Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Miljöforum /

Environment Forum

 

Svenska regeringen hade tagit initativ till en egen ”alternativ” konferens Environment Forum, som hölls i Konstfacks lokaler på Valhallavägen. Många forskare och aktivister m.fl. valde att framföra sina budskap både på Folkets Forum och Miljöforum. Stockholm präglades dessa veckor av de globala framtidsfrågorna.

Miljöforum var från början tänkt att på FN-maner vara en träffpunkt för särskilt inbjudna organisationer, eller vad som på FN-språk kallas NGO-er. Emellertid visade det sig att dessa, liksom de inbjudna experterna, hade en markant slagsida åt de etablerade i-länderna. Kritik mot detta framfördes av Oi-kommittén såväl som Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd och Svenska FN-kommittén och inbjudningslistan breddades i sista stund.

Ett resultat av detta var att fokus skiftade kraftigt - från att ha dominerats av Nord-organisationer som ansåg att det stora problemet var att de fattiga förökade sig för mycket, till att domineras av Syd-organisationer som ansåg att de rika konsumerade för mycket.

Detta åskådliggjordes dramatiskt då en grupp från syd till de amerikanska delegaternas förskräckelse protesterade offentligt mot nord-övervikten under fredagens debatt och fick tll stånd en programändring.

Här finns såväl det tänkta som det i verkligheten genomförda progarmmet.

Märkligt nog stod detta statliga forum bakom denna tidning som gavs ut med ett nummer varje dag konferensen ägde rum.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org