Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Övrigt

 

 

Inoffciell amerikansk inblandning

CIA, eller i alla fall informella amerikanska maktintressen, tycktes dyka ner i den svenska ankdammen för att plumsa runt och skapa oreda. Entydiga bevis är alltid svåra att anföra när det gäller inblandning från expansiva underrättelsetjänster.
Det har i alla fall inte anförts några dementier inför påståendet att man från det hållet följde förberedelserna noga och under juniveckorna gjorde insatser för att avleda och förvirra misshaglig kritik, tex mot den pågående amerikanska krigföringen i Vietnam (ett av tidens stora miljöbrott där tonvis med avlövningsmedel hälldes ner över de vietnamesiska skogarna för att försvåra gerillans rörelseutrymme).

Även om detta inte lyckades och denna kritik kom upp såväl på den officiella konferensen (bla av svenske statsministern Olof Palme) som på de alternativa, gjordes olika försök.

Man kunde t.ex. ana denna avledande kraft bakom en demonstration mot valutrotningen som ordnades (i sig en viktig fråga, men en av de få miljöproblem där amerikanska intressen ej var delaktiga) och bakom det tältläger vid Skarpnäck där kolonin Hog Farm hade flugits för att sprida utspädda ”Love and Peace”-budskap till cannabisångorna.

Initiativet skapade en del oreda eftersom hårdfört marxistiska krafter utnyttjade denna inblandning till att försöka driva Folkets Forum längre åt vänster och endast tillåta deltagande av grupper med uttalat socialistisk profil. Detta lyckades dock endast delvis, men skapade frustration och split under detta projekts gång.

Hog farm-aktivister på Skarpnäcksfältet uppvaktas av FN-konferensens generalsekreterare Maurice Strong

--

Till hela denna bild hörde en omständighet som senare blev känd, nämligen att en av de närmaste rådgivarna till dåvarande president Nixon, John Ehrlichman hemligen var i Stockholm för att leda operationerna, såväl inom den officiella som på de alternativa arenorna.

Detta var ett exempel på att den internationella storpolitiken hade kommit till Stockholm dessa juniveckor. Andra omständigheter var att att Sovjetblocket bojkottade konferensen (pga att Västtyskland fick delta men inte Östdito/DDR) samt att Folkrepubliken Kina alldeles innan evenemanget blivit medlem i FN (dessförinnan endast Taiwan).

Det senare väckte viss nyfikenhet. De kinesiska delegaterna var ännu något av främmande fåglar in den internationella tranedansen, då de dök upp i sina Mao-jackor och det var ovisst hur de skulle agera och rösta etc. De anslöt sig huvudsakligen till den sk 77-gruppen, dvs av Öst- och Västblocken oavhängiga uländer (idag betydligt större och mer heterogen). Därifrån var det genomgående temat – nu som då – att miljökrisen var skapad av de tidigt industrialiserade makterna i väst och att detta inte skulle förhindra utvecklingsländernas strävan efter drägliga levnadsvillkor

Störningsmoment, som dock inte skymde sikten för att det parallellt med FN-konferensen formulerades skarpa alternativ till miljökrisen och framträdde ett antal engagerade krafter som vill driva dessa vidare på en global scen.

Minamata

En stor kvicksilverkatastrof i Japan fick stor betydelse för den japanska miljörörelsen som bla drevs av forskare och representanter kom till Stockholm för att berätta.

Amerikanska urinnevånare

var också närvarande..
liksom alternativodlare och…
antyda myllret…

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org