Dokument

Ayalaplanen

 

Personporträtt

Emiliano Zapata

Gildardo Magaña

 
Mobiliseringar
- Den grundtvigianska bonderörelsen
- Irish Land League
- Bayrische Bauernbund
- Farmer's Alliance
- Morelos zapatister
- Kisan Sabha
- Den kinesiska bonderörelsen
- Hukbalahap
- Den vietnamesiska bonderörelsen
- La Convención
- KRRS och Shetkari Sanghatana
- Franskt bondemotstånd
- 6S
- Chiapas zapatister
- Via Campesina

 

 

 

Tillbaka till Bonderörelser

Läs fulltext om folkrörelser här!

 

Morelos' zapatister

 

 

 

 

 

Mexico runt sekelskiftet 1900 behärskades av en grupp politiker och företagare som strävade efter att anpassa landet till världsmarknaden. Bland annat strävade de efter att böndernas jord skulle tas över av plantager för världsmarknadsproduktion. I den lilla delstaten Morelos söder om Mexico DF var det sockerplantager som med stöd av domstolar och politiker ockuperade byarnas jord.

År 1910 skulle Mexicos diktator omväljas men en falang av borgerskapet i norr reagerade mot fåtalsväldet, gjorde uppror och krävde demokrati. Detta utnyttjade bönderna i tre byar i Morelos - Anenecuilco, Moyotepec och Villa de Ayala - som invaderade den mark som sockerplantagerna hade stulit och sådde majs. Tack vare upproret i norr hade myndigheterna inte tid att hindra dem och deras initiativ spreds till flera byar, och snart nog anslöt de sig också till upproret mot diktatorn.

Detta uppror hade framgång. Diktatorn flydde och upprorsledaren blev president -- och skickade militär för att slå ner Morelos bönder för att inte regeringsmakten skulle hotas.

Men trots en folkmordspolitik som kostade en fjärdedel av Morelos invånare livet lyckades militären aldrig besegra bönderna. Under tio års tid kunde de utnyttja en rörlig krigföring som med tiden band militären ett fåtal befästa platser, samtidigt som de genomförde sin egen jordreform som drev bort sockerplantagerna. År 1921 slöt de ett avtal med en reformsinnad falang från norr och hjälpte denna att erövra statsmakten. Som belöning fick de sin jordreform erkänd och inskriven i grundlagen.

Tyvärr var bonderörelsen begränsad till Morelos och dess närmaste omgivningar. Därför fick jordreformen begränsad genomslagskraft. I resten av Mexico genomfördes den bara delvis, som en gåva från en välvilligt paternalistisk stat under 30-talet, med baktanken att bönderna som tack skulle stödja regeringen i val och ta låga priser för maten.

Morelos bönders bestående bedrift var att etablera jordreform på den globala dagordningen som en oundviklig del av en moderniserande politik. Jordreformer genomfördes också i nästan hela världen, till förmån för hundratals miljoner bönder -- om än inte för majoriteten.

Läs mer om Mexico här.

Litt: John Womack: Zapata and the Mexican revolution, Alfred Knopf 1969; Gerardo Otero: Agrarian reforms in Mexico, i William Thiesenhusen: Searching for agrarian reform in Latin America, Unwin Hyman 1989.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org