Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

December

 

 

1

 

1926 Hunans bondekongress med 170 delegater representerande 1,3 miljoner bönder möts och beslutar att göra revolution. Mao rekommenderar begeistrat kommunistpartiet att göra böndernas aktion till allmänt mönster i hela Kina men det tar nästan tio år innan han får medhåll.

1955 Rosa Parks vägrar att stiga upp från det 'vita' busssätet i Montgomery. Hon arresteras vilket blir inledningen till en jättelik kyrkoorganiserad bojkottkampanj mot alla inrättningar som tillämpar segregation. Rörelsen, som blir framgångsrik, sätter mönster för 60-, 70- och 80-talens enfrågerörelser i hela i-världen.

1985 Sydafrikanska LO bildas med 700.000 medlemmar. I början nöjer den sig med strikt ekonomiska krav och tolereras därför av regimen som ett alternativ till det livsfarliga UDF -- men det tar bara två år innan facket har tagit över UDFs roll som ledare i apartheidmotståndet.

1992 40.000 bönder demonstrerar mot GATT för matsäkerhet i Strasbourg.

 

2

 

1956 40 personer stiger i land från fiskefartyget Mormor på den cubanska kusten för att göra revolution. De flesta dödas eller tillfångatas, men en handfull når upp i bergen där de så småningom får förstärkning främst från lantarbetare som tröttnat på förtrycket. Efter fyra år lyckas de jaga diktatorn på flykten och etablerar förutom en radikal regim också en militariserad tradition bland de radikala rörelserna i Latinamerika, där många försöker göra efter försöket utan att lyckas.

 

3

 

1884 Fredrika Bremerförbundet bildas. En av deras första kampanjer först mot Göteborgs kvinnoförenings tidning Framåt som - o fasa - hade skrivit om erotik. Tidningen tvingas omkull och redaktören i landsflykt.

1964 Free speach-rörelsen startar på Berkely-universitetet i protest mot att studenter arresterats. Rörelsen blir en viktig källa till senare antikrigsrörelse då den enar alla i en demokratisk rörelse mot staten.

1990 10.000 bönder från Europa, USA, Sydkorea och Japan demonstrerar mot GATT:s toppmöte i Bryssel för rätten till matsäkerhet.

1997 Aktivister från Movimento Sem Terra ockuperar brasilianska jordbruksdepartementet och Institutet för jordreform under fyra timmar.

 

4

 

1749 Madame Geoffrins salong bildas. Det är där Franska Encyklopedin skapas som ska ge programmet för den franska revolutionen, och det är också där som mönstret för fransk politik skapas: intellektuella som debatterar samhällsfrågor högt över huvudet på vanligt folk.

1876 Ett par hundra personer, hälften arbetare, hälften studenter, genomför den första offentliga demonstrationen i Petersburg. Demonstrationen handlar om rätten att synas och renderar deltagarna förvisning till Sibirien

1881 Nykterhetsrörelsens första ordenshus byggs i Arboga. Efter några tiotal år finns hundratals ordenshus som tjänar som centra för folklig kultur i hela landet.

1867 Den amerikanska söderns och mellanvästerns bönder samlas i Grange-rörelsen som med hjälp av kooperation försöker komma ur bankernas, köpmännens och järnvägsbolagens grepp. Den amerikanska bonderörelsen, som vill alliera sig med alla arbetare mot kapitalet, lyckas aldrig få sina kooperativ tillräckligt starka och fastnar slutligen till många medlemmars förtvivlan i partipolitisk kohandel.

1986 De spanska eleverna strejkar mot nedskärningar i skolan. De strejkar och demonstrerar tills de når full framgång i februari. Samarbete med fackföreningar inspirerar till en våg av strejker på arbetsplatserna.

1993 5.000 indiska, japanska, schweiziska och franska bönder demonstrerar mot den globaliserande jordbrukspolitiken utanför GATTs högkvarter i Genève.

2010 Aktivister från nätverket UK Uncut invaderar butiker och lokaler tillhöriga företag som är kända för skattesmiteri. Frågan har blivit aktuell genom regeringens nedskärningar som sägs vara nödvändiga på grund av bristande resurser i statskassan.

 

5

 

1979 De indianska bönderna startar en blockad mot La Paz i protest mot ett av världsbanken påtvingat besparingspaket, och imiterar på så sätt höjdpunkten i det stora indianupproret 1781. Det är första gången i Bolivia som bonderörelsen får ett solidariskt stöd av arbetarrörelsen utan patriarkaliska styrningsförsök på köpet.

2013 Snabbmatsanställda demonstrerar i hundra städer i USA för fördubbling av lönen eller 15 USD i timmen.

 

6

 

1960 Arbetarna i Vallonien går i generalstrejk sedan regeringen beslutat att ta ut förlusterna på Kongokrisen i form av längre arbetsdag och nedskurna offentliga utgifter. Strejken pågår i sex veckor tills riksdagens arbetarpartier beslutar stödja regeringen "för att förhindra en revolution".

2000 80.000, främst fackföreningsfolk, demonstrerar under EU-toppmötet i Nice mot begränsade fackliga rättigheter. Polisens tårgasgranater drabbar även president Chirac under hans inledningstal.

2002 Något tusental demonstrerar, under hård polisbevakning, utanför balen på presidentpalatset till minne av Finlands självständighet, mot att makteliten roar sig medan många lever i misär.

2008 Grekiska ungdomar börjar en flera veckor lång protestvåg när en av dem skjuts ner av en polis. Ekonomiska åtstramningar, privatiseringar, hög arbetslöshet och korrupt politik är mer djupliggande orsaker. Skolor ockuperas i hela Grekland, regeringsbyggnader bränns ner, och fackföreningar ställer upp i demonstrationer.

 

7

 

1865 Riddarhuset i Stockholm tvingas inför hotet från tusentals församlade demonstranter anta förslaget om representationsreform, dvs avskaffa sin egen makt.

2006 Kvinnliga arbetare på Misr Spinning and Weaving i Mahalla al-Kubra i Egypten går i strejk mot att en utlovad bonus torkar in. De blir därmed pionjärer i en strejkvåg som enar islamister, socialister och andra kritiker mot Mubaraks diktatur och som efter fyra år lyckas avsätta honom.

 

8

 

1986 De franska studenterna tvingar regeringen att ta tillbaka ett lagförslag om skärpt konkurrens, betygshets och karriärism på universiteten.

 

9

 

1969 Gruvarbetarna i Malmfälten strejkar under parollen 'Vi är inga maskiner'. Strejken slår effektivt sönder den svenska samförståndsandan och leder efter en månad till att LKAB måste godta alla krav.

1987 Folkupproret -- Intifadan -- i det ockuperade Palestina bryter ut och initiativet övergår från de professionella politikerna till folkrörelsen som arbetar med strejker, blockader och bojkotter istället för med militära aktioner. Även kvinnorna deltar, vilket är mer än machistiska palestinska män kan bära, varför intifadan efterhand förlorar sig i interna motsättningar.

1998 En våg av demonstrationer stänger 10.000 skolor i 44 grekiska städer, i protest mot marknadsanpassning av utbildningen.

2013 Protester börjar i flera städer i Italien mot EU-beordrade nedskärningar och mot EU självt. Sicilianska autonomister börjar det hela men allehanda grupperingar ansluter sig efterhand.

 

10

 

2004 Arbetarna på det japanska företaget Uniden utanför Hongkong går i strejk. Till skillnad från vanligheten bildar de en fackförening som står sig över tid och upprepar sin strejk flera gånger med tidliga krav på bl.a. arbetsskadeförsäkring, kompensation för övertid och sjukersättning. Samt rätt för arbetare att bilda fackföreningar.

 

11

 

1640 1.500 Londonbor lämnar över en petition till parlamentet där de kräver yttrandefrihet i kyrkan. Petitionen beviljas och yttrandefrihet kommer framöver att betraktas som en klassisk folklig rättighet.

1960 "Hela det muslimska Alger" sluter upp i en jättedemonstration och viftar med FLNs grönvita flaggor under ett besök av De Gaulle, och visar därigenom att de franska påståendena om FLN som en liten terrorgrupp är falska. Detta övertygar De Gaulle, och snart nog också resten av Frankrike, om att alla försök att hålla fast i kolonialväldet är dömda att misslyckas.

 

12

 

1905 Kroppslig bestraffning av några köpmän i Teherans basar leder till en proteströrelse mot shahens godtyckliga makt, som på några månader växer till revolution. 5 augusti tvingas shahen inkalla en riksdag.

1985 Freds- och miljörörelserna arrangerar en vinbojkott mot Frankrike på grund av dess atombombssprängningar över Polynesien.

1997 Maquiladora-arbetarna på Han Young i Tijuana vinner genom samarbete med nordamerikanska fack rätt att organisera sig självständigt via det nybildade mexikanska Frente Auténtico del Trabajo, 30% ökad lön och återanställning av avskedade kamrater.

2009 Ungefär 100.000 deltar i en demonstration i Köpenhamn under parollen Ändra systemet - inte klimatet. Polisen arresterar ett tusental och håller dem inlåsta ett dygn till makthavarnas applåder. Efteråt misslyckas makthavarna med att ena sig om någon som helst politik medan de församlade folkrörelserna antar ett gemensamt program för att rädda klimatet.

 

13

 

1905 Christabel Pankhurst och Annie Kenney försöker på ett liberalt valmöte få erkännande för kvinnlig rösträtt men möts med förakt. Det blir starten på den militanta rösträttskampen i England, där kvinnorörelsen svarar med samma förakt för den 'lagliga ordningen'.

1909 Avrättningen av den katalanske anarkistiske skolmannen Francisco Ferrer för deltagande i ett folkuppror leder till jättedemonstrationer i hela Kontinentaleuropa, då både arbetarrörelsen och liberalerna uppfattar detta som ett övergrepp på folkrätten.

1978 Ett seminarium arrangerat av Föreningen Kvinnokultur leder till att Kvinnor för fred bildas.

 

14

 

1936 Oljearbetarna i Venezuela går i strejk för demokratiska reformer och bättre arbetsvillkor och får med sig nästan hela folket. Trots att militärregimen tvingar dem avbryta strejken efter en månad får de inom tio år igenom alla sina krav.

2000 Gruvarbetarna i Europas största kolgruvor i Vorkuta går i strejk och ockuperar gruvorna sedan de inte fått ut sina löner på tre månader.

2000 Folkrörelseorganisationer i Afrika samlas i Dakar och antar ett program för avskrivning av alla skulder.

 

15

 

1993 Demonstrationer arrangeras över hela världen mot GATT:s förslag till liberalisering av matmarknaderna.

2013 Nätverket Linje 17 arrangerar en antirasistisk demo i Kärrtorp i Stockholm sedan flera personer blivit misshandlade. Ca 600 personer sluter upp men attackeras av nynazister varvid flera skadas. Som svar på detta arrangeras en större demo den 22 december som får stöd av politiska partier och 16.000 deltagare.

 

16

 

1773 Amerikanska självständighetsmän ockuperar tre engelska skepp lastade med te och kastar lasten överbord, för att hålla bojkotten mot engelska varor vid makt. Den närvarande engelska arméns oförmåga att hindra aktionen knäcker den engelska prestigen och uppmuntrar till uppror på allvar.

1989 Folket i Timisoara reser sig för att rädda prästen Laszlo Tökes från deportation. Detta blir den gnista som på en vecka störtar den korrumperade Ceausescu-regimen i Rumänien.

2006 "Operation Quichotte", huvudsakligen organiserat via internet, översvämmar Paris med tält och bjuder in såväl bostadslösa som sympatisörer att sova där tills politikerna enas om en social bostadspolitik. 8.1.07 går de med på ett avtal om att gradvis ta bort tälten allteftersom pengar börjar strömma in till ett bostadsprogram.

 

17

 

1971 Englands första Reclaim the streets-aktion hålls på Oxford street i protest mot föreslagna motorvägsplaner - som sen överges.

2010 Muhammed Bouzazi tar sitt liv efter att ha blivit trakasserad av polis och andra myndigheter i Sidi Bouzid, Tunisien. Detta utlöser först våldsamma protester i Sidi Bouzid samma dag och senare i hela Tunisien, beroende på dels länge uppdämd ilska över korrupta myndigheter, dels arbetslöshet och prisstegringar i finanskrisens spår.

 

18

 

1917 700 fackliga representanter i Oslos industri samlas och bildar ett arbetarråd för att främja lekmannadeltagandet i arbetarpolitiken. På norska arbetarpartiets kongress nästa år går man också ifrån den ensidigt parlamentariska inriktningen och stöder den politiska strejken som vapen, men på grund av den lågkonjunktur som kommer får detta beslut inte så stor praktisk effekt.

2001 Arbetarna på Brukmans textilfabrik i Buenos Aires ockuperar sin arbetsplats och driver den vidare sedan ägaren gått i konkurs. Trots flera vräkningsförsök och våldsattacker, där de försvaras av stora demonstrationer, fortsätter de att driva företaget som kooperativ tills en domstol nästan två år senare beslutar att de ska räknas som företagets rättmätiga ägare.

2010 Ungdomar börjar göra räder mot butiker i Sidi Bouzid i mellersta Tunisien i protest mot höjda matpriser. Hög arbetslöshet och en förtryckande diktatur gör sitt till, och matkravallerna sprider sig tills diktatorn ger slaget förlorat och rymmer den 14 januari 2011.

 

19

 

2001 Det stora folkupproret i Argentina startar, såvitt känt helt oplanerat, sedan regeringen förklarat alla bankkonton frysta och den ruinerade medelklassen givit sig ut på gatan bankande på tomma kastruller. Allt fler ansluter sig tills presidenten avgår den 21 och flyr med helikopter. Demonstrationerna organiseras efterhand i stadsdelsförsamlingar som tar över många statliga funktioner tills så småningom det ordinarie politiska maskineriet börjar behandla såväl den tidigare militärjuntans företrädare som de internationella bankerna hårt och återvinner folks förtroende.

 

20

 

1938 Saltsjöbadsavtalet skrivs på, dvs fackföreningsrörelsen accepterar arbetarnas underordning mot att lönerna höjs. Därmed är vägen klar för efterkrigspolitiken med dess satsning på funktionärsstyre och konsumtion istället för folkrörelsemobilisering.

1960 Nationella Befrielsefronten bildas i Vietnam av alla som drabbas av general Ngo Dinh Diems diktatur.

1967 Polisen arrangerar ett jättelikt slagsmål mot en Vietnamdemonstration i Stockholm. Därefter ändrar sig polisen och uppträder fredligt mot demonstrationer i många år, tills de 1987 angriper en demonstration mot Nancy Reagan och slår folk medvetslösa.

2001 Jättedemonstrationer och butiksplundringar i Argentinas storstäder tvingar, som en kulmen på månader av strejker och ockupationer, regeringen att avgå. Den nya regeringen lovar att tillfälligt sluta att betala de räntor till utländska banker som har dragit den argentinska ekonomin i botten, men demonstrationerna tar inte slut för det.

2011 30.000 invånare i Shantou i södra kina ockuperar en motorväg i protest mot ett nytt kolkraftverk som kommer att förgifta luft och vatten.

 

21

 

1844 Den första konsumbutiken i Rochdale öppnas inför en förväntansfull publik. Initiativtagare är 28 vävare som slår fast följande principer för lyckad kooperation: allmän och lika rösträtt för män och kvinnor, rena och oförfalskade varor, marknadspriser och återbäring.

1946 Riksdagen beslutar att de dittills folkrörelsekontrollerade sjukkassorna ska förstatligas. Beslutet verkställs inte förrän 1955, eftersom de många små kommunerna först måste slås samman i större. Resultatet blev att 'Funktionärerna blev en registrerande och kontrollerande byråkrati' (Per Nyström), och att folkrörelserna förlorade ytterligare makt till förmån för staten.

1950 Fredsaktivister ockuperar den tyska ön Helgoland i protest mot att engelska flygvapnet använder den som bombmål i sina övningar.

 

22

 

1930 Bönderna i Burma gör uppror mot insamlingen av personskatter. De vägrar att betala i ett och ett halvt år samtidigt som de kräver att engelsmännen och de indiska penningutlånarna ska lämna landet.

1974 Tomtar från teaterkollektivet Solvognen delar ut presenter till Köpenhamns julhandlande barn - varefter varuhusen skickar polisen på barnen för att ta tillbaka presenterna som tagits från varuhusens montrar.

 

23

 

24

 

1918 Högerextremistiska 'frikårer' anfaller, på uppmaning av den socialdemokratiska regeringen, de matroser som skyddar Berlins arbetarråd, men blir tillbakaslagna. Den socialdemokratiska partiledningens dubbelspel upptäcks när matroserna kommer dit för att rapportera och finner att frikårerna gör samma sak. Sveket demoraliserar den tyska arbetarrörelsen så att den blir helt oförmögen att försvara sig mot nazisterna femton år senare.

1946 Bönderna i byn Huasicancho i Mantarodalen i Peru flyttar sin by till jord som ägs av haciendan. De inleder därmed in våg av jordockupationer som varar till början av 70-talet då jordreformen erkänns officiellt.

 

25

 

1956 Den första kristna basmenigheten möts i Barra do Piraí i Rio de Janeiro. Initiativet kommer från en kvinna på orten som påpekar bristen på präster i slummen och från stadens biskop som beslutar att lekmännen själva kan ta ansvar för kyrkliga sammankomster när prästerna sviker.

 

26

 

1848 Arbetarföreningen i Drammen bildas. Inom två år har det växt till en rörelse med 30.000 medlemmar på land och i stad. Skrämda av dess radikala demokratiska krav inleder myndigheterna en olaglig polisterror mot rörelsen och lyckas knäcka den. Ledarna flyr till USA, men traditionen 'stad och land, hand i hand' består.

 

27

 

28

 

1022 De första kättarna bränns. Kättarbränningar förblir ovanliga ända till 1200-talet, då universitetsutbildade jurister, teologer och filosofer får makt över kyrkan och därmed möjlighet att värna sitt eget intellektuella monopol med våld.

1906 Bönder i Garhwal i Indien tar tillbaka den byallmänningsskog som engelsmännen stulit för att exploatera kommersiellt. Detta är början på den kamp om skogarna mellan byarnas självhushållning och kommersiell exploatering som mynnar ut i trädkramarrörelsen på 70-talet.

1977 Gruvarbetarfruar i Bolivia går i hungerstrejk för att deras fängslade män ska släppas lösa. 1.200 personer, bland dem en f.d. president, ansluter sig till dem efterhand och ärkebiskopen bannlyser militärdiktatorn, varpå regimen efter en månad ger upp och släpper gruvarbetarna.

 

29

 

1976 Den första Ronda Campesina organiseras i Cuyumalca i norra Peru för att skydda boskapen från tjuvar. Rörelsen växer ut till en alternativ domstolsfunktion och allmän bondeorganisering i 3400 byar.

1992 400 bönder ockuperar Cargills kontor i Karnataka i Indien och förstör dess lab och böcker i protest mot GATTs förslag till internationella patentregler för 'intellektuell egendom', dvs böndernas utsäde.

2011 USAs internetgemenskap lanserar den amerikanska censurdagen i protest mot ett förslag till en lag som skulle ge företag rätt att stänga misshagliga webbplatser. Efter en våg med protester från både företag och enskilda dras lagförslaget tillbaka.

 

30

 

1936 Arbetarna på GMs karossfabrik i Flint ockuperar under djupaste lågkonjunktur fabriken och strejkar två månader. När GM börjar ta till våld mot dem ockuperas också Chevrolets motorfabrik i samma stad. Därmed lyckas de tvinga GM, som dittills förbjudit fackföreningar på sina fabriker, att teckna avtal, vilket blir den avgörande seger för USAs arbetare som lägger grunden för såväl New Deals arbetarvänliga lagstiftning som efterkrigstidens höga löner i hela industrin.

 

31

 

1899 Fredrika Bremerförbundet kräver kvinnlig rösträtt.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org