Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

Januari

 

 

1

 

1914 Den äldsta existerande kvinnotidningen Hertha kommer igång, uppkallad efter den roman där kvinnorörelsens krav formulerades första gången i Sverige.

1926 Konsumföreningarna Solidar och Seger i Malmö slås samman. Därmed inleds konsumentkooperationens byråkratisering.

1986 Konsumentbojkotten av sydafrikanska varor kan avblåsas sen riksdan beslutat om importförbud.

1994 Indianska småbönder ockuperar fyra städer i Chiapas i södra Mexico, bl.a i protest mot ett 'frihandelsavtal' med USA som förbjuder indianska bykollektiv. I verkligheten är aktionen en kulmen påen lång kamp för förverkligande av den mexikanska jordreformen även i Chiapas och för erkännande av indianernas medborgarrätt.

 

2

 

1952 Hamnarbetarna i Hamburg vägrar lossa ammunition som ska brukas i Europas återupprustning efter kriget.

1957 1.000 sympatidemonstrerar för 40 mördade barns mödrar mot Batistaregimen på Cuba, vilket är början på massmotståndet.

 

3

 

1915 Invånarna i Nyasaland reser sig i protest mot att tvingas in i kriget mellan England och Tyskland. Drivande i rörelsen är svarta kristna predikanter.

1955 De svarta koppargruvarbetarna i Nordrhodesia går i strejk för att få samma löner som de vita. Strejkrörelsen pågår av och till under hela 1956 och 1957 utan resultat, men bidrar till att kampen för självständighet från att ha varit en angelägenhet för de utbildade får ett ordentligt folkligt stöd.

 

4

 

1932 Den indiska självständighetsrörelsen startar en civil ohörsamhetskampanj med skatte- och arrendevägran, bojkotter etc.

1959 30.000 arbetslösa demonstrerar i Leopoldville, vilket utlöser en panik hos de belgiska ockupanterna som inom ett år får dem att lämna landet.

2021 Arriva, som kör Pågatågen i Skåne, tar tillbaka avskedshotet mot huvudskyddsombudet Ola Brunnström sedan arbetskamraterna hotat med vild strejk

 

5

 

1919 Berlins arbetare går i generalstrejk för att skydda arbetarrådets ställning mot regeringen. Den socialdemokratiska regeringen svarar med att krossa strejken med militär och med beväpnade högerextremistiska slagskämpar. 14 år senare rör ingen ett finger för att rädda den parlamentariska ordning de socialdemokratiska ledarna ansåg sig säkerställa genom sin aktion.

1919 Nazistpartiet grundas som ett exempel på att även folkrörelseprincipen kan perverteras och syfta till att sparka nedåt.

1981 'Nollpunkten' i Alta ockuperas för att hindra byggandet av en kraftverksdamm som innebär ytterligare ett slag mot den samiska kulturen. Platsen hålls ockuperad i tio dagar tills den största norska våldsinsatsen efter kriget bryter lägret. Därefter vidtar ett harvande i domstolarna som efterhand avpolitiserar hela frågan. Tio år senare erkänner regeringen att dammen var helt onödig.

 

6

 

1882 Torontos fackliga centralorganisationkräver lika lön för män och kvinnor.

1990 Den nya miljöorganisationen Ekoglasnost i Bulgarien demonstrerar mot det nya kärnkraftbygget i Belene vilket leder till att bygget stoppas.

 

7

 

1793 Stockholms borgare samlas utanför Poliskammarens lokaler på slottsbacken för att protestera mot att två officerare som misshandlat en borgare behandlats med silkesvantar av myndigheterna. Till slut skingrar polisen demonstranterna och några döms för anstiftan. Detta är det första registrerade tillfället i Sverige då medelklass och underklass gjort gemensam sak mot överheten.

1885 Den första arbetarstrejken i Ryssland bryter ut när textilarbetarna i Vladimir protesterar mot att företagen bötfäller dem. Strejken blir en framgång och bötfällningsrätten avskaffas.

 

8

 

1811 Slavrevolt i New Orleans

1912 ANC bildas i Sydafrika, i början som en mycket lojal lobbyorganisation.

1991 200 amerikanska fackföreningsmän arrangerar protestmöte mot Irakkriget.

1997 Folkuppror mot bolagsliberalismen börjar i Ecuador, främst organiserat av indianrörelsen. Efter en månad avgår regeringen. Tyvärr ersätts den med en ny likadan.

2019 Drygt 160 miljoner indier inleder en tvådagarsstrejk mot privatiseringar och nedskärningar.

 

9

 

1973 Arbetarna på Coronation Brick and Tile Company i Durban går i strejk och inleder den långdragna strejkvåg som leder till att de svarta sydafrikanernas arbetarrörelse organiseras.

 

10

 

1776 Thomas Paine publicerar Common sense, som propagerar amerikanernas rätt till självbestämmande. Skriften säljs i 120.000 ex på tre veckor.

1920 Nationernas Förbund bildas, varpå nästan hela fredsrörelsen underordnar sig som stödorgan till denna diplomatiska församling.

1974 Fackföreningar ansluter sig till studentprotesterna mot höjda matpriser i Gujarat i Indien och påbörjar det år av protester som leder till att Indira Gandhi mister sin popularitet och måste regera med hjälp av undantagstillstånd. Protesterna riktar sig mot den indiska regeringens försök att komma bort från välfärdspolitiken och marknadisera maten.

 

11

 

1851 Det radikalt kristet inspirerade Taiping-upproret bryter ut i Kina. Under tio års tid lyckas det behärska området söder om Yangtse och genomför reformer till böndernas fördel, innan det så småningom faller offer för traditionellt byråkratiska, konfucianska mönster och besegras av de lokala godsägararméerna med europeisk hjälp.

1952 Första brittiska protesten mot kärnvapen, organiserad av Peace Pledge Union.

2004 Invånarna i den lilla staden Tlalnepantla, Morelos, förklarar sin stad oavhängig i protest mot att regeringen pådyvlat dom en korrupt partipamp som kommunordförande. Tre dagar senare kommer 1.400 kravallpoliser och jagar bort alla de 3.000 invånarna från staden.

2012 Massprotester mot föreslagen privatisering av sjukvården bryter ut i Rumänien sedan den populäre sjukvårdsministern avgått i protest. Dagliga massprotester låter sig inte luras av regeringsstödd plundring utan fortsätter i ett par veckor.

 

12

 

1848 Borgerskapet i Palermo gör revolution och jagar på ett par veckor ut Bourbon-regimen från Sicilien med hjälp av bönderna, som emellertid snart börjar följa sitt eget program till borgerskapets förskräckelse.

1912 Textilarbetarna i Lawrence, New England, går i strejk. Det är på de kvinnliga strejkvakternas plakat slagordet 'Bröd och rosor' kan läsas första gången. Strejken blir en fullständig framgång då bolaget går med på alla krav efter tio veckor.

1994 En massmobilisering i de mexikanska städerna tvingar regeringen att förhandla med zapatisterna istället för att slå ner dem med våld.

 

13

 

1922 Den stora sjömansstrejken i Hongkong bryter ut sedan arbetsgivarna vägrat kompensera sjömännen för första världskrigets prisökningar. Sedan strejken spritt sig till hamnarbetarna och isolerat Hongkong och sedan spritt sig till Kinas andra hamnar ger företagen upp den 3 mars och går med på löneökningar på 15-30%. Denna framgång stimulerar fackföreningar överallt i Kina.

 

14

 

1918 Wiens arbetare går i generalstrejk mot krigsekonomin. Strejken slås ner men strejkorganisationen, Wiens Arbetarråd, överlever. Det vägrar att låta sig splittras på den konstlade frågan om reform eller revolution och inspirerar i femton år ett avancerat arbetarsjälvstyre i Wien.

1967 Undergroundrörelsen i USA samlas i San Francisco. 200.000 deltagare leder till att mötesadministrationen bryter samman och rörelsen upplöses i inbördes stridande falanger av politiska och livsstilsgrupper.

 

15

 

1909 KF startar egen margarintillverkning sedan margarintillverkarna inlett en bojkott av kooperativa butiker.

 

16

 

1929 Bönder och banditer från Shamali erövrar Kabul och avsätter kungen för dennes provästliga och moderniserande politik. De lyckas upprätthålla bonderätten över sommaren tills stamaristokratin slår tillbaka i oktober.

 

17

 

1991 Tusentals demonstrerar mot det USA-ledda krig mot Irak som bryter ut samma dag. Vissa råkar dock i bryderi eftersom de tycker att skurkar som Saddam Hussein måste kunna bekrigas -- uppenbarligen även av andra skurkar.

1998 10.000 personer, mest barn, demonstrerar sammanlagt i 14 veckor mot barnarbete, med början i Filippinerna och slut i Schweiz.

2009 10.000 demonstrerar i Stockholm mot den israeliska massakern i Gaza. Detta som ett bidrag till en global rörelse - 150.000 i London, 30.000 i Paris, 100.000 i Barcelona, 100.000 i Alger. 30.000 i New York, 50.000 i Buenos Aires. Etc

 

18

 

1821 Bönderna i Rumänien gör uppror. I början är man framgångsrik, så framgångsrik att upprorsledningen börjar drömma om nationell frigörelse och anpassar sin politik till godsägarnas intressen -- varför bönderna slutar stödja rörelsen som lider nederlag.

2003 200.000 demonstrerar i Washington mot krig mot Irak -- och mot Bushs politik i allmänhet. Demonstrationer äger rum samtidigt i många andra länder och beräknas samla 12 miljoner totalt.

 

19

 

20

 

1368 Ett bondeuppror störtar Yuandynastin i Kina och tillsätter en ny dynasti -- Ming -- som sänker skatten för bönder och planterar en miljard träd. Dessutom tar den Kina ur världshandeln vilket leder till att världshandelssystemet havererar och ger politiskt utrymme för folkliga uppror i Europa att förbättra de arbetandes ställning.

1997 Solidaritetsdag med lockoutade hamnarbetare i Liverpool stänger 105 hamnar i 27 länder, bland annat hela USAs västkust. Men på grund av uteblivet stöd från hemlandets fack förlorar hamnarbetarna och hamnbolaget kan anställa nytt folk utan att skriva kollektivavtal.

2009 En flera dagar lång demonstration mot regeringens ansvarslösa ekonomi börjar utanför Alltinget i Reykjavik. Tusentals personer demonstrerar, kastar toalettpapper, klottrar slagord, faster banderoller på huset och kastar snöboll på statsministern och kräver nyval.

 

21

 

1661 De engelska kväkarna förklarar offentligt att de aldrig ska bruka våld mot någon.

2000 Indianrörelsen i Ecuador leder ett uppror mot en regering som sätter Internationella Valutafondens diktat över sina förpliktelser mot det egna folket, och ockuperar parlamentet och avsätter presidenten. Sedan ingriper Clinton och tvingar på Ecuador en ny regering som fortsätter den gamlas politik.

 

22

 

1912 Arbetartåget för August Strindberg går av stapeln som en hedersbetygelse för den gamle demokraten som just varit i strid med det litterära etablissemanget.

1991 Fjorton aktivister avbryter CBSs, NBCs och PBSs nyhetssändningar med budskapet Bekämpa AIDS, inte araber

2011 Femtonhundra folkrörelseaktivister från alla slags rörelser, från ungdomarnas sociala centra till fackförbund, träffas i Marghera för att slå fast ett gemensamt folkrörelseprogram.

 

23

 

1875 Den första nedrustningskampanjen startar, i Liverpool, England.

1978 Generalstrejk börjar i Nicaragua, som till slut stjälper diktatorn Somoza.

2013 Protester mot höga elkostnader som en följd av privatisering börjar i Blagoevgrad i Bulgarien och sprider sig till ett 30-tal städer. Efter en månad avgår regeringen men protesterna nöjer sig inte med det utan kräver åternationalisering och lägre taxor.

 

24

 

1994 Indianer blockerar Ecuadors gruv- och oljeministerium ända tills ministern lovar att sluta leta olja på indianskt område. Blockaden hävs sedan han gått med på alla krav utom det viktigaste -- ett moratorium på oljeutvinning.

 

25

 

1959 80.000 gruvarbetare i Bochum, Västtyskland, demonstrerar mot upprustningen.

1969 Dolle Mina-rörelsen binder fast Amsterdams pissoardörrar i protest mot att inte kvinnor har gratis toalett.

1992 120.000 demonstrerar i Frankrike mot rasism och arbetslöshet.

2001 4000 personer från 120 länder samlas i Porto Alegre för att delta i Fórum Social Mundial, en folkrörelsernas motsvarighet till makthavarnas Davos-möte. Mest uppmärksammat blev när den franska bondeledaren José Bové deltog i en jordockupation.

2011 Den första massdemonstrationen på Tahrir-torget i Kairo samlar ungefär 15.000. Liknande demonstrationer äger rum även i Alexandria, Suez och Ismailia. Datumet valdes för att det var "Polisens dag" då alla har ledigt, men förstås också på grund av de nyss inträffade stora prishöjningarna på mat.

 

26

 

1948 En bojkottaktion mot engelska varor organiseras i Ghana i protest mot höga monopolistiska priser. Aktionen blir framgångsrik och engelsmännen sänker priserna. Rörelsen för självständighet får äran för bojkotten trots att denna arrangerats av lokala inhemska myndigheter, och självständighetsrörelsen växer ut över sin dittills trånga krets av engelskutbildade studenter.

1976 Fackföreningen på Lucas Aerospace lägger fram en produktionsplan grundad på sociala behov som alternativ till avskedanden. Företaget genomför ej planen men arbetare och tjänstemän tar själva fram handikappfordon, bussar m fl produkter.

1988 Aboriginees från Australien stiger i land i Dover i England och reser sin flagga till tecken på att de kräver landet som sitt.

1991 Hundratusentals demonstrerar i USA mot Irakkriget.

 

27

 

1734 New Yorks hembiträden bildar fackförening.

1907 Kvinnokonferens i Stockholm, den första i Sverige

1972 Första numret av Folket i Bild/Kulturfront kommer ut som ett samlat organ för i första hand den breda solidaritetsrörelsen. Tidningen är organiserad som en rörelse, men förlorar det mesta av sin kraft efter en serie successiva utrensningar av 'icke renläriga' på olika kanter.

 

28

 

1978 Idén om Folkkampanjen lanseras på ett möte i Miljöförbundet, sedan tidigare försök att bedriva kampanjen mot kärnkraften i olika smågrupper visat sig ineffektiva.

2011 Styrkta av sin framgångsrika demonstration jagar demokratirörelsen i Egypten bort kravallpolisen över Nilen med molotovcocktails och järnrör, varpå denna går under jorden.

 

29

 

1936 Gummiarbetarna i Akron genomför den första lyckade sittstrejken i USA, en metod som snabbt sprids i löpandeband-industrin och bidrar till att fackföreningarna får ett brett genomslag utanför de rena hantverksyrkena. Detta är den framgångsrikaste strejkrörelse någonsin och den äger rum mitt under mördande lågkonjunktur.

2000 1.200 demonstrerar utanför världsfinansens årliga hov i Davos, trots rigorösa avspärrningar.

 

30

 

1992 Hasan Zatara skjuts ner i sin butik i Hägerstensåsen av en rasist, vilket leder till att grannarna organiserar sig i föreningen Hasans vänner till skydd för alla invandrare.

1998 Indiska regeringen gör bönderna i Narmadadalen till viljes och stoppar dammbygget i Maheshwar.

2010 10.000 personer demonstrerar mot höjda kommunala taxor i Kaliningrad, och kräver att regeringen avgår. Det hela drar igång en våg av protester mot arbetslöshet, taxehöjningar och korruption i hela Ryssland.

 

31

 

1938 Pecannötskalare i San Antonio, Texas, oftast mexikanska invandrare, går i strejk som till slut omfattar 12.000 personer. Efter tre månader av polistrakasserier höjs lönerna, som den första framgången för mexikaner i USA.

1968 De vietnamesiska bonderevolutionärerna startar Tet-offensiven i syfte att tvinga stadsborna att ta ställning. De ockuperar alla större städer i Vietnam och håller dem ett par veckor men misslyckas helt med sitt mål. Å andra sidan får de Saigon-regimen att upplösas i intet och USA-regimen att förlora så mycket anseende att den internationella finansvärlden flyr i panik från dollarn. President Johnson avgår och USA tvingas på defensiven -- men kriget fortsätter i sju år till innan amerikanarna förmår svälja prestigen.

1980 Indianer ockuperar spanska ambassaden i Guatemala, som bränns ner av polisen varvid 309 dör.

2003 100.000 mexikanska bönder demonstrerar i Mexico DF mot frihandelsavtalet NAFTAs bedrägliga frihandel, som domineras av USAs jordbrukssubventioner och transnationella matbolag.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org