Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Folkets Forum

Oberoende konferenser i ABF-huset

 

 

Panel under Folkets Forum. ordförande i mitten Björn Eriksson, t.h. Barry Commoner, t.v. Hannes Alfvén och Taghi Farvar

---

En bitvis stormig tummelplats. På initativ från Powwow-gruppen träffades politiskt radikala människor och intresserade från bla miljörörelsen, forskarvärlden och arbetarrörelsen.

Här finns Folkets Forums program samt en affischfacsimil.

Kapitalism och miljöförstöring - ett inslag på programmet

Folkets Forums slutdeklaration.

Folkets Forums pressmeddelande om Hog Farm och Life Forum

 

Från planeringen:

De första stegen har tagits

Pressmeddelande 14.2.1972

Kallelse till det stora planeringsmötet 8.4.1972

Protokoll från planeringsmötet 8.4.1972

Folkets Forums antagna plattform

Deklaration

Pressmeddelande Folkets forum - ett oberoende alternativ

 

 

 

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org