Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Resultat

 

 

När det lugnade sig efter 1972 års händelser visade det sig att vågorna rört sig en hel del så att de påverkade utvecklingen av den globala miljörörelsen för lång tid.

  • "Befolkningsfrågan" var i stort sett borta från dagordningen - även om de båda huvudkritikerna Indien och Kina förde sin egen tämligen rabiata befolkningspolitik.

  • USA-organisationernas dominans i miljöpolitiken var bruten och Sydländernas inflytande skulle bara märkas mer och mer.

  • Den tekniska syn på miljöfrågan som t.ex. Aspen-institutet och Rom-klubben gjort sig till talesmän för tvingades föra en kamp mot en mer social syn. Deras datastyrda dröm fick konkurrens av begrepp som "miljörättvisa" och "miljöutrymme", och den officiella kompromissen inehöll en stark dos av reformistisk politik där rättvisa, rimlighet och demokratiskt deltagande hade ett stort utrymme.

  • Och de stora internationella konferenserna form var fastslagen - ett möte för regeringar, ett möte för mer eller mindre etablerade organsationer, och ett möte för de radikala kritikerna.

En utveckling av detta kan läsas här.

 

Konferensen om Miljö och Utveckling i Rio 1992 befäste tre av dessa fyra punkter. Emellertid dog den sociala synen i det nyliberala isvattnet och Aspen-institutets dröm om automatisk styrning via marknaden tog sig tillbaka till de formella och informella styrdokumenten.

 

Här finns den internationella miljörörelsens kritik, på den brasilianska miljörörelsens motsvarighet till Folkets Forum, 2012

En kortare variant.

Och här är vår egen kritik.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org