Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
- Grekland
- Albanien
- Bulgarien
- Rumänien
- Makedonien
- Jugoslavien
- Bosnien-Hercegovina
- Kroatien
- Slovenien
- Italien
- Spanien
- Portugal
- Frankrike
- Storbritannien
- Irland
- Belgien
- Luxemburg
- Nederländerna
- Tyskland
- Schweiz
- Österrike
- Ungern
- Slovakien
- Tjeckien
- Polen
- Danmark
- Norge
- Island
- Sverige
- Finland
- Estland
- Lettland
- Litauen
- Vitryssland
- Ukraina
- Moldavien
- Ryssland
- - Nordryssland
- - Centralryssland
- - Volgadalen
- - Nordkaukasien
- - Ural
- - Sibirien
- - Fjärran Östern
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

 

Ryssland

 

 

 

Folkmängd 2003: 144,5 milj
Yta: 17.075.000 km2
Produktion 2003: 1.350 mdr USD

 

 

Kortbeskrivning: Ett stort folktomt område där Moskvas härskare desperat började bygga en stat till skydd för ryttarfolkens och (från 1500-talet) västeuropeernas makt. Denna stat kunde bara byggas till enorma kostnader, dvs skatter och våld (eftersom det inte fanns någon handel som kunde ge vinster), vilket bönderna alltid har försökt försvara sig emot i stora episka upprorsrörelser. Styrkeförhållandena var dock till böndernas nackdel varför de förslavades, i händerna på godsägare som i gengäld tvingades stå staten till tjänst som byråkrater och officerare.

Systemets beroende av tvång och våld samt det låga ekonomiska utbytet av detta skapade en stark tradition av motstånd även inom den utbildade medelklassen; denna började under 1800-talet söka allierade för att göra revolution och införa ett mer effektivt system -- med bönderna eller med arbetarna. De senare arbetade i den storindustri som europeiskt kapital investerade i från 1800-talets slut och som huvudsakligen levererade vapen till staten. Första världskriget var mer än den ryska staten klarade av, den förlorade respekten i alla samhällsskikt och föll utan motstånd, och de inkallade soldaterna begav sig hem till sina byar för att dela upp storgodsens jord. I kaoset kunde Petrograds och Moskvas arbetarmiliser -- skapade för att upprätthålla ordningen lokalt -- hjälpa en radikal grupp medelklassintellektuella att bilda regering på löftet om fred och bröd 1917. Detta löfte kunde inte infrias, men eftersom omedelbart Rysslands krigsallierade hjälpte grupper av missnöjda officerare att göra uppror kunde den nya regeringen mobilisera alla patriotiska krafter till nationens försvar, och lyckades på det sättet överleva.

Dess program om nationell utveckling kunde dock bara genomföras till priset av att bönderna på nytt förslavades och beskattades grovt; ett liknande system infördes också för arbetarna i den statliga industri som byggdes upp med blixtfart från 1930. De brutala metoderna (som bl.a. innefattade jättelika slavläger i syfte att exploatera de orörda vidderna i nord och öst) och den härskande gruppens stigande isolering och privilegier skapade dock en utbredd maskning i hela samhället som efterhand underminerade det nationella utvecklingsprogrammet; detta föll dramatiskt 1989-92 och de exkommunistiska hierarkierna har istället etablerat sig som kapitalister med stulen f.d. statsegendom. Dessvärre utan särskilt mycket motstånd.


Regioner

 

Nordryssland: St. Petersburg - Ishavet

Centralryssland: Moskva - Voronezj

Volgadalen: Kazan - Astrakhan

Nordkaukasien: Rostov - Kaspiska havet

Ural

Sibirien: Omsk - Irkutsk

Fjärran Östern: Tjita - Kamtjatka

 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org