Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
- Grekland
- Albanien
- Bulgarien
- Rumänien
- Makedonien
- Jugoslavien
- Bosnien-Hercegovina
- Kroatien
- Slovenien
- Italien
- Spanien
- Portugal
- Frankrike
- Storbritannien
- Irland
- Belgien
- Luxemburg
- Nederländerna
- Tyskland
- Schweiz
- Österrike
- Ungern
- Slovakien
- Tjeckien
- Polen
- Danmark
- Norge
- Island
- Sverige
- Finland
- Estland
- Lettland
- Litauen
- Vitryssland
- Ukraina
- Moldavien
- Ryssland
- - Nordryssland
- - Centralryssland
- - Volgadalen
- - Nordkaukasien
- - Ural
- - Sibirien
- - Fjärran Östern
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

 

Danmark

 

 

 

Folkmängd 2003: 5,4 milj
Yta: 43.000 km2
Produktion 2003: 156 mdr USD

 

 

Kortbeskrivning: Del av Nordsjökustens slättland och del av det medeltida centrum för bondeuppror som Nordsjökusten var. Emellertid krossades bönderna i Danmark till skillnad från övriga nordiska länder och blev halvt livegna och exploaterade av godsägare. Livegenskapen mildrades från mitten av 1700-talet och i början av 1800-talet tog bönderna revansch: de organiserade sig i den Grundtvigianska väckelsen, grundade folkhögskolor och utbildade sig till kooperatörer som med hjälp av sin kooperativa marknadsföring och jordbruksservice helt enkelt konkurrerade ut godsen. Därtill tog de makten i staten 1901 och förvandlade sig på ett par generationer till goda borgare som hellre lierade sig med andra företagare än med andra folkrörelser. Beträffar de senare var arbetarrörelsen i Danmark relativt svag utom i Köpenhamn och lärde sig tidigt att kompromissa och fick aldrig samma ställning som i t.ex. Sverige och Norge. Under den tyska ockupationen lärde sig danska folket att slåss; från 1943 förde de en alltmer krigsmässig, folkrörelseorganiserad kamp mot ockupationsmakten som otvivelaktigt har bildat tradition: hårda konfrontationer och breda klassöverskridande samarbeten är vanliga i exempelvis 80-talets husockupationsrörelse och i dagens EU-motstånd.

Märkligt är att folkrörelsevågen 1965-75 i Danmark nästan uteslutande var en ungdomsfenomen och också kallas "ungdomsoppøret". Miljörörelsen var en ungdomsangelägenhet, kampen mot lyxsaneringar var en ungdomsangelägenhet, etc etc, förenad av en tät och sluten ungdomskultur, i stånd till imponerande mobiliseringar men när ungdomarna skaffat familj och jobb var det slut. Märkligt är också att denna täta och militanta kultur aldrig tog kamp om hegemonin i samhället utan ständigt mobiliserade i sakfrågor -- de stora frågorna förklarade man frankt vara "partiernas sak" och böjde sig under dessa. Med påföljd att folkrörelsesystemet i Danmark idag är det svagaste i Europa och en skamlös regering kan införa ett apartheidsystem och delta i USA-ledda plundringståg praktiskt taget utan protester.

 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org