Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Powwow

 

 

Per Janse, Ann Zacharias och Björn Eriksson från Powwowgruppen berättar på Gärdet-festen 1971 om den förestående FN-konferensen och varför den föreföll otillräcklig

---

Powwow-gruppen bildades ur de kretsar som arrangerat miljölägret i Stockholm 1967 och den Internationella Trafikrevolutionen 1970, med nya tillskott allteftersom konferensen närmade sig.

Powwowgruppen formulerade ett upprop på svenska och engelska vilket sändes ut brett. Där uppmanades alla som ville att delta i diskussionen och organisera lokala aktiviteter under världsmiljödagen. Uppropet genomsyrade mycket av det som pågick parallellt med FN-konferensen, aktiviteter som väckte världsmediernas intresse och gav budskapen globala vingar.

I detta upprop förekommer uttryck och förhållningssätt som idag är ganska gängse. Vid denna tid, var miljöfrågan emellertid ofta reducerad till frågor om utsläpp och avlopp. Här togs nu ett helhetsgrepp om hur den hela ekonomiska tillväxten måste defineras om, om hur klyftorna i världen var kopplade till miljöproblemen och om hur ett allmänt engagemang från alla medborgare i alla länder, var nödvändiga om mänsklighetens framtid skulle te sig ljusare.

En av de mer framträdande rösterna i Powwow-gruppen var framlidne Björn Eriksson. Denne civilingenjör, med sin dagliga verksamhet på IVA med riksdagsmän och forskare, deltog även djärvt i de alternativa aktiviteterna. Med sina stora övergripande kunskaper och insikter om miljöproblemens egentliga orsaker samt sina klarsynta visioner om vad som behövde göras, hela tiden med en betoning av det breda deltagandet från alla och envar, kom han att spela en viktig roll under hela processen fram till juni 1972.

Powwowgruppen tog några egna initiativ, tex en utställning på Moderna Museet om miljövänlig teknik samt Olympics of Pollution. Dessutom deltog man i initiativ till breda aktiviteter som fick en egen profil och motor, i takt med att juni 72 närmade sig; Oi-gruppen som organiserades av miljöforskare i uländer och konferensen, Folkets Forum i ABF-huset och aktioner för stadsmiljön som Alternativ Stad arrangerade. I april arrangerade man t.ex. ett teachin om ekologi på ABF i Stockholm. Powwow-gruppen fick kontakt med ett antal ytterligare, mer eller mindre intressanta, initiativ. De kunde man informera om på ett presscenter som fanns på plats, då medier och andra strömmade in till Stockholm.

Skrifter från Powwow: Lita inte på FN och Powwows flygblad Vår planet skändas

Flygblad UN Conference - accomplishments and shortcomings från juni 1972

Rekonstruktion av Powwow Newsletter från april 1972.

Skrift Ecology and revolution

Från planeringen:

Inbjudan till infomöte 26.10.1971

Protokoll från möte 13.4.1972

Protokoll från möte 20.4.1972

Nedan: Roland von Malmborg sjunger på Powwowmöte på Åsö gymnasium hösten 1971 inför FN-konferensen

 

 

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org