Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Den officiella scenen 2012

 

Sångdemonstration utanför regeringens Stockholm+40 konferens

----

Stockholm+40 är ett toppmöte inför det beslutande toppmötet Rio+20, med 40 miljöministrar och den kinesiska premiärministern. Utvalda experter, organisationer som Greenpeace, näringsliv och ungdomar.

Tre områden ska diskuteras

  • Innovation: "Vi måste nu nya lösningar som bygger på ett nära samarbete mellan aktörer inom forskarvärlden, näringslivet och den finansiella sektorn".

  • Hållbar produktion: "Skapa incitament för företag att göra sin produktion till mer hållbara lösningar och ta ett större socialt ansvar kräver att beslutsfattare, forskare och näringsliv tänka i nya och annorlunda sätt."

  • Och Hållbar konsumtion: "Hur finner vi en hållbar balans där alla kan njuta av en acceptabel levnadsstandard utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov "

Jämfört med tidigare FN-konferenser för 20 och 40 år sedan finns det ett radikalt skifte i förhållande till såväl politiskt innehåll som folkligt deltagande.

1972 motsatte sig regeringen en mässa där utvalda företag och organisationer kunde visa upp sina lösningsförslag på mijlöproblemen. Istället finansierade den Envrionmental Forum där en fri debatt om alla frågor angelägna för alla i det civila samhället. 60 radikala miljöaktivister från tredje världen fick möjlighet at utmana den dominerande västerländska miljödiskursen.

1992 fick det folkliga deltagandet starkt stöd av generösa medel för kampanjer och deltagande i processen. Efteråt fortsatte detta genom lokalt Agenda 21-arbete för folkligt deltagande i varje kommun i Sverige.

Den här gången har inga medel varit tillgängliga för för folkrörelsedeltagane. Kritiska röster undantagna från regeringskonferensen och även lokala Agenda 21-aktörer utesluts av ointresse från regeringeni. Det civila samhällets roll reduceras till att ge råd till företag och regeringar som experter och ta upp frågan om konsumtion.

Stockholm+40-konferensen är en avgörande legitimeing av den nya svenska strategin att utesluta folkligt deltagande och istället främja s.k. "grön ekonomi" som lösningen på den globala sociala och mijömässiga krisen, där handel med utsläppsrätter och odlande av biobränslen i storföretagsregi ses som patentlösningen på de flesta problem.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org