Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Alternativ Stads medverkan.
Alternativa sightseeingturer

 

Några individer i Alternativ Stad hade deltagit under upprinnelsen i Powwow (däribland Ingrid Eriksson och Per Janse). Då juni 1972 närmade sig började även hela organisationen att organisera sig. Man höll öppet hus för tal och framträdanden i Kungsträdgården, ordnade gratis utlåning av vita cyklar (efter en idé från Amsterdam) och arrangerade sightseeing-turer runt Stockholm bland trafikaruseller och rivningskvarter (Stockholms City var på den tiden en enda grop som skulle ge plats åt det ett bilsugande kontors- och köpkomplex, ett ”funktionsdugligt” city enligt Stockholms kommunalpolitiker).

Bussarna drevs med biogas, ett för tiden närmast exotiskt drivmedel.

Dokumentation

Alternativ sightseeing - poster 1

Alternativ sightseeing - poster 2

Inbjudan till pressen

Inbjudan till sight-seeingtur by bike

Manus till sightseeingturen

Berättelse om sightseeingturen

Sightseeing-organisationen

Planeringspapper

Kärleksbrev till FNs uthyrningscyklar

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org