Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Olympiska Spelen i miljöförstöring

(Olympics of Pollution)

Förberedelser för "Skit-OS"

På Sergels Torgs trapp anordnades de sk Olympics of Pollution där olika förorenare i sin frånvaro tilldelades medaljer, dock ej guld, silver och brons, utan bly, kvicksilver och kadmium. Det är tyvärr svårt att i efterhand tillgå det fulla resultatet av denna tävling, men ett klipp från ett reportage om 1972-händelserna visar ett reportage från evenemanget, där det framgår att i grenen luftförorening erhöll General Motors Bly-medaljen och Toyota Kvicksilver…

Här finns ett diskussionsunderlag från planeringen.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org