Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

Oktober

 

 

1

 

1863 Möbelsnickare J P Beluze mfl grundar den kooperativa banken Le Crédit au Travail. Trots kort livslängd inspirerar den ett omfattande internationellt samarbete som så småningom leder fram till Internationella Kooperativa Alliansen.

1924 Hyresgästernas sparkassa (HSB) i Stockholm inviger sina första hus. Redan från början driver man principen om hög standard även i billiga lägenheter och blir pådrivande för den 'sociala bostadspolitik' som börjar tillämpas av staten från 30-talet. Dessvärre blir också HSB en plantskola för teknokratiska stadsplanerare som in på 50-talet ger oss de funktionsuppdelade städerna.

1929 HSB öppnar det första kooperativa daghemmet, finansierat delvis med patentavgifter på sopnedkast. Åtta år senare startar man egen utbildning för personalen, men på 50-och 60-talen överlåts alltihop på stat och kommun.

1973 Demokatiska Kvinnogrupperna organiseras i Chile för att hjälpa flyktingar och fångar, förbereda demokratins återkomst och främja kvinnors deltagande i det politiska livet. Eftersom kvinnor varit osynliga i Chile kunde de arbeta mycket effektivare än män och utom räckhåll för de militära myndigheterna.

1998 Generalstrejk i Peru och i La Paz mot privatiseringspolitiken, och i Ecuador mot IMF-påtvingade nerskärningar.

 

2

 

1839 Svenska ogifta kvinnor får rätt att idka nipperhandel, dock ej handel med tyg.

1934 Folket i bild grundas som veckotidning och senare förlag. Inom några år har man dragit in tiotusentals arbetare i kulturell radikal verksamhet.

1961 Fredsmarschen San Francisco - Moskva, den mest internationella aktionen under fredsrörelseuppsvinget runt 1960 med deltagare från sex länder, når sitt mål.

1976 Miljöförbundet bildas som svar på en konflikt inom miljörörelsen där majoriteten vill koppla frågan om kärnkraft till kamp för ett resursbevarande samhälle, medan minoriteten tycker att det är 'för svårt för folk'.

1984 Aktioner mot fabriksuppfödning av djur i stora delar av världen.

1989 Leipzigs kristna fredsrörelses traditionella måndagsdemonstration ökar till 20.000 personer.

1992 En halv miljon indiska bönder samlas i Hospet i Karnataka för att protestera mot IMFs strukturanpassningsprogram och mot transnationella företags övertagande av makten över det indiska jordbruket.

1993 Mellan en halv och en miljon indiska bönder demonstrerar i Bangalore mot GATTs förslag om patent på utsäde och kräver att all kunskap ska vara offentlig.

1994 Kampanjen 50 år är nog invigs i Madrid medan Världsbanken och IMF firar, genom demonstrationer och genom att kasta ner falska dollarsedlar över huvudet på festande finansbyråkrater.

2004 Trehundratusen holländare demonstrerar i Amsterdam mot nedskärningspolitiken.

2005 Hundratusen bönder från alla delar av Indien protesterar på Mumbais stortorg mot Indiens stöd till WTO och mot exportsubventionering av mat.

2019 Ecuadors indianrörelse, med stöd av fackföreningar, utlyser protestaktioner mot att regeringen tagit bort diverse subventioner på IMF:s uppmaning. Regeringen vägrar förhandla med "kriminella" men till slut blir den i alla fall tvungen att falla tll föga för rörelsens alla krav.

 

3

 

1974 Patna, huvudstad i Bihar i Indien, lamslås av en tredagars generalstrejk med tillhörande "gherao", dvs blockage av alla offentliga byggnader. Protesten riktas mot höjda priser på allt, en följd av marknadsanpassningar, samt under inflytande av den respekterade gandhianske frihetshjälten J.P. Narayan alltmer mot de styrande kretsarnas korruption - i blatant strid mot de gandhianska principerna om att inte angripa person, bara sak. Efterhand flyter protesterna ut i partipolitiskt käbbel där marknadsprisfrågan försvinner helt och hållet.

 

4

 

1936 Arbetarrörelsen stoppar en demonstration med 3.000 fascister på Cable Street i Londons East End.

1970 'Internationella Trafikrevolutionen', en samtidig aktion mot privatbilismen i flera länder, inleds. I Stockholm blir höjdpunkten när en större p-plats ockuperas av cyklister och Sankt Eriksgatan döps om till Stank Eriksgatan.

1971 Jacques Tati leder illegal cykeldemonstration i Stockholm på temat Bort med bilarna. Demonstrationen arrangeras av den obefintliga organisationen Cyklister i Storstockholm.

1984 Den internationella bojkotten mot Nestlé upphör sedan Nestlé lovat sluta marknadsföra bröstmjölksersättning i u-länder. Eftersom löftet snart bryts kan vi vänta oss nya bojkotter.

2005 En miljon demonstrerar och strejkar i Frankrike mot nyliberala ekonomiska reformer.

 

5

 

1905 Konsumföreningen Elanto bildas i Helsingfors för att hålla arbetarna med bröd under en bagarstrejk. Den får ett uppsving under kriget då den ensam lyckas hålla uppe livsmedelsförsörjningen i Helsingfors. Sedan arbetarrörelsen knäckts i inbördeskriget är Elanto den enda arbetarorganisation som överlever och blir senare kärnan i en ny arbetarrörelse.

1934 Arbetarna i Asturien ockuperar gruvor och fabriker och delar ut godsägarnas jord till bönderna, i protest mot att fascister utnämnts till ministrar. Trots att militären dödar 3.000 arbetare ger de inte upp utan fortsätter med en strejkrörelse ända fram till Francos uppror två år senare.

1936 Fackföreningar och kommunalpolitiker arrangerar en demonstration från Jarrow i Nordengland till parlamentet i London för att protestera mot nedläggningen av ett skeppsvarv och mot den arbetslöshet som följer. Parlament och regering tar inte någon som helst notis till dem men i efterhand börjar de framstå som de första som tar ansvar för ekonomin och förelöpare för efterkrigstidens välfärdspolitik.

 

6

 

1987 Startpunkten för motorvägen Stora Höga -- Uddevalla ockuperas första gången av trädkramare.

1992 Ungefär 100.000 deltar i en facklig protestdag mot den 'omvända Robin Hood-politiken' i Sverige.

1997 Den första fackföreningen bildas i maquiladora-djungeln vid Mexicos USA-gräns. Den förbjuds efter en månad av regeringen.

 

7

 

1789 Paris kvinnor tvingar kungen att flytta från Versailles till Paris där han och regeringen lättare kan hållas under folkets kontroll.

1882 Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök bildas - idag Sveriges största djurskyddsförening.

1966 Ungdomar i Stockholm startar Provie, som inom ett år har täckt varje tobaksannons med cancerskyltar, tiggt festklädda riksdagsmän om 1 % i bistånd iförda jutesäckar, stormat T-banan och genomfört egen nolltaxa, samt lämnat tiotusen engångsglas på Sergels torg.

 

8

 

2020 Ungdomar börjar demonstrera mot Nigerias Special Anti-Robbery Squad sedan denna angripit och skadat ungdomar utan skäl. Efterhand sprider sig protesterna eftersom polisstyrkan uppträtt våldsamt och korrupt över hela landet. Redan den 11 annonserar regeringen att enheten upplösts men protesterna fortsätter.

 

9

 

1952 Den radikala falangen av den kenyanska självständighetsrörelsen dödar en framträdande quisling och provocerar fram en massiv engelsk terror som spelar över ledningen av självständighetsrörelsen till de moderata.

1989 Leipzigs kristna fredsrörelses måndagsdemo växer till 70.000 personer. Kravallpolis står beredd att slå ner den växande folkrörelsen, men ett intensivt infiltreringsarbete gör att myndigheterna förlorar handlingskraften och håller sig lugna.

1991 Representanter från 120 indianska, fackliga och svarta organisationer i hela Amerika startar kampanjen för att högtidlighålla 500 år av motstånd mot europeisk kolonisation.

 

10

 

1924 De nybildade fackföreningarna i Guangzhouprovinsen hjälper de nybildade antikolonialistiska regeringen att skingra en milis som organiserats av engelskvänliga köpmän och godsägare, och blir för detta belönade med stor handlingsfrihet.

 

11

 

2008 Poeten och sångaren Hör<eth>ur Torfason tar med sig micken och börjar intervjua folk utanför Alltinget om vad dom tycker om finanskrisen. Efterhand samlas alltfler och alltfler protester bryter ut.

 

 

12

 

1492 Indianerna upptäcker till sin olycka Columbus.

1943 Fångarna i Sobibors koncentrationsläger reser sig och över 600 kan fly. Nazisterna hämnas genom att skjuta alla fångvaktarna.

1991 Norra Alliansen bildas på ett möte i Donostia. Det är det första formella sektorsövergripande, transnationella folkrörelsesamarbetet, omfattar många miljö-, freds- och solidaritetsorganisationer i Europa och Nordamerika och syftar till att förändra Nords ohållbara utvecklingsmodell.

1992 40.000 indianer ockuperar regeringspalatset i La Paz i protest mot diskriminering samtidigt som andra indianprotester äger rum över hela Latinamerika.

2018 På ett av Stockholms stad sammankallat samrådsmöte uppstår en sådan upprörd stämning mot kommunens förslag att låta Apple bygga en jättebutik i Kungsträdgården att kommunen drar tillbaka förslaget. Den upprörda stämningen hade givetvis förberetts av att Alternativ Stad utnyttjat alla sina epostlistor för att kalla dit folk.

 

13

 

1905 Christabel Pankhurst och Annie Kenney försöker på ett liberalt valmöte få erkännande för kvinnlig rösträtt men möts med förakt. Det blir starten på den militanta rösträttskampen i England, där kvinnorörelsen svarar med samma förakt för den 'lagliga ordningen'.

1909 Avrättningen av den katalanske anarkistiske skolmannen Francisco Ferrer för deltagande i ett folkuppror leder till jättedemonstrationer i hela Kontinentaleuropa, då både arbetarrörelsen och liberalerna uppfattar detta som ett övergrepp på folkrätten.

1978 Ett seminarium arrangerat av Föreningen Kvinnokultur leder till att Kvinnor för fred bildas.

 

14

 

1994 Tre miljoner italienare går i strejk mot nedskärningarna.

2019 Ungdomar börjar organisera plankning på t-banan i Santiago de Chile sedan myndigheterna höjt taxorna, och inom några dagar eskalerar det i massdemonstrationer i hela landet mot de senaste femti årens nyliberalt inspirerade nedskärningar och privatiseringar. Demonstrationerna fortgår tills regeringen i april beslutar hålla folkomröstning i frågan.

 

15

 

1969 Höjdpunkten i motståndet mot vietnamkriget i USA: två miljoner i demonstrationer. Sen tunnas det ut, men värnpliktsvägran fortsätter.

1985 ASAB-städerskorna på Domnarvet strejkar mot bolagets försök att utöka städområdet utan att anställa fler. 'Ni får väl städa slarvigare' menar ASAB, men städerskorna vägrar fuska.

2004 Europeiskt Socialt Forum hålls i London, under hård konflikt mellan centralplanerare och s.k. horisontella. Värdet är att för första gången dras fackföreningarna i på allvar i diskussionen.

2011 Protester äger rum mot finanskapitalets makt i åtminstone 660 städer i 80 länder.

 

16

 

1934 Kinesiska kommunistpartiet ger sig ut på den militära omgruppering och agitationsturné som har blivit känd som Den långa marschen.

1989 Miljögruppen Ekoglasnost arrangerar den första icke-statsdirigerade politiska aktionen i Bulgarien, i skydd av en pågående internationell konferens och mot olika miljöförstörande projekt.

 

17

 

1945 Slakteriarbetarna, kärnan i Argentinas arbetarrörelse, leder ett uppror till stöd för den kompromissvilliga arbetsministern Perón som just har avsatts av den traditionella eliten, och får honom återinsatt och sedermera vald till president. Tack vare sin allians med den nationalistiska medelklass som Perón är ett uttryck för kan arbetarna för första gången arbeta fackligt utan att hotas till livet, och kan också för första gången få del av det argentinska välståndet. Priset är att de ger upp sin självständighet i det nationella samförståndets namn.

1961 Algeriska arbetare i Paris demonstrerar mot utegångsförbud för muslimer. 200 dödas av polis, vilket tystas ner av världspressen.

 

18

 

19

 

1978 Namninsamling för de fria teatergrupperna slutar med gala på Berwaldhallen

 

20

 

2012 Hundra tusen personer i England demonstrerar mot IKEAs och andra storföretags skattefusk.

 

21

 

1879 Irish Land League bildar riksförbund

1967 50.000 deltar i den berömda demonstrationen mot Vietnamkriget då man bl a försöker lyfta Pentagon från marken med hjälp av magi.

1999 80.000 filippinska bönder demonstrerar på olika platser mot utförsäljning av deras jord till utländska storbolag.

 

22

 

1963 225.000 bojkottar Chicagos segregerade skolor.

1985 Arbetarna på Sävenäs lokstation i Göteborg strejkar mot användningen av asbest i loken.

 

23

 

1811 Hela folket i det nuvarande Uruguay - undantagandes en del rika jordägare - utvandrar till Argentina sedan man misslyckats med att köra ut spanjorerna. Syftet är att göra landet värdelöst, men det krävs ändå flera års strider för att besegra kolonialmakten.

1945 Journalister och typografer på tidningen Yomiuri Shimbun beslutar sköta tidningen själva och kasta ut den krigshetsande ägaren. De inspirerar därmed en våg av 'produktionskontroll' där de japanska arbetarna sköter företagen själva, förbättrar metoderna och effektiviserar produktionen för att hålla svälten borta. Efterhand tämjs rörelsen till att bli dagens 'kvalitetscirklar'.

1956 Solidaritetsdemonstration i Budapest för polska reformsträvanden leder, då den beskjuts av polis, till generalstrejk, fabriksockupationer, fritagande av politiska fångar och bildande av icke statsstyrda fackföreningar.

1999 Byggnadsarbetarna i Dublin blockerar stadens infartsvägar i protest mot att två strejkvakter arresteras. Aktionen riktar sig från början mot att arbetarna tvingas bli underentreprenörer för att få jobb.

 

24

 

1524 Det stora bondeupproret bryter ut i Breisgau i Tyskland. Det besegras och bönderna förblir underkuvade i Tyskland i tre hundra år - men Breisgau är än idag ett fäste för motstånd mot bl.a kärnkraften.

1840 Betlehemskyrkan i Stockholm, landets fösta frikyrkobyggnad, invigs.

1987 Sekundkampanjen påbörjas. Den har till mål att samla in den summa militären förslösar på en sekund och fördela det mellan ett miljöprojekt (luftrening i Kraków), ett solidaritetsprojekt (folkhögskola i Chile) och ett fredsprojekt (annons för kärnvapenfri zon i Norden) och är den första kampanj i Sverige som överskrider de snäva enfrågerörelsernas gränser.

 

25

 

1945 Ungdomar angriper engelsk och holländsk militär i Surabaya och håller stånd i tre veckor. Motståndet övertygar världen om att önskan om självständighet är äkta och den holländska kolonialmakten isoleras.

1975 Kvinnlig generalstrejk på Island, i arbetslivet och i hemmen.

1996 Tvådagars generalstrejk mot Washingtonsamförståndets nedskärningar börjar i Toronto. Det är motorvägsmotståndets stadsrörelse som har varit aktiv sen sjuttitalet som förenar sig med fackföreningar och samordnar strejken med cykeldemonstrationer och blockader.

 

26

 

1912 Folk ur kristna rörelser och arbetarrörelsen grundar gemensamt Birkagården i Stockholm som en samlingsplats i arbetarstadsdelen Birkastan.

 

27

 

1789 Borgare och hantverkare i Turnhout i dåvarande österrikiska Nederländerna besegrar den kejserliga ockupationsarmén genom att sluta dem inne bakom barrikader och kasta sten på dem från fönster och tak. Denna prestigeförlust för centralmakten får alltfler städer att resa sig, och före nyår tvingas de kejserliga arméerna utrymma landet som förklarar sig som det självständiga Belgien.

2004 Tiotusentals bönder i Hanyuan, Sichuan, ockuperar bygget av en damm som skulle göra dem hemlösa. Provinsmyndigheterna skickar dit lika många poliser för att kast ut dem, med flera dödsoffer som följd. Cenralmyndigheterna anser det hela innebära en risk för partiets legitimitet och skyndar sig att läxa upp provinsmyndigheterna för inkompetens (och bestraffa en del för korruption) varvid bönderna omedelbart får ersättning för sina förlorade gårdar.

28

 

1989 Massprotester börjar i Tjeckoslovakien mot det kommunistiska maktmonopolet.

 

29

 

1647 Agreement of the people, framlagt av valda representanter för soldaterna i den engelska revolutionsarmén, ställer för första gången upp hela den moderna demokratins program med folkliga oinskränkbara rättigheter och allmän rösträtt (bara för män, dock). Men revolutionsledningen är inte intresserad och lyckas så småningom rensa ut de drivande.

1918 Matroserna i tyska flottan gör myteri och sätter punkt för första världskriget. Efter fyra dagar tar de makten i Kiel och ger signalen till uppror i hela Tyskland, men böjer sig inför utskickade arbetarrörelsefunktionärer som tycker att det är bäst om ämbetsmännen får fortsätta att bestämma som vanligt.

1956 Ungerska Fackföreningarnas Landsråd kräver bl a arbetarstyre i industrin och tillbakadragande av alla sovjetiska militärer.

1992 Fackklubbarna på Volvo Umeverken och GA Metall i Sundsvall tar initiativ till ett upprop för en rättvis politik som inom kort flera hundra tusen skriver under på.

2006 10.000 militärer bryter den blockad av Oaxacas stortorg som pågått sedan i maj. En vecka senare demonstrerar en kvarts miljon i Oaxaca mot guvernören och hans militär medan mindre demonstrationer äger rum i New york, London, Barcelona och Rio de Janeiro.

 

30

 

1905 Arbetarrörelsen organiserar en veckolång generalstrejk i Finland, som även köpmän ansluter sig till. Målet är demokrati, och till slut går regeringen med på en riksdag som väljs enligt världens dittills mest allmänna rösträtt.

1954 Den Revolutionära Aktionsgruppen i Algeriet startar upproret mot Frankrike genom en samtidig attack på maktinstitutioner på flera ställen i landet. Tyvärr sköts det hela ungefär lika klantigt som det irländska Påskupproret 1916, och de flesta skulle nog inte ha märkt vad som hände om inte fransmännen hade startat en terrorvåg mot alla politiskt intresserade algerier och tvingat dem att sluta sig samman i den Nationella Befrielsefronten, som efter sju års krig får fransmännen att åka hem.

1969 Hamnarbetarstrejken i Göteborg inleder sjuttitalets strejkvåg i Sverige.

 

31

 

1517 Luther spikar upp sina teser mot kyrkans kommersialisering och avskiljande från folket på kyrkdörren i Wittenberg.

1982 Ungdomshuset i Köpenhamn invigs.

2003 Cykeldemonstrationer arrangeras i trehundra städer över hela världen.

2012 Vräkningshotade ockuperar samtidigt nio bankkontor i olika spanska städer.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org