Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Detta hände 2012

 

 


Friends of the Earth's Rio-affisch 2012

---

Stockholm + 40 och Rio + 20 är rubriker på en mängd aktiviteter under våren som alla leder till Rio, där det globala miljöengagemenget kulminerar i juni, såväl det officiella som det alternativa.

21:a april
Forum för global rättvisa i Skärholmen. 40 år sedan FN:s konferens för miljö och utveckling i Stockholm. Vi firar 40 år av kamp, och bygger morgondagens allianser för en rättvis omställning och ett hållbart klimat.

23-25 april
Officiellt uppmärksammande av Stockholm 72 genom konferensen Stockholm + 40 på Munchen-bryggeriet i Stockholm
Vi är där och protesterar mot kommersialiseringen av miljön och mot att den svenska regeringen falskeligen påstår sig driva en energisk miljöpolitik! Vi delar ut flygblad på engelska och svenska mot FN-processens alltmer kommersiella inriktning, och dessutom delar vi ut ett flygblad mot Förbifart Stockholm till delegaterna.
Gatudemonstration vid ingången den 23 från kl 8.
Presskonferens på Munchenrestaurangen kl 11.

Göteborg: Fira! Stå emot! Ställ om!
Folkrörelsekonferensen 18 – 20 maj
Fredag: Vilka är lärdomarna av 40 års kamp för miljö och solidaritet?
Lördag: En dialog mellan forskare, aktivister och partier om frågorna; Vadå grön ekonomi? och Hur kan vi organisera en rättvis omställning?
Söndag: Vad gör vi för att lösa klimat-, miljö- och samhällsproblemen idag och imorgon?
Rapport från folkrröelsekonferensen

Världsmiljödagen
5:e juni

Rio + 20
22 juni… i Rio de Janeiro

Miljörörelsens kritik.

Kortversion

Den brasilianska miljörörelsens motsvarighet till Folkets Forum 72.

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org