Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
- Grekland
- Albanien
- Bulgarien
- Rumänien
- Makedonien
- Jugoslavien
- Bosnien-Hercegovina
- Kroatien
- Slovenien
- Italien
- Spanien
- Portugal
- Frankrike
- Storbritannien
- Irland
- Belgien
- Luxemburg
- Nederländerna
- Tyskland
- Schweiz
- Österrike
- Ungern
- Slovakien
- Tjeckien
- Polen
- Danmark
- Norge
- Island
- Sverige
- Finland
- Estland
- Lettland
- Litauen
- Vitryssland
- Ukraina
- Moldavien
- Ryssland
- - Nordryssland
- - Centralryssland
- - Volgadalen
- - Nordkaukasien
- - Ural
- - Sibirien
- - Fjärran Östern
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

 

Finland

 

 

 

Folkmängd 2003: 5,2 milj
Yta: 338.000 km2
Produktion 2003: 136 mdr USD

 

 

Kortbeskrivning: En utkant av Sverige fram till början av artonhundratalet, till större delen bebodd av svedjebönder. Därefter en utkant av Ryssland som tack vare sin västliga belägenhet tidigt industrialiserades (med skogsindustri) och fick kapacitet att hävda sin autonomi; i första hand var det städernas medelklass som stod för denna medan bönder och skogsindustrins arbetare organiserades via arbetarrörelsen. När det ryska imperiet bröt samman i första världskriget sökte båda dessa kretsar att bygga upp en finsk stat, först i någorlunda samförstånd men snabbt alltmer på kollisionskurs vilket resulterade i ett brutalt inbördeskrig 1917; medelklassen vann och arbetarrörelsen förbjöds.

Arbetarrörelsen lyckades anmärkningsvärt fort hämta sig från illegaliteten och kunde liksom sina nordiska bröder bilda folkhemsregering på trettitalet tillsammans med bonderörelsens parti men borgerskapet mobiliserade på bolsjevikspöket och spräckte denna allians. Militant antikommunism provocerade därefter två krig med Sovjet, ett på initiativ av Sovjet och därefter ett på initiativ av Finland.

Krigsminnena var därefter god jordmån för fredsrörelser som efterhand skapade legitimitet för finska statliga avspänningsinitiativ. Å andra sidan har traditionen av oförmedlad klasskonflikt skapat jordmån för en jämförelsevis militant arbetarrörelse som gärna tar strid för sina intressen, inte sällan med framgång.

 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org