Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
- Grekland
- Albanien
- Bulgarien
- Rumänien
- Makedonien
- Jugoslavien
- Bosnien-Hercegovina
- Kroatien
- Slovenien
- Italien
- Spanien
- Portugal
- Frankrike
- Storbritannien
- Irland
- Belgien
- Luxemburg
- Nederländerna
- Tyskland
- Schweiz
- Österrike
- Ungern
- Slovakien
- Tjeckien
- Polen
- Danmark
- Norge
- Island
- Sverige
- Finland
- Estland
- Lettland
- Litauen
- Vitryssland
- Ukraina
- Moldavien
- Ryssland
- - Nordryssland
- - Centralryssland
- - Volgadalen
- - Nordkaukasien
- - Ural
- - Sibirien
- - Fjärran Östern
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

Europa

 

Statistik

 
 

 

Land
Bef
Yta
BNP
K
J
A
J
B
CO2
M
                     
Grekland
11
132
302
19,9
33
3
32
1
8
11
Albanien
3
29
12
4,5
-
13
34
4
1
55

Bulgarien

7
111
45
7,6
28
1
41
1
6
51
Rumänien
22
238
158
6,9
28
2
37
2
4
41
Makedonien
2
26
10
6,7
-
-
34
1
4
-
Serbien
7
102
39
2,3
-
7
-
2
4
20
Bosnien-Hercegovina
5
51
16
2,4
-
-
-
2
4
-
Kroatien
4
57
60
10,7
27
1
37
1
4
33
Slovenien
2
20
46
18,3
27
0
39
0
8
24
Italien
61
301
2037
26,8
27
2
31
1
8
17
Spanien
47
506
1375
22,0
33
2
30
1
8
9
Portugal
11
92
224
18,0
36
7
34
1
6
17
Frankrike
65
552
2555
27,5
33
1
39
0
6
11
Storbritannien
63
245
2259
27,7
36
1
38
1
9
14
Irland
5
70
204
29,8
36
2
27
1
11
6
Belgien
10
33
461
29,0
25
2
34
1
12
17
Luxemburg
1
3
52
55,1
27
0
29
1
19
7
Nederländerna
17
41
770
28,6
33
1
34
0
18
12
Tyskland
81
357
3306
27,6
30
1
35
1
10
11
Schweiz
8
41
522
32,8
33
1
32
0
6
27
Österrike
8
84
366
30,0
23
2
34
1
8
10
Ungern
10
93
132
13,9
31
1
39
1
7
-
Slovakien
5
49
86
13,3
20
-
41
1
12
-
Tjeckien
10
79
195
15,7
25
-
39
1
10
21
Polen
38
323
439
11,0
33
0
39
1
8
28
Danmark
6
43
306
31,2
25
0
42
1
10
11
Norge
5
324
414
37,7
26
0
42
0
8
8
Island
0
103
13
30,1
-
0
42
0
8
4
Sverige
9
450
445
26,8
25
1
45
0
6
10
Finland
5
338
232
27,3
26
0
42
0
11
29
Estland
1
45
19
12,3
35
0
42
1
11
222
Lettland
2
65
23
10,1
32
0
44
2
3
182
Litauen
4
65
36
11,2
32
1
41
1
3
117
Vitryssland
10
208
53
6,0
22
0
42
1
6
104
Ukraina
45
604
137
5,3
32
1
42
2
7
113
Moldavien
4
34
5
1,8
34
1
41
4
3
165
Ryssland
139
17075
1477
8,9
49
0
41
2
11
306
- Nordryssland
14
1663
*39
- Centralryssland
38
651
*114
- Volgadalen
30
802
*56
- Nordkaukasien
23
355
25
- Ural
12
824
*51
- Sibirien
19
6550
*85
- Fjärran Östern
6
6216
*24
                     
Land
Bef
Yta
BNP
K
J
A
J
B
CO2
M

 

 

Källor:
- Befolkning 2011, milj inv: CIA Fact Book 2011
- Yta, kvkm: CIA Fact Book 2003
- BNP 2010, mdr USD: CIA Fact Book 2011
- Köpkraft 2003, 1000 USD: World Fact Book 2003
- Jämlikhet; Gini-koefficient spridda år under 90-talet: CIA Fact Book 2003
- Analfabetism 2000, procent: CIA Fact Book 2003
- Jämställdhet; kvinnors andel av inkomsten 1995 i procent: UNDP Human Development Report 2000
- Barnadödlighet 2000, promille: CIA Fact Book 2003
- Koldioxidutsläpp per pers, ton 2000: World Resources Institute 2003
- Mord per miljon inv, spridda år under 90-talet: WHO Mortality Statistics 2000

* 1999


För den som är intresserad av mer traditionella landbeskrivningar hänvisar vi till www.leksikon.org


 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org