Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

Augusti

 

 

1

 

1291 Bönderna i Uri, Schwyz och Unterwalden lovar varandra stöd i kampen mot de Habsburgska grevarnas krav, vilket blir början till schweiziska staten.

1743 En indiansk styrka ockuperar missionsstationen Quimirí på Andernas Amazonassida och startar på så sätt ett uppror för att befria sig från kolonialväldet. Kolonisatörerna sänder ut flera arméer som alla blir besegrade, men de upproriska förblir isolerade i urskogsbrynet och lyckas inte sprida sig in över Andernas dalar.

 

2

 

1903 Det ryska socialdemokratiska partiet bryter med 1800-talets folkrörelsetradition och beslutar att endast funktionärerna får vara fullvärdiga medlemmar, samt att det enda strategiska målet för organisationen är att ta regeringsmakten. Då detta fullständigt statsfixerade och funktionärskontrollerade parti samtidigt tack vare att det är olagligförklarat, helt kan desolidarisera sig med den rådande samhällsordningen, skapas en ideologisk koppling mellan statsfixering, funktionärskontroll och radikalitet som förvirrar tre generationer av arbetarrörelseaktivister.

1986 Miljölägret på Hven invigs med ca 700 deltagare inkl barn.

 

3

 

1790 Bönderna i Sachsen gör uppror under en månad och tvingar kungen begära hjälp av preussarna för att slå ner dem.

2020 Panusaya Sithijirawattanakul kräver på ett möte mot militärregeringen att den thailändska monarkin ska inskränkas, något oerhört efter thailändska förhållanden. Men resultatet blir att rörelsen för demokratisering för första gången når utöver de vanliga ungdomskretsarna och förankras bland arbetande.

 

4

 

1789 Bretonska klubben driver med hjälp av 'magi', dvs regisserad förväntan, igenom att franska nationalförsamlingen avskaffar alla privilegier för adel, städer, provinser och korporationer. De ångrar sig senare, men då har bönderna redan verkställt beslutet.

1909 300.000 arbetare går i strejk i Sverige som svar på en lockout av 80.000. Tidpunkten är inte den bästa eftersom lagren är fulla, och efter ungefär en månad måste strejken avbrytas trots insamlade medel från utlandet på ca 500 miljoner kronor i dagens penningvärde.

1933 Bussförarna i Habana går i strejk. Det utvecklas till generalstrejk som till slut får diktatorn Machado att avgå.

1989 Svarta kräver tillträde till åtta "vita" sjukhus i Transvaal och Natal, och får det. Regeringen beslutar avskaffa s.k. "petty apartheid".

2011 Ungdomarna i Santiago, Chile, utlyser ny demonstration mot skolpengsystemet men regeringen förbjuder den. Ungdomarna och deras sympatisörer demonsterrar ändå. Polisen försöker hindra dem, men efter flera timmar av gatustrider ger polisen upp kl 18.30 och går hem.

 

5

 

1985 Miljöförbundet tar initiativ till Motlänken som avslutning på ett seminarium som kritiskt granskar Scanlink-projektet, det transportintensiva samhället och näringslivets politiska offensiv. Inom ett år ansluter sig mer än 100 organisationer till Motlänken.

1995 KRRS, Karnatakas Bondeförbund, stänger Indiens första Kentucy Fried Chicken-butik.

 

6

 

1970 Norska naturværnaktivister misslyckas med att rädda Mardøla, ett av världens högsta vattenfall, då motdemonstranter bryter igenom deras blockad. Nederlaget beror på att de inte lyckas få de två i konflikten indragna lokalsamhällena att slåss för gemensamma intressen.

1994 Zapatisterna arrangerar ett konvent med 6.000 inbjudna från hela Mexico.

2005 Cindy Sheehan, vars son Casaey stupat i Irakkriget, börjar sin demonstration utanför Bushs hus i Texas med krav på att få höra av honom personligen vad hennes sons död skulle tjäna till. Detta leder för första gången till att ifrågasättande dominerar inom mainstreammedia.

 

7

 

1905 Ett massmöte i Calcuttas stadshus utlyser den första indiska bojkotten mot engelska varor för att kolonialmakten beslutat dela provinsen Bengalen i två. Bojkotten blir framgångsrik -- försäljningen minskar till en bråkdel -- men delningsbeslutet står fast.

1976 Första Barsebäcksmarschen blir en samlande aktion för antikärnkraftsrörelsen. Efterhand blir det tradition att arrangera Barsebäcksmarscher, vare sig det behövs eller inte.

 

8

 

1942 Indiska Nationalkongressen uppmanar engelsmännen att lämna Indien. Detta inspirerar bönder över stora delar av subkontinenten att jaga bort engelska fogdar och i praktiken bli självständiga i åratal framöver, trots att Nationalkongressens formella ledarskap snabbt fängslas. Responsen från bönderna gör att engelska regeringen ger upp hoppet om att behålla Indien och lämnar några år senare.

1976 Franska bönder blockerar kärnkraftverket i Malville.

1987 Arbetarna på Hyundais fabriker i Ulsan väljer en gemensam fackstyrelse och kräver förhandlingar om anställningsvillkoren med Hyundais koncernledning. Viktigast bland deras krav är rätt att ha vilken frisyr man vill. Företaget vägrar och arbetarna tågar mot stadscentrum anförda av brandbilar som sprutar bort den kravallpolis som samlats for att hindra dem. Trots löften från arbetsministern fortsätter företaget att vägra förhandla vilket leder till generalstrejk i Ulsan och tio dagars gatustrider. Något avtal med foretaget blir det inte, men de flesta av arbetarnas krav genomförs ändå i tysthet inom några år eftersom de äntligen lyckats sätta sig i respekt.

1996 Generalstrejk i Argentina mot nedskärnings- och privatiseringspolitiken.

2003 Fackförenings- och bondeföreningsrepresentanter tillsammans med 200.000 sympatisörer samlas i Larzac i Sydfrankrike på Via Campesinas inbjudan för att lägga upp kampen mot WTO och den franska regeringens privatiserings- och nedskärningspolitik.

 

9

 

1942 Indiska Nationalkongressen uppmanar den brittiska kolonialmakten att "lämna Indien", "Quit india". Kolonialmakten svarar genom att arrestera hela kongressledningen för att de skulle ha planerat att kapa telegrafledningar, bränna polisstationer och riva upp järnvägsspår - så indier i massor gör just detta, främst i Nordindien och nuvarande Tamil Nadu, och jagar bort eller dödar soldater som kommer för att stoppa dem. Upproret varar ett par månader och ebbar långsamt ut, men kolonialmakten drar slutsatsen att den inte lngre kontrollerar landet och börjar överväga återtåg.

1955 Kvinnorna i Pretoria demonstrerar mot passlagarna.

1993 Internationella Arbetarhjälpens första hjälpkonvoj till Tuzla i Bosnien startar i England.

2014 Ungdomar gör uppror i den svarta förorten Ferguson utanför Saint Louis sedan en av dem mördats av en polis. Sedan en polis dessutom låtit sin hund pissa på den ljusuppsats de rest på mordplatsen, och andra poliser burit sig lika oförskämt åt, sluter sig alltfler till upproret som pågår i flera veckor. På ettårsdagen och likaledes på tvåårsdagen uppstår nya kravaller, tills fullmäktige utser en svart polischef med vana av att skapa goda kontakter mellan polis och medborgare.

 

10

 

1973 Konstnären Miguel Abellá sätter på sig en gasmask i protest mot luftföroreningarna och vandrar nerför São Paulos gator, vilket blir inledning till den första brasilianska miljögruppen.

1987 Gruvstrejk inleds i Sydafrika och arbetarrörelsen tar över motståndsledningen från UDF som börjar vackla efter massiva arresteringar.

 

11

 

1965 De svarta i Watts i Los Angeles gör uppror för första gången, som protest mot trakasserande poliser, och initiativet i medborgarrättsrörelsen glider ur den svarta medelklassens händer. Resultatet blir att den vita medelklassen som dittills stött rörelsens krav övergår till att stödja ökad repression istället och att de fattiga svarta isoleras politiskt.

2021 Anställda på GKNs fabrik för komponenter till bilindustrin i Firenze ockuperar fabriken sedan ägaren, en brittisk s.k. equity-fond, beslutat sparka folk och lokalisera om verksamheten nån annanstans. Vilket ger upphov till något av en folkrörelse i Toscana som bland annat får en domstol att döma företaget för brott mot anställningslagarna.

 

12

 

1943 Generalstrejk mot den tyska ockupationsmaktens utfärdade utegångsförbud bryter ut i Esbjerg.

1999 En grupp bönder ockuperar MacDonalds i Millau i Sydfrankrike i protest mot USAs krav på att få sälja genmanipulerad mat i Frankrike. När en av de ledande, José Bové, arresteras förvandlas han snabbt till nationalhjälte och kampanjen växer till en motståndsrörelse mot skräpmat i allmänhet.

 

13

 

1983 De kvinnliga arbetarna ockuperar Doha Datas fabrik i Kwangju i Sydkorea, som protest mot inställd semester.

 

14

 

1765 Demokrater i Boston uppfinner 'frihetsträdet' som uttryck för demokratiska krav, i det att en alm får tjänstgöra som tribun och anslagspelare för folkliga krav och klagomål under striden om stämpelskatten. Modellen sprids över hela Amerika och senare till det revolutionära Frankrike, men glöms sedan bort.

1848 H D Thoreau fängslas efter att ha vägrat betala skatt till ett krig mot Mexico. Episoden förmår honom att skriva om rätten till medborgerlig olydnad.

1980 Arbetarna på Leninvarvet går i strejk till stöd för Anna Walentynowicz som avskedats samma dag.

 

15

 

1534 Sju studenter samlas på Montmartre och beslutar sig för att bilda jesuitorden -- en renodlad kaderorganisation av de mest handlingskraftiga och intelligenta, som efterhand börjar hatas som urtypen för allt funktionärsvälde som finns inom den katolska kyrkan.

1889 Ett möte med 4.000 hamnarbetare beslutar att starta den stora hamnstrejken i London, som blev inledningen till den första allvarliga ansträngningen att organisera outbildade arbetare.

1990 Skogsindianerna i Beni, Bolivia, organiserar en demonstration till La Paz för att kräva autonomi och skydd mot virkesexploatörerna, och får äganderätt till två miljoner hektar. Dessutom blir det start för samarbete mellan höglands- och låglandsindianer.

 

16

 

1819 En strängt fredligt disciplinerad demonstration för demokrati med närmare 100.000 deltagare angrips av kavalleri i Manchester. 11 dödas. Regeringsvåldet leder till att medelklassen för första gången på en mansålder tar folkets parti, vilket tvingar regeringen att avskaffa kvarstående förtryckslagar och genomföra en parlamentsreform som återigen effektivt skiljer medelklass från arbetare.

1879 Irish Land Leauge bildas i Mayo för att främja arrendatorernas intresse gentemot godsägarna. Efter något år av framgångsrika bojkottaktioner dominerar det rättsskipningen i hela västra Irland efter strikta arrendatorprinciper.

1943 De danska protesterna mot den tyska ockupationen sprider sig till Odense, som går i generalstrejk sedan en tysk officer skjutit två barn.

1980 Solidaritet grundas av de strejkande på Leninvarvet.

 

17

 

1987 Domänverket försöker göra invigningen av ett 'urskogsreservat' till reklamjippo, men miljörörelsen utnyttjar tillfället att påminna om alla de urskogar som Domänverket skövlar, vilket får mycket större publicitet.

 

18

 

1980 Strejken på Leninvarvet sprids till hela Trestadsområdet och utvecklas snabbt till ett folkuppror mot regimen där nästan alla tar del.

1987 Daewoos strejkande arbetare besegrar den kravallpolis som har sänts ut för att stoppa dem och marscherar till Ulsans stadscentrum.

1988 De första storskaliga protesterna mot uppdämning av Narmadafloden organiseras.

 

19

 

1907 Andra Arbetarinternationalens kongress i Stuttgart förklarar att den 'inte tar avstånd från kolonialpolitik principiellt' bara den bedrivs humanitärt -- ett tidigt exempel på s k villkorslagspolitik.

1944 Parisarna gör uppror mot den tyska ockupationen. Gatustrider rasar i en vecka och den 25 ger tyskarna upp, innan de allierade armeerna har hunnit fram till staden.

1991 Tusentals moskvabor avvärjer en militärkupp genom att stoppa soldaterna och tala dem till rätta.

 

20

 

1921 Moplahs i Malabar gör uppror mot engelsmännen, det första indiska upproret efter 1857.

1983 400 organisationer - fackföreningar, kvinnoorganisationer, religiösa, idrottsföreningar, hyresgästföreningar osv - samlas i den Förenade Demokratiska Fronten för att bekämpa förtrycket i Sydafrika, närmare bestämt för att protestera mot ett regeringsförslag till halvt medborgarskap för indierna.

2018 Greta Thunberg börjar sin enpersonsdemo utanför riksdagshuset i protest mot att riksdagen inte tar klimatförändringarna på allvar.

 

21

 

1817 Robert Owen lanserar idéerna om producent- och konsumentkooperation på ett möte i London. Hans radikalism skrämmer bort den samvetsömma överklass som tidigare har stött hans sociala verksamhet, men i gengäld vinner kooperationstankarna stor anklang bland arbetarna som snabbt organiserar kooperativa föreningar.

1976 Kärnkraftverket i Seabrooke, USA, ockuperas.

1989 80.000 personer demonstrerar i Berlin mot Världsbanken, som möts denna dag, och mot utsugningen av tredje världen.

 

22

 

1920 Det italienska krigsfartyget Racchia som deltar i blockaden av Odessa i ryska inbördeskrigets slutskede går på en mina och sjunker. Odessas stadssovjet bjuder in hela italienska flottan till begravningen av de drunknade och ställer till en storslagen fest för den för sina magra matrester. Efter detta blir det omöjligt för den italienska flottan att upprätthålla blockaden och åker hem.

2003 20.000 arbetare demonstrerar i Warszawa motförsämrade sociala förmåner och annan marknadsanpassning. Det är fackföreningen Solidaritet som på detta sätt väcks till liv igen mot en helt annan diktatur än förra gången.

 

23

 

1791 Slavarna på Haiti gör uppror som svar på de franska parollerna om frihet, jämlikhet och broderskap. Upproret leder efter några år till självständighet, men engelska och franska invasioner, handels- och teknikblockad och påvliga bannbullor krossar ekonomin och ett av världens rikaste länder blir ett av de fattigaste. Men under tiden utnyttjar arbetare i Paris att det franska borgerskapet förlorar sina investeringar, och kan för en period ta makten i Paris och driva revolutionen så långt att den förblir ett föredöme för hantverkare och arbetare i mer än hundra år därefter.

1941 Det första väpnade attentatet i Frankrike: en tysk officer skjuts i Paris metro av tre kommunister - vilket emellertid leder till att tyskarna skjuter 64 fransmän som hämnd. Detta tvingar kommunisterna att satsa på alliansbygge istället för individuella hjältedater.

1996 Tre hundra afrikanska invandrare ockuperar Saint-Bernard-kyrkan i Paris och kräver reguljära papper.

 

24

 

1968 Medborgarrättsrörelsen på Nordirland har sin första demonstration. Den urartar i kaos, men under tre år lyckas rörelsen genom att arrangera aktioner där både katoliker och protestanter deltar och lägga fokus på arbetares gemenskap mot överklassen få bort alla juridiska trakasserier mot katoliker. Det leder till att den protestantiska lägre medelklassen slås av panik över att förlora sina privilegier och startar serier av slagsmål mot katoliker vilket låser fast sekterismen igen.

 

25

 

26

 

1648 "Barrikaddagen" - folk i Paris blockerar staden mot armén sedan de lokala myndigheterna i sin strid mot centralmakten börjat propagera för olika folkliga krav på lägre skatter. Aktionen leder till att staten ger med sig, men striden är inte över för det.

1886 Första skandinaviska arbetarkongressen kräver 8 timmars arbetsdag - ett krav som den svenska arbetarrörelsen ännu inte har överskridit.

1979 Jättedemonstrationer över hela Sverige mot kärnkraften.

 

27

 

1886 Skandinaviska arbetarkongressen tar ställning för produktionskooperativ som ett medel att stärka arbetarklassen i dess kamp mot kapitalet. Särskilt pekar man på kooperativen som en säkerhet för svartlistade strejkledare - men de socialistiska delegaterna tycker att kamp för högre löner är mer 'radikalt'.

1976 Hamnarbetarna på Nya Zeeland stänger hamnarna under en vecka i protest mot besök av amerikanska kärnvapenbestyckade krigsfartyg.

1983 Nio dagars blockad av världens största urangruva börjar i Roxby Downs, Australien.

1995 Zapatisterna håller sin första internationella consulta med 1,3 miljoner människor.

 

28

 

1985 Pingstkyrkan i Trelleborg börjar arrangera flyktingträffar i cafeterian med social och juridisk rådgivning, vilket efter någon tid leder till att flyktingarnas ställning i samhället förbättras och Trelleborgspolisens trakasserier mildras betydligt.

 

29

 

1786 Skuldsatta bönder i New England ockuperar ett tingshus för att avstyra exekutiva auktioner på deras jord. Detta blir början på 'Shays uppror' vilket skrämmer välbeställda amerikaner att bygga upp en överklassdominerad statsapparat med armé och allt.

1898 Tsar Nikolaus II sammankallar den första nedrustningskonferensen eftersom Ryssland inte har råd med kapprustning. Den följer troget samma mönster som senare konferenser då ingen stat vill avstå från ett enda vapenövertag. Men för att inte ge arbetarrörelsen möjlighet att säga 'vad var det vi sa' måste man för syns skull visa ett resultat: den frivilliga skiljedomstolen i Haag.

1943 De folkliga protesterna mot det tyska styret når sådan omfattning att den danska regeringen förklarar sig inte längre kunna samarbeta med ockupationsmakten, och avgår.

1983 Försöken att skapa en facklig centralorganisation i Brasilien havererar då kommunister och gamla fackpampar vägrar acceptera en facklig rörelse byggd på medlemsdemokrati. Istället blir det två LO, ett demokratiskt och ett funktionärsstyrt och statsunderstött.

 

30

 

1920 De italienska arbetarna uppfinner fabriksockupationen när de ockuperar Alfa Romeos fabriker i Milano. Det hela utvecklar sig till strejk i hela Norditalien, till militära myterier mot ockupationen av Albanien och till jordockupationer i syd, men det hela rinner ut i sanden när de traditionella fackliga ledarna inte ställer upp, varpå paramilitära ligor slår ner det som finns kvar.

 

31

 

1900 Bokbindarna i Stockholm bildar Kooperativa Bokbinderiet efter en strejk. Det finns kvar in på 1950-talet.

1959 Det första Naam-kooperativet bildas i Yatenga i Övre Volta som en blandning av traditionellt västafrikanskt bysamarbete och modern kooperation. Efter svältkatastrofen i Sahel växer rörelsen explosionsartat på sitt program om lokal självtillit och självförsörjning istället för att förse de rika länderna med tropiska produkter, och har nu många hundratusen medlemmar i sex länder.

1985 Hundratals helsingborgare jagar ut nazisterna ur stan.

2001 40.000 demonstrerar mot ANCs nyliberala politik under FNs konferens om rasism i Durban

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org