Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Johannesburgkonferensen
WSSD 2002
World Summit on Sustainable Development

 

 

 

Den globala konferensen om hållbar utveckling fortsatte på den väg Rio slagit in på – att låta marknaden ta hand om problemen. Detta hände nämligen under de år de rika länderna på alla sätt försökte låsa in utvecklingen i marknadstermer via WTO. Emellertid stötte detta på ett motstånd från Sydländerna – liksom det samtidigt gjorde på WTOs möten –; exempelvis lanserade värden Thabo Mbeki begreppet ”global apartheid” som beteckning på systemet, ett begrepp som fick avsevärd spridning på konferensen.

En överenskommelse om vatten och avlopp antogs dock.

Johannesburgkonferensen blev också ett avgörande steg för att bryta med förlamande konsensus bland folkrörelser och NGOer. En rörelse för rättvisa och mot privatisering började ta form under toppmötet med hjälp av demonstrationer mot privatiseringar och andra nyliberala knep, samt en alternativkonferens som låg 35 km bort från den officiella. Den officiella konferensen mötte omfattande kritik från långt fler än rättvise- och antiprivatiseringsalliansen för sitt underordnande av utvecklingsfrågorna under WTOs marknadsevangelium.

Samtidigt satte Johannesburgkonferensen igång en våg av antiprivatiseringsrörelser inom Sydafrika som har fortsatt sen dess.

 

Länkar:

FNs officiella webbplats

Wikipedias referat

 

Dokument:

En omfattande samling dokument finns på Global Policy Forums webplats

Patrick Bond: WSSD both attacks and abets ”global apartheid”

Carl Death: Troubles at the top: South African protests and the 2002 Johannesburg Summit

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org