Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Oi-gruppen

Teach in om miljö och utveckling, ABF 18.3.1972

 

 

 

Uppläggningen av detta teachin är oss tyvärr obekant eftersom vi inte har tillgång till något program. Däremot finns en oerhört ambitiös dokumentation.

I dokumentationen ingår Hamiltonrapporten plus ett antal artiklar:

Barry Commoner: The origins of the environmental crisis. Här utvecklas Commoners uppfattning att mijlökrisen beror på moderna produktionsmetoder, med exempel från olika branscher.

Barry Commoner: Population and health programs. Problemen beror inte på att de fattiga är för många utan att de rika konsumerar för mycket.

Taghi Farwar: DDT och kampen mot malaria. En historik om en okunnigt tillämpad teknik som inte bara ledde till förgiftning av miljön utan till resistens hos de organismer man ansåg sig bekämpa.

Erich Jacoby: The green revolution - a challenge not a solution. Fokus på de sociala problemen, i första hand konkurser bland småbrukarna och därav följande ökad arbetslöshet och därav följande undernäring.

Kriano Nimpuro: Den gröna revolutionen - vad innebär den?. Några fallstudier i Afrika som belyser Jacobys tes.

Björn Gilberg: Symbiotic nitrogen fixation, a key to world protein. En argumentation för att konstgödsel borde ersättas med mer odling av baljväxter.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org