Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare

 

Taghi Farvar och Jan Fjellander från Oi kommittén på teach-in på ABF-huset våren 1972

---

Oi-gruppen bildades på ett möte för unga forskare i Hamilton, Canada, 1971 där bland annat grupperna från miljösommarlägret i Stockholm 1967 och den Internationella trafikrevolutionen deltog.

Ett fokus för mötet var den såkallade Gröna Revolutionen, dvs den jordbruksteknik som spreds i sydländerna under 60-talet och där kemikalier och massor med vatten var nödvändiga inslag, och där skuldsättning, förgiftning och avhysning av småbönder blev lika nödvändiga följder.

Hamilton-rapporten kan ses som det första seriösa internationella miljörörelsedokumentet, och fick stor betydelse före Stockholmseevenemanget. Bland annat presenterades det på ett teachin på ABF Stockholm i mars 1972. Sedan glömdes det tyvärr bort.

En nyckelperson i Sverige och i Powwow-gruppen var Jan Fjellander (radioman och forskarsamordnare mm), som också såg till att Miljöforum fick en bredare global representation än det var tänkt.

Läs också Oi-gruppens programförklaring.

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org