Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Alternativ teknik

Utställning på Moderna Museet

 

T.v. Peter Harper instruerar. T.h. alternativa versioner.

Under juni 1972 ordnades en utställning på Moderna Muséet som kvalitativt var
ett av de kanske viktigaste inslagen denna sommar. Gestaltningen var inte märklig,
skärmar med teckningar och skisser, men innehållet var desto märkligare.
Det hade dittills hört till ovanligheten att teknik sågs som något annat än en mer
eller mindre linjär utveckling, från omodernt till modernare, från långsamt till effektivare etc.

Här framställdes idén om att olika sorters teknik hade olika inverkan på naturens kretslopp, att vissa sorter representerade miljöfarliga vägval medan andra, alternativa sorter var klokare.

Ekologiskt byggande, förnyelsebara energikällor, allt sådant som vi idag ofta hör i debatten, var här nytt.

Alternaitv teknik (Alternative, intermediate, soft technology, kärt barn fick många namn), eller som namnet på utställningen löd: För en teknik i folkets tjänst.

Bland de tongivande krafterna bakom utställningen var Björn Eriksson och Peter Harper. Harper kom sedan att bli en av initiativtagarna till CAT, Centre for Alternative Technology i Wales, där praktik och teori kring teknik i alla dess former ställts ut.
Harper har följt, analyserat och debatterat den alternativa teknikens utveckling, hela tiden i en kritisk och förutsättningslös anda. ”Small is beautiful” var ett slagord (Shumacher), men Harper menar att det inte alltid är fallet. Harper är idag en av de drivande bakom Zero Carbon Britain och han skrev nyligen en tillbakablicköver den brittiska alternativ-teknikrörelsens 40 år av praktik och teori, kallad AT@40.

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org