarnas värdeföremål, vilket blir inledning till Klockupproret.

1914 Föreningen Frisinnade Kvinnor bildas som en samlande kvinnoorganisation 'mot krigspsykos för demokrati och kvinnans likställighet'.

1965 Aktion mot Chase Manhattan bank för deras lån till Sydafrika inleder den internationella solidaritetsrörelsen med apartheidmotståndet.

2002 Bygget av en McDonalds i en park i Voronezh hålls uppe av en sex dagar lång ockupation.

 

20

 

1969 100 soldater håller protestmöte mot Vietnamkriget på Fort Jacksons militärbas i USA, men men bara åtta döms.

1980 Östersunds lokalgrupp av Framtiden i våra händer startar firandet av Dela-lika-dagen för att uppmana till att resurser fördelas lika på jorden.

1986 Bevakningen av de påtänkta kärnavfallsprovhålen i Almunge kan avblåsas då regeringen beslutar att inte borra.

 

21

 

1858 Klosters kooperativa handelsförening startar. Medlemmarna är bruksarbetare vid Klosters bruk och föreningen lever tills 60-talets funktionärsvälde sväljer den 1966.

1960 69 personer dödas av sydafrikansk polis när de demonstrerar i Sharpeville mot passlagarna.

1965 Den berömda medborgarrättsmarschen mot diskrimineringen av svarta från Selma till Montgomery, Alabama, provocerar polischefen att löpa amok framför tevekamerorna och diskreditera segregationsförespråkarna inför hela världen.

1975 Skogsarbetarna i Sverige börjar strejka för månadslön, ett krav de får igenom efter 10 veckor.

2001 Invånarna i Soweto påbörjar Operation Khanyisa, "upplysning" på zulu, i protest mot ANCs privatiseringspolitik. I protest mot det privatiserade elbolagets taxehöjningar tjuvkopplar man sig på nätet under mottot "el är en rättighet, inget privilegium", samtidigt som man kopplar bort ANCs lokalkontor, demonstrerar och ställer upp vinnande kandidater i lokala val.

 

22

 

1963 Tyst vår kommer ut på svenska. Boken blir en väckarklocka för den moderna miljörörelsen.

1968 Ett möte på Nanterre-universitetet i Paris, för att protestera mot att några Vietnam-demonstranter arresterats, blir inledningen till det franska maj-upproret.

 

23

 

1710 Allmogen i Småland, Västergötland och Halland krigsvägrar.

1980 El Salvadors biskop Oscar Romero uppmanar militären att vägra lyda order. För detta mördas han två dagar efteråt under mässan i domkyrkan, vilket blir signalen till oppositionens enande.

1980 Nederlag i folkomröstningen om kärnkraft lägger en femårig deprimerad tystnad över hela den svenska folkrörelsescenen. Den blir djupare och längre av skammen över att folkrörelserna låter sig luras till att underordna omröstningskampanjen under de kärnkraftskritiska yrkespolitikernas ledning istället för att driva den efter egna idéer.

 

24

 

1868 Det Norske Samlaget börjar sprida böcker på landsmål och skapar därigenom en gemensam offentlighet för de norska bondebygderna. Ännu idag är den norska landsbygden en av de starkaste krafterna i Europa mot maktkoncentration och storstadsvälde.

1965 Det första teach-inet mot Vietnamkriget, på Michigans universitet.

 

25

 

2006 Mellan en halv och en miljon demonstrerar i Los Angeles mot hårdare immigrationsregler.

 

26

 

1903 Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt bildas.

2011 En kvarts miljon marscherar genom London för att protestera mot regeringens nedskärningsplaner.

27

 

1897 Axel Danielsson fördömer den vanliga socialdemokratiska uppfattningen att kooperation bara ger kapitalisterna en förevändning att sänka lönerna. Inom kort bildas åtskilliga konsumföreningar av socialdemokrater.

1917 Barue-styrkor anfaller samtidigt tre portugisiska fort i Zambezidalen vilket blir signal till allmän resning, som varar till december. Försöket visar att moderna antikoloniala budskap nu är effektivare än traditionella lojaliteter som i stort sett inte fungerar.

 

28

 

1979 Harrisburgolyckan blir förevändningen för Palme att gå med på folkomröstning om kärnkraften. I verkligheten är orsaken att många fackklubbar ansluter sig till miljörörelsen och börjar kräva omröstning.

1985 Sveriges elever samlar genom Operation Dagsverke in 8 miljoner kronor till Sydafrikas ungdom.

 

29

 

1768 Londonborna uppfinner demonstrationen under sin kampanj för den populäre politikern John Wilkes' rätt att inväljas i parlamentet.

1947 Revolt bryter ut på Madagaskar som tar ett och ett halvt år för fransmännen att slå ner.

1968 Vietnamrörelsen lyckas med språngmarsch ta sig förbi polisbevakningen av finansministermöte för att rädda dollarn på hotell Foresta på Lidingö

2006 Tre miljoner demonstrerar i Frankrike mot ett lagförslag som avskaffar anställningstryggheten för alla under 26. En fördubbling från den 18 då 1,5 miljoner demonstrerade.

2012 Generalstrejk i protest mot regeringsbelutade lönesänkningar stoppar Spanien.

 

30

 

1282 Revolt bryter ut i Palermo mot den franska kungens styre. Den omedelbara orsaken tycks ha varit franska soldaters oförskämdhet men under det hela låg missnöje med att Sicilien fjärrstyrdes för franska imperieskäl. Revolten var framgångsrik, sedan man inviterat den katalanske kungen som lovade att iaktta sicialiansk lag och bara anställa sicilianer på lokala poster.

1933 Elise Ottesen Jensen startar RFSU tillsammans med fackföreningar i Stockholm.

1970 United Farm Workers i USA, huvudsakligen bestående av mexikaner utan alla rättigheter, skriver på sitt första kollektivavtal efter en lyckosam bojkottkampanj.

1976 Generalstrejk på Västbanken som första massiva palestinska protest mot den israeliska ockupationen.

 

31

 

1980 100.000 deltar i en bondeledd demonstration mot kärnavfallsanläggningen i Gorleben i Tyskland.

1990 100.000 deltar i en demonstration mot den s.k. poll-tax som skulle göra kommunalskatten lika för fattiga och rika i England. Början till slutet för Thatcher.

2004 Fyra säkerhetsvakter, inhyrda av USAs armé, dödas och skändas i Falluja i Irak. Militären beslutar straffa stadsborna kollektivt och rycker an, men stadsborna stoppar dem och uppehåller dem i flera dagar trots häftigt bombardemang. Till slut inser USAs överbefälhavare att de inte kan vinna utan att jämna staden med marken och tvingas kalla in gamla irakiska militärer till att utforma en kompromiss.

2016 Ett massmöte börjar på Place de la République i Paris, riktat mot försämringar i arbetslagarna och andra nedskärningar. Efterhand växer det ut till ständigt pågående torgmöten - Le Nuit Debout - i sexti städer.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org