Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Stockholm+50
2022

 

 

Det planeras också en FN-konferens till Stockholm under året. Uppenbarligen är inte mycket innehåll spikat, åtminstone inget som publiceras på deras webbplats.

Naturligtvis planeras också någon form av folkrörelsemobilisering för att klargöra vad som verkligen behöver göras. Vi återkommer om detta och hänvisar tills vidare till arrangörernas webbplatser.

 

 

Länkar

Konferensens officiella webbplats

Folkets Forum för miljö och rättvisa

 

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org