Folkrörelser och protester

Utgiven av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

Folkrörelsestudiegruppen

Folkrörelsebloggen

Rörelsenätverket

Folkrörelsedatum

Utredningsprojekt

Nordiska ungdomshusutredningen

Bokprojekt

Demokratins bärare. Global historia

Nya folkrörelser i Norden

Reclaim Gandhi - Indian-Nordic Encounters 1917 -2006

Uppslagsverk

Definitioner

Lexikon

Landbeskrivningar

Metoder

Historiska mobiliseringar

Litteraturlistor

Folkrörelsesystemet

Allmänningsrörelser

Arbetarrörelser

Bonderörelser

Fredsrörelser

Globala rättviserörelser

Kvinnorörelser

Miljörörelser

Andra rörelser

Asia social Forum

Vasudhaiva Kutumbakam

Artiklar

 

In English:

Popular movement traditions. A global history since the year 0.

UN Conferences on Environment and Development 1972-2022 – and movement responses

 

Last decades' popular movement history

Movement methods

Other articles

 

Arkiv

Bygg landet - igen!

Ny bok! Ett förslag till hur vi ska komma ur den permanenta nedskärnings- och arbetslöshetstillvaron. Läs mer här!

 

Demokratins bärare

Läs också Demokratins bärare. Tvåtusen års global folkrörelsehistoria i en bok!

Du kan köpa boken här.

Mer om Demokratins bärare finns här.

Aktuellt

The implosion of the walls between movements. Om olika rörelsers respons på COVID-19.

Botanisera gärna bland våra texter om folkrörelser och mobiliseringar:

Vad är en folkrörelse?


En "rikstäckande organisation" som den traditionella statsanpassade akademiska forskningen hävdade? Eller "den ideella sektorn" som den nya statsanpassade akademiska forskningen påstår? Nej - inte alls! En folkrörelse är något upproriskt, något som vill förändra världen.
Läs mer om folkrörelsers erfarenheter

Generalstrejken i Hongkong, majssådden i Anenecuilco och ......

Här kan du hitta de avgörande ögonblicken i mänsklighetens senare historia. De ögonblick då ett beslutsamt agerande från en grupp eller en klass ändrade världshistoriens gång.
Läs mer om folkrörelsemobiliseringar

Initiativ, kompromisser och funktionärer

Ca 280 viktiga ord i folkrörelsevokabulären. Vad betyder egentligen kommunism? Liberalism? Spontana livsyttringar? Övre medelklass?
Läs mer i vårt folkrörelselexikon

Vad hände den 1 juni 989?

Söker du skäl att fira? Här hittar du tvåtusen viktiga datum ur folkrörelsehistorien
Läs mer om historiska folkrörelsedatum

 

 

Uppdaterad 2023-07-06

English

 

Aktuella kampanjer och mobiliseringar

Aksjon for velferdsstaten

Nätverk för gemensam välfärd

Tidigare mobiliseringar

Baltutlämningen - statlig historieförfalskning

 

World Social Forum

Asia Social Forum


Reportage, kritik och foton från Asia Social Forum

Toppmötesprotester

Toppmötes-protester 1968-2002 (pdf)
Folkrörelsestudie-gruppens rapport 2002:1
 
FN-konferenser om miljö
1972-2022
Omfattande sammanställning med foton.

Köpenhamn 2002
EU-toppmöte. Omfattande sammanställning med foton.
 
Johannesburg 2002
FN:s möte om miljö och utveckling
 
Göteborg 2001
EU-toppmöte. Mycket omfattande sammanställning.

Climate Movement
History of the movement 1800-2019 (pdf)

 

eXTReMe Tracker