Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

November

 

 

1

 

1961 Women Strike for Peace, en grupp hemarbetande kvinnor i Washington, arrangerar sin första demonstration mot kärnvapen med några tusen deltagare. När de senare kallas till förhör inför Kommittén mot Oamerikansk Verksamhet lyckas de behandla denna med ett sådant förakt att de får alla skrattare på sin sida.

 

2

 

1772 Bostons stadsfullmäktige utser en 'sambandsnämnd' för att samråda med andra städer om vad man ska göra med engelsmännen. Konservativa högreståndsfigurer håller sig undan från nämnden som därför domineras av radikaler som organiserar upproret över hela Massachusetts och så småningom de övriga kolonierna.

1979 Den danska Rødstrømpevevægelsen ockuperar Dannerhuset i Köpenhamn och startar det första kriscentret för kvinnor.

2011 99-procentrörelsen ockuperar hamnen i Oakland och stänger verksamheten eftersom facket har skrivit avtal och avhänt sig möjligheten till strejk.

 

3

 

1793 Marie Gouze som skrev Deklarationen om kvinnans rättigheter avrättas.

1977 Bojkott inleds i USA mot Nestlé för deras hänsynslösa marknadsföring av bröstmjölksersättning i u-länder.

1988 Sekundkampanjens insamlade elektronik för gasuppvärmning lämnas över till Krakóws stad, som den första miljösolidaritetsaktionen mellan väst och öst.

 

4

 

1780 Ett indianskt uppror mot kolonialmakten i Peru börjar. Det slås ner efter elva år, men efter ytterligare en generation är Spaniens välde slut. Tyvärr blir det den inhemska överklassen och England som skördar frukterna av självständigheten.

1956 Sovjetiska tanks invaderar Ungern för att få ett slut på arbetarkampen, men lyckas inte häva strejkerna förrän efter nyår.

1989 De östtyska medborgarrättsdemonstrationerna samlar miljoner, men på grund av Medborgarforums otillräckliga massorganisering lyckas det etablerade samhället snabbt förvandla de folkliga medborgarrättskraven till tysk nationalism. Av 'Vi är folket', med bestämd artikel, blir 'Wir sind ein Volk'.

 

5

 

1879 IOGT bildas i Göteborg. Därmed dras ett otal människor ur underklass och lägre medelklass in i politisk verksamhet.

1977 Kvinnorna i byn Advani vid Himalayas fot knyter helig tråd runt träden i skogen och lovar skydda dem med sina liv. Detta blir början till Chipko- eller Trädkramarrörelsen som nu bekämpar skogsskövling och erosion i hela Indien.

1978 Österrikarna röstar nej till kärnkraftverket i Zwentendorf.

 

6

 

1881 August Palm håller sitt första tal, 'Vad vilja socialdemokraterna', inför en övervägande borgerlig publik i Malmö.

1965 Första 'Rock för...'-konserten, organiserad av Allen Ginsberg och Jefferson Airplane. Konserten är till förmån för en teatergrupp, San Francisco Mime Troupe, som censurerats för obscenitet.

1977 Amatörteatrarna bildar riksförbund.

2002 Ett europeiskt socialt forum hålls i Florens med 60.000 deltagare.

2009 300 bybor i Ni'ilin i Palestina firar Berlinmurens fall genom att riva ner ett stycke av den apartheidmur som skiljer israeler från palestinier.

 

7

 

1917 Petrograds Arbetar- och Soldatråd i samarbete med det nationalistiska bolsjevikpartiet arresterar den ryska regeringen och utnämner en ny, bestående av bolsjevikpartiets ledning. De ger därmed upphov till en hätsk intern strid inom hela arbetarrörelsen. Kärnan i deras handling -- att arbetarrörelsens spjutspets bör finnas i statsledningen, och att arbetarrörelsen i första hand bör använda sig av staten för att nå sina mål -- blir dock inte satt under debatt.

 

8

 

1905 Den första Svenska Hem-butiken startas på Stureplan i Stockholm av rösträttskvinnor, som en kooperativ förening syftande till oförfalskade varor. Köpmannaföreningen i Stockholm startar en bojkottkampanj mot dem vilket bara stärker rörelsen som inom några år startar fyra butiker till. Efter knappt tjugo år slår de sig samman med den övriga kooperationen som emellertid slänger ut de aktiva för att inte hota arbetarrörelsens manliga dominans.

1986 De franska studenterna tvingar regeringen att ta tillbaka ett lagförslag om skärpt konkurrens, betygshets och karriärism på universiteten.

1996 De första globala protesterna mot GMO-mat organiseras i samband med ett FN-möte om mat i Rom. Bondeorganiastioner från hela världen deltar.

 

9

 

1791 United Irishmen lägger fram det första kravet på allmän och lika rösträtt som grundval för ett samhälle.

1918 På initiativ av revolutionära fackliga aktivister väljer Berlins arbetare arbetarråd, och utser idel pålitliga socialdemokrater.

1935 Några amerikanska fackliga ledare tröttnar på riksorganisationen AFLs motstånd mot massorganisering och startar CIO med uppgiften att organisera alla arbetare.

 

10

 

1811 Den första organiserade attacken mot de nya vävstolarna som avkvalificerar vävarnas arbete. Under två års tid förstörs maskiner planmässigt av organiserade grupper i nära samhörighet med sina olika byar, tills företagen går med på att höja lönerna för maskinarbetarna och regeringen går med på att avskaffa vissa antifackliga lagar.

1918 Den tyska socialdemokratiska partiledaren Ebert försöker i samförstånd med generalstabschefen Groener göra militärkupp i Berlin och arrestera arbetarråden med hjälp av soldater från västfronten, men soldaterna går hem så snart de slipper från fronten.

1980 Västtyska LO arrangerar en demonstration för kärnkraft, tillsammans med arbetsgivarna.

1986 Bonderörelsen i Maharashtra sammankallar ett kvinnomöte och 200.000 möter upp. Detta blir början till sammansmältningen mellan kvinnorörelse, bonderörelse, miljörörelse och dalitrörelse i Indien.

1997 Ett samarbete av fackföreningar, bönder och olika organisationer hindrar USAs president att snabbesluta ett nytt frihandelsavtal - det första bakslaget för frihandelsivrarna.

2010 ca 40.000 brittiska studenter demonstrerar mot höga avgifter på universitetsstudier. Fortsatta demonstrationer följer, vissa av dem våldsamma. Resultatet blir att Wales regering säger nej till höjningarna.

2023 Mellan 300.000 (polisens siffror) och 800.000 demonstrerar i London mot Israels bombning av Gaza

 

11

 

1491 Bönderna i Kempten i Sydtyskland samlas och bildar ett förbund där de svär att värna varandra mot furstens anlsag. Trots att fursten får hjälp av sina kolleger, och trots att bönderna får stryk i det stora sydtyska bondeupproret 1525 tvingas fursten året därpå gå med på att låta bönderna bilda en lantdag som beslutar över skatter och lagändringar.

1640 Den engelska medelklassen, organiserad i puritanska kyrkosamfund med parlamentsmajoritet, gör uppror mot det absoluta kungadömet genom att arrestera dess främsta verktyg och döda dem. I England blir det mest de kapitalstarka som förmår utnyttja diktaturens fall, men i land efter land urholkas den absoluta kungamakten, terrorn mot folket minskar och även vanliga arbetare kan med tiden börja organisera sig och kämpa sig till bättre villkor.

1854 Ungefär 10.000 guldgrävare samlas i Ballarat, Australien, för att protestera mot beskattning och mot myndigheternas arroganta uppträdande. På mötet bildas Ballarats Reformkommitté som vidgar kraven till allmän och lika rösträtt, vilket faller sig lätt eftersom många av dem är deporterade chartister från England. När regeringen sänder dit militär utbryter regelrätta strider, som naturligtvis myndigheterna vinner - men de fängslade guldgrävarna betraktas som hjältar i Melbourne dit de förts för att dömas, och frikänns. De flesta av guldgrävarnas krav tillmötesgås och allmän rösträtt för män införs i Victoria 1857.

1928 En strejk utbryter på bananplantagerna i Colombia mot United Fruit. Bolaget svarar med att på vanligt sätt mörda strejkande, men den här gången blir det generalstrejk och dessutom solidaritetsaktioner över hela världen, varför United Fruit måste ge vika för de strejkandes krav.

1940 Två ungdomar hissar trikoloren på Nantes' katedrals tornspira, som den första motståndsaktionen inne i Frankrike mot den tyska ockupationen.

 

12

 

1323 Påven fördömer läran att Jesus särskilt stod på de fattigas sida, en stridsfråga mellan fattiga och rika som har rasat i ett par hundra år. En följd av påvens ställningstagande blir att många nu ger upp hoppet om folklig kamp inom kyrkans ram, och bildar eget.

 

13

 

1970 Ett dussin textilarbetare i Soeul samlas till en demonstration och kräver rimliga arbetsvillkor i den stenhårt militaristiska sydkoreanska industrin. Polisen angriper och en av arbetarna, Chun Tae-il tänder eld på sig sjalv i protest. Självmordet skakar om det sydkoreanska samhället och inspirerar arbetare i textilindustrin att bilda de första fackforeningarna och kyrkorna att hjälpa till.

 

14

 

1152 FKr Hantverkarna vid de kungliga gravarna i Deir el-Medina i Egypten går i strejk mot slarv med löneutbetalningarna. Lönerna betalas omedelbart ut, och höjs.

1981 150.000 demonstrerar i Wiesbaden mot Frankfurts flygplats' nya startbana och lämnar över 220.000 underskrifter för en folkomröstning. På samma möte annonseras en ockupation av byggplatsen dagen efter men eftersom denna är helt oförberedd inom rörelsen blir den ett fiasko som urartar till slagsmål med polisen vilket helt tar udden av massaktionen dagen innan.

2001 Stora delar av Spaniens studenter strejkar i protest mot ett förslag på terminsavgifter och bolagsinflytande på kursplanerna.

2002 70.000 sydkoreanska bönder demonstrerar mot WTOs krav på fria marknader.

2012 Samordnad generalstrejk i Spanien, Portugal, Grekland, Italien, Malta, Cypern, Slovenien och Litauen plus sektoriella strejker i Frankrike och Belgien under parollen För jobb och solidaritet i Europa, Nej till åtstramning.

 

15

 

1315 Schwyz' och Uris bönder krossar Habsburgs ryttararmé vid Morgarten och bevisar att ideologiskt medvetna bönder kan störta adelsväldet.

1881 Den amerikanska fackliga centralorganisationen AFL grundas på principen att uteslutande värna arbetarnas omedelbara materiella intressen -- 'we have just one aim: more'. Därmed gör man sig kvitt den moraliska appell om ett solidariskt samhälle som arbetarrörelsen behåller i alla andra länder, vilket kanske är en orsak till att bara 10% av de amerikanska arbetarna idag är fackligt organiserade.

1991 Miljörörelsen i Europa arrangerar demonstrationer och möten på hundra platser i protest mot den ökande biltrafiken.

2012 Den största europeiska strejken någonsin äger rum i 23 EU-länder i protest mot EU.s konsekventa gynnande av banker på bekostnad av medborgarna. I Spanien och Portugal, där nedskärningarna har slagit hårdast, utbryter vilda gatustrider.

2019 en protestcykel börjar i Iran med att bränslepriserna ökar med 50 % varpå taxi- och busschaufförer demonstrerar. Efterhand tas allt fler frågor upp – vattenbrist, arbetslöshet och ledande politikers skatteflykt t.ex. – och protesterna varar ett år med demonstrationer, strejker etc. Myndigheterna panikreagerar och skjuter skarpt mot demonstrationer med sammanlagt ca 1000 döda, vilket bara bidrar till att göra folk mer ursinniga. Efter ett halvårs lugn blommar protester upp igen 15 juli 2021 mot ungefär samma missförhållanden.

 

16

 

1907 Järnvägsarbetarna i Bengalen går i strejk, den första större strejken i Indien. Efter tio dagar har de fått igenom de flesta av sina krav.

1912 ABF bildas.

1997 Fackliga och andra aktivister från tjugo amerikanska länder samlas i San Francisco för att planera striden mot NAFTA.

 

17

 

1976 Miljörörelsen i Göteborg ockuperar Kungstorget där den avgående borgerliga kommunstyrelsen har beslutat starta ett impopulärt underjordiskt garagebygge.

1977 Charta 77 publiceras av en kommitté som ursprungligen samlas för att försvara en rockgrupp som trakasseras av polisen. 'Om regimen t.o.m. arresterar rockgrupper går ingen säker', motiverar en av de medverkande aktionen.

2014 Aktivister mot vattenprishöjningar på Irland angriper premiärministerns bil, och efterhand arrangeras demonstrationer och alltfler vägrar betala avgifterna helt och hållet.

2018 Två personer i Paris yttre förorter föreslår i en facebookpost att man bör blockera vägarna i protest mot höjningar av bensinskatten. Eftersom regeringens budgetförslag innehåller många skattehöjningar som särskilt drabbar låginkomsttagare samtidigt som miljardärer får sin skatt kraftigt sänkt gör blockeringsförslaget större succé än vad någon vågat drömma om och hundratusentals ansluter sig runt om i landet. Efter ett par veckor backar regeringen från bensinskattehöjningen och höjer minimilönerna, men sänkningen för miljardärer håller den benhårt fast vid.

 

18

 

2001 50-100.000 demonstrerar mot Afghanistankriget i London.

 

19

 

 

20

 

1979 Bönder i Gorleben tömmer svinskit över provborrhålens vakter.

1988 Boende i Montevideoförorten Shangrilá öser igen avloppen från två industrier som förgiftar deras dricksvatten. Aktionen betecknar födelse för en oberoende miljörörelse i Uruguay.

2003 Mellan 100.000 och 300.000 demonstrerar mot Bushs besök i London, men Bush hindras effektivt från att få veta vad folk tycker om honom.

2007 Arbetarna på Ford i Vsevolozjsk utanför Petrograd går i strejk och lyckas efter nästan en månad nå det mesta av sina mål, trots polistrakasserier.

 

21

 

1831 Det första arbetarupproret i Lyon. Sidenvävarna håller stan i tio dagar innan 20.000 militärer slår ner dem. Två år senare reser de sig på nytt.

1845 Församlingsborna befriar frikyrkopredikanten Erik Jansson från en fångkärra utanför Gävle dit han skulle föras och dömas för brott mot konventikelplakatet. Sedermera blir det dock för hett i Sverige och församlingen emigrerar till USA där de grundar ett utopiskt samhälle som håller sig något decennium.

1896 Nybyggarna i Canudos norr om Bahía slår tillbaka det första militära angreppet från den brasilianska staten som har gripits av skräck för nybyggarnas jämlikhetsideal och avståndstagande från det brasilianska godsägarsamhället. De står emot förnyade angrepp i ett helt år innan en gigantisk 5.000-mannaarmé utplånar staden och dess 15.000 invånare.

1910 De mestadels svarta sjömännen på det brasilianska slagskeppet Minais Gerais gör myteri i protest mot piskning som straff för småförseelser. Myteriet sprider sig snabbt till andra fartyg och till hamnarbetarna som även de oftast är svarta. Sedan regeringen avskaffa piskning, bett om ursäkt för missbruket och gett sjömännen amnesti ger dessa upp den 26 november. När myteriet väl är slut sviker regeringen löftet om amnesti och fängslar flera av de ledande av vilka några mördas i fängelset.

1920 'Blodiga söndan', höjdpunkten i irländska frihetskriget, då IRA slår ut hela det engelska underrättelseväsendet i ett slag. Men den irländska frihetsrörelsen, makalöst effektiv i handling, glömmer bort politiken, varför den inte vet vilka villkor den ska ställa till engelsmännen när dessa begär fred, och råkar i inbördeskrig om dessa villkor.

2013 Folkrörelsevärlden, i form av Jordens Vänner, Internationella Fackliga Samorganisationen, Oxfam m.fl. förklarar att klimatdiskussionerna på FN-toppmötet i Warszawa är en bluff, lämnar mötet och beslutar genomföra koldioxidussläppen själva via folklig kamp.

2019 Massprotester bryter ut i Colombia mot regeringens planer på privatiseringar och nedskurna pensioner, något som sen vidgas till at gälla polisbrutalitet och att fredsprocessen gått i stå. Nya protestdagar utlyses efterhand.

 

22

 

1910 Sjömännen på det brasilianska slagskeppet Minhas Geraes gör myteri i protest mot officerarnas vana att piska dem för försummelser. Efterhand sluter sjömän från andra krigsskepp upp i upproret tills de sluter ett avtal med parlamentet om amnesti fyra dagar senare. Avtalet bryts dock och ledarna kastas i fängelse men sedan sjömännen på ytterligare ett fartyg gör myteri och efter en maktstrid i etablissemanget friges de, och, får man förmoda, officerarna blir försiktigare i fortsättningen.

1911 De mexikanska bondeorganisationerna antar en plan för jordreform, Ayalaplanen. Planen drivs delvis till genomförande trots att olika regeringar bedriver folkmordspolitik emot dem, men sedan de vunnit förlorar bondeorganisationerna mycket av sin kraft genom att bli inlemmade i regeringspartiet.

 

23

 

1733 Ett av de första och längsta slavupproren bryter ut i danska Västindien (nuvarande Virgin Islands). 150 slavar revolterar mot sina ägare och tar successivt kontroll över hela ön. tills inkallad fransk militär slår ner dem i augusti nästa år.

 

24

 

1869 Knights of Labor grundas som amerikansk facklig, kulturell, kooperativ och politisk arbetarorganisation. Den når sin höjdpunkt under 80-talet med en miljon medlemmar och lyckas bl a organisera cowboys. Den splittras 1886 när ledningen av idealistiskt samförståndsnit vägrar stödja den pågående järnvägsstrejken.

1923 Tidevarvet grundas av Elin Wägner, Emilia Fogelclou mfl.

1994 En miljon indiska fiskare och fiskindustriarbetare strejkar mot regeringens samarbetsplaner med utländska trålarrederier, som hotar att samtidigt slå ut kustfisket och göra slut på fisken.

1996 Transportarbetarna börjar strejka i Frankrike mot regeringens planer på att skära i den offentliga sektorn. Efter att ministern hotar med att hela EMU kommer att haverera går fler och fler ut i strejk tills hela Frankrike står stilla och regeringen tar tillbaka sina planer.

 

25

 

1596 Bönderna i Kyro i Österbotten gör uppror mot militärens plundringar och övergrepp och inspirerar bönder över hela Finland att göra samma sak. De militära övergreppen är bara alltför tydligt syftande till att ruinera bönderna och bereda vägen för aristokratisk jordstöld. Böndernas uppror slås ner efter ungefär tre månader, men aristokraterna får föga nöje av sin seger då de kort därefter drabbar samman i ett inbördeskrig som den mest aktivistiska falangen förlorar och som ger bönderna andrum.

1991 Massdemonstration i Delhi med någon miljon deltagare följs av två generalstrejker mot regeringens marknadiserings- och privatiseringspolitik.

 

26

 

1993 Generalstrejk i Belgien mot nedskärningarna, mot de fackliga ledarnas vilja.

2020 250 miljoner indier strejkar, både arbetare och småbönder, mot regeringens privatiseringar av offentliga tjänster och försök att avskaffa arbetarskyddslagar. Flera delstater t.ex. Assam, Telengana och Kerala stängs ner fullständigt.

 

27

 

1986 En miljon studenter och föräldrar demonstrerar i Paris mot en reform som ska stärka konkurrensen på universiteten.

1994 Norska folket säger återigen nej till överklassens EU-projekt och visar återigen att den norska folkrörelsetraditionen är den starkaste i hela Europa.

 

28

 

1830 Ett förslag om att bilda en nykterhetsrörelse framställs för första gången i Sverige vid den kyrkliga Ansgarsfesten.

1975 Demokratiska Republiken Östtimor förklarar sig självständigt. En vecka tidigare har Indonesien invaderat landet och börjat sitt svenskstödda folkmord.

1989 En generalstrejk i Tjeckoslovakien tvingar till slut regeringen att avskaffa det kommunistiska maktmonopolet.

1991 En grupp, Media Project, i Vancouver arrangerar den första köpfria dagen i protest mot de rika ländernas hejdlösa konsumtion. Sex år senare sprider den sig till hela industrivärlden.

1998 Karnatakas bonderörelse startar sin "bränn Monsanto"-kampanj genom att bränna upp deras försöksodling med genmanipulerad bomull i Sindhanoor.

1999 Fack-, miljö- och bondeaktivister från hela världen demonstrerar mot WTO i Seattle, bl.a. genom att hindra delegaterna från att träffas. Efter två dygn av demonstrationer ställer myndigheterna till formliga gatustrider, men de lyckas inte rädda mötet.

 

29

 

1223 Franciscus tvingas av det etablerade samhället att starta en klosterorden istället för det förbund av gatuagitatorer för en bättre värld som han ursprungligen hade planerat.

1976 Miljörörelsen i Göteborg vinner slaget om Kungstorget då socialdemokraterna beslutar stå fast vid sitt vallöfte och inte bidra till garagebygge där. Ockupationen av torget som pågått tolv dagar hävs därför.

 

30

 

1982 Stortinget beviljar 1,2 milj kr till en framtidsutredning i alternativrörelsernas regi. Tio år senare tvingar forskarsamhället Stortinget att ge pengarna till universitetet i stället.

1984 'Rör inte min kompis-märket' lanseras av den franska ungdomsgruppen SOS Racisme. 5000 märken säljs slut på två dagar.

1991 Kungsan ockuperas för att hindra en rasistisk demonstration. Den högerextremistiska aktiviteten i Stockholm lamslås för ett par månader, men pressen anklagar antirasisterna för diktaturfasoner.

2011 Två miljoner brittiska offentliganställda strejkar, officiellt mot sänkta pensioner men i verkligheten lika mycket mot bolagens skatteflykt och direktörernas orimliga förmåner.


 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org