Index:

Okt-dec 2000
N1a
N1b
1
2
3
 
Jan 2001
4
 
Feb 2001
5
6
7
8
9
10
 
Mars 2001
11
12-13 Inför Stockholmsmötet
 
April 2001
14
15 Inför finans-ministermötet i Malmö
16 En svart dag i Malmö
17
18
 
Maj 2001
19
20
21
22 Mobilisering inför Göteborg
23 Program i Göteborg
 
Juni 2001
24
25
26
27
28
29 Rapporter från händelserna i Göteborg
30,32 Göteborgs
aktionens press-meddelanden
31
33Situationen i Göteborg 15 juni
34
35 Efter
Göteborg I
36 Efter
Göteborg II
 
Juli 2001:
G8 Genua
37
38
39
40
41
 
Aug-sept 2001
Utvärdering, avveckling
42
43
44
45
 
Vår-sommar 2002
46 For et andet Europa
47 Nordiskt socialt forum, Demolkratinät, Dansk EU-höst
48 Försvara demokratiska rättigheter
49 GBG2001 - aktiviteter på årsdagarna
50 Världsbanks-protester i Oslo 2002

1 2

demokratinätetu48
Printed: tisdag 23 juli 2002 20.57.08

Page 1 of 2 Printed For: Louise

IMAGE imgs/demokratinätetu4801.gif 48
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Tirs d. 14. Maj 2002 8:43pm
Emne: Försvara demokratiska rättigheter

1. Upprop: Stoppa terroristlagarna, försvara demokratiska rättigheter! 2. Vad är demokratinätet?
- - - - -- - --- - - - - ---- - ----- -- - - - - - -- - - --

Stoppa terroristlagarna
Försvara demokratiska rättigheter

--

Demokratinätet uppmanar partier, organisationer, nätverk och fackföreningar att reagera mot terroristlagarna och delta i protester den 21 maj. Låt inte regeringen i tysthet försämra demokratiska rättigheter och rättssäkerheten - det krävs en kraftig folklig mobilisering!

Den 22 maj ska riksdagen fatta beslut om EU:s förslag till rambeslut om en europeisk arresteringsorder - en vecka senare ska de även godkänna förslaget till rambeslutet om bekämpande av terrorism. Sverige har tillsammans med Danmark och Irland möjlighet till beslut om detta i riksdagen genom sin parlamentsreservation. Sveriges riksdag är splittrad vilket visar på frågans allvar.

Enligt lagarna skall en rad brott som "genom sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation" bedömas som
terroristbrott. Det blir även straffbart att stödja en organisation som stämplas som en terroristorganisation.

Den främsta kritiken som riktats mot rambesluten är att det är väldigt oklart och att definitionen av terrorism skulle kunna omfatta protester från folkrörelser, fackföreningar, asylgrupper, miljöaktivister m fl. Om de här lagarna hade trätt i kraft för hundra år sedan hade de som kämpade för våra demokratiska rättigheter varit klassade som terrorister. Att det här inte är en domedagsvision visas av att det redan nu talas om demonstranter vid EU-toppmöten och militant protesterande arbetare som terrorister.

I den gemensamma arresteringsordern slopas kravet på dubbel straffbarhet. En handling måste då inte anses vara ett brott i såväl det land där handlingen utförs som i det utlämnande landet. Eftersom handlingar som inte är kriminaliserade i Sverige inkluderas i listan över brott är vi mycket oroade över hur detta kommer att slå. Att hjälpa flyktingar som gömmer sig ryms under "hjälp till olovlig vistelse". Lagstiftingen i Europa skiljer sig även vad gäller t ex homosexuella handlingar och abort - det är osäkert hur dessa handlingar påverkas av rambeslutet.

Även om man inte tror att de kommer att användas för ovannämnda exempel så är det ett krav att ramlagarna skall implementeras i varje lands lagstiftning. Lagarna kommer att finnas kvar och hur framtida regeringar och nya medlemsländer kan komma att använda dem kan vi inte veta. Exempelvis vad som kommer att hända om den rasistiska extremhögern i Europa blir ännu starkare. Det påpekas i propositionen att motståndsrörelserna under andra världskriget inte skulle ha klassats som terrorism - det är uppseendeväckande att ett sådant påpekande anses behövas. Praktiken pekar åt ett annat håll. EU har redan satt upp kurdiska PKK på listan över terroristorganisationer, vilket har fått tusentals demokratiskt kämpande kurder över hela Europa att protestera, medan EU i dagarna överväger om tretton palestinier som utvisats från Betlehem ska klassas som terrorister.

Varför genomförs överhuvudtaget dessa nya lagar? Varför kriminaliseras handlingar som redan är straffbelagda? Straffskalan blir ny, för terroristbrott kan straff på 15 år utdömas! Repressionen ökar. Det ges grönt ljus för frihetsberövanden utan domstolsprövning och utvisning, avvisning