Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
- Grekland
- Albanien
- Bulgarien
- Rumänien
- Makedonien
- Jugoslavien
- Bosnien-Hercegovina
- Kroatien
- Slovenien
- Italien
- Spanien
- Portugal
- Frankrike
- Storbritannien
- Irland
- Belgien
- Luxemburg
- Nederländerna
- Tyskland
- Schweiz
- Österrike
- Ungern
- Slovakien
- Tjeckien
- Polen
- Danmark
- Norge
- Island
- Sverige
- Finland
- Estland
- Lettland
- Litauen
- Vitryssland
- Ukraina
- Moldavien
- Ryssland
- - Nordryssland
- - Centralryssland
- - Volgadalen
- - Nordkaukasien
- - Ural
- - Sibirien
- - Fjärran Östern
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

 

Irland

 

 

 

Folkmängd 2003: 3,9 milj
Yta: 70.000 km2
Produktion 2003: 119 mdr USD

 

 

Kortbeskrivning: Irland erövrades av England under medeltiden och blev Englands första koloni. Det skedde så att irländsk jord under 1600-talet tilldelades engelska godsägare som lät de irländska bönderna stanna kvar som arbetare eller, med tiden, arrendatorer. Undantaget var området kring Belfast där jorden tilldelades skotska småbrukare. Ett av syftena var billig mat till engelska lågavlönade arbetare, ett system som fungerade så väl att under den stora irländska svälten på 1840-talet matexporten fortsatte obehindrat trots att 750.000 irländare svalt ihjäl. Irländarna försvarade sig med traditionella skatteuppror i mindre skala fram till ca 1800 då också hantverkare och medelklass i städerna började organisera nationella rörelser och på det sättet blev pionjärer för denna globala tradition.

På 1820-talet organiserades världens första massorganisation med betalt medlemskap, Catholic Association, vars syfte var att få bort all diskriminering av katoliker, dvs Irlands majoritet. Den hade fullständig framgång, men skapade också en kil mellan denna majoritet och Ulsters skotska småbrukare som dittills hade agerat tillsammans. Under 1800-talets mellersta halvsekel florerade nationalistiska hemliga radikala sällskap bland irländare på Irland och i USA, samt med tiden ett legalt inriktad politiskt parti för irländskt självstyre. Dessa gjorde gemensam sak med 1880-talets bonderörelse, Irish Land League, vars syfte var lägre arrrenden. Det var denna rörelse som myntade begreppet bojkott när godsförvaltaren Charles Boycott sattes i blockad för sina vräkningar av arrendatorer. Den hade också framgång: brittiska staten började lösa ut godsägarna och sälja marken billigt till arrendatorerna som från 80-talet började bli välbärgade bönder.

Eftersom bönderna samarbetat med nationalisterna kände de sig som nationalister och bar upp en blomstrande irisk kultur, den s.k. keltiska renässansen (inspirerad av den samtida arabiska i Egypten). I städerna Belfast och Dublin levde dock utfattiga arbetare som organiserade desperata strejker enligt syndikalistiskt mönster i början av 1900-talet -- men också en väpnad kår som gjorde huvudarbetet under det tragikomiska påskupproret 1916. De överlevande deltagarna i detta uppror organiserade motståndet mot allmän värnplikt under första världskrigets sista år och blev pga detta så populära att de valdes till majoriteten av parlamentsmandaten 1919. De förklarade sig då som oberoende irländskt parlament och utkämpade ett krig mot det krigströtta England 1920-21. Sen gav England upp och lät Irland bli dominion inom samväldet, varpå de som ville ha full självständighet gjorde uppror mot irländska regeringen och utkämpade ett mycket blodigare krig mot den.

Det självständiga Irland gjorde försök att industrialisera med nationalistiska förtecken men industrialiseringen tog inte fart förrän 1980-talets fotlösa företag sökte sig dit på grund av de låga lönerna. Det var också först denna industrialisering som gav spelrum för sådana nya folkrörelser som i övriga Västeuropa frodats sen 60-talet.


 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org